Stelselingenieurswese

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Collage van toepassings waar stelselingenieurswese gebruik word om komplekse stelsels te ontwerp en te verbeter.

Stelselingenieurswese is ’n holistiese, interdissiplinêre benadering tot die ordelike daarstelling van suksesvolle stelsels.

Dit plaas die klem op die tydige vaslegging van alle relevante belangehouers se behoeftes, die bepaling van die benodigde funksionaliteit wat uit hierdie behoeftes voortspruit, die ontwerp van ’n stelsel wat hierdie funksionaliteit bied, die daarstelling van die fisieke stelsel wat die gevraagde funksies uitvoer en die bepaling van die mate waartoe die daargestelde stelsel tydens bedryf voldoen aan die gestelde behoeftes.

Die vakgebied van stelselingenieurswese oorvleuel grootliks met dié van bedryfsingenieurswese.