Rifampisien

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Vrywaring: Die mediese inligting verskaf op Wikipedia dien slegs as 'n riglyn en dra geen waarborg van feitelike korrektheid nie.
Enige vrae of klagtes oor u persoonlike gesondheid behoort na 'n dokter verwys te word.

Rifampisien of rifampien is 'n antibiotikum wat geïsoleer is uit die bakterie Amycolatopsis rifamycinica. Rifampisien bind aan die beta-subeenheid van RNS-polymerase in bakterieë en verhoed so die transkripsie van ribonukleïnesuur. Rifampisien word gebruik vir die behandeling van mukobakteriële infeksies soos tuberkulose en melaatsheid en Metisilien-weerstandige Staphylococcus (MRSA).