Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati is die volkslied van Swaziland.

Lirieke
Cquote1.svg Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;

Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsimandla takaNgwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.

Cquote2.svg