Oudit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Oudit is 'n ondersoek van die finansiële state van 'n onderneming, die rekeningkundige stelsels en interne beheermaatreëls, en die rekords wat dit voortgebring het. Die rekeningkundige rekords van 'n onderneming moet akkuraat wees sodat die inligting wat in die finansiële state vervat is, betroubaar is. Om dit te verseker ondergaan die meeste ondernemings gereelde oudits. Die persoon wat hierdie ondersoek uitvoer, word 'n ouditeur genoem. Die ouditeur bestudeer die rekeningkundige rekords van die onderneming, kontroleer die rekeningkundige inskrywings en versamel in die proses bewyse wat sal toon of die rekeningkundige praktyke van die onderneming ooreenstem met vasgestelde kriteria. Die doel van 'n oudit van die finansiële state is om die ouditeure in staat te stel om 'n mening uit te spreek of die finansiële state in alle wesenlike aspekte 'n billike weergawe van die finansiële posisie van die onderneming op 'n spesifieke datum is.

Oudits kan intern of ekstern wees. Eksterne ouditeure is nie werknemers van die onderneming nie. Hulle is totaal onafhanklik van die onderneming en moet bepaal of die finansiële state van die onderneming in ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (AARP) opgestel is. Groot ondernemings neem dikwels een of meer interne ouditeure in diens om vas te stel of die stelsels en beheermaatreëls voldoende is en nagekom word. Hierdie interne ouditeure kan werknemers van die onderneming of onafhanklike buitestanders wees. Hulle ondersoek verskeie afdelings van die onderneming gedurende die jaar om te verseker dat die bedrywighede doeltreffend verloop. Hulle behoort objektief in hul benadering te wees en enige swak plekke wat hulle opspoor, by die bestuur aan te meld.

Alle ouditeure is geoktrooieerde rekenmeesters, CA(SA)'s, maar nie alle geoktrooieerde rekenmeesters is ouditeure nie. Naas die CA-kwalifikasie moet CA's wat geregistreerde ouditeure (RA's)wil wees aansluit by n bykomende regulatoriese liggaam/instelling spesifiek vir ouditeure. Sodoende kan CA's wat hier geregistreer is, wetlik state afteken.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]