Trigraaf (ortografie)

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Trigraaf (uit die Griekse woorde treis = drie en graphein = skryf) is 'n groep van drie letters wat 'n enkele klank verteenwoordig of 'n kombinasie van klanke wat nie ooreenkom met die kombinasie van letter nie. Byvoorbeeld, in die woord schilling, verteenwoordig "sch" die 'sh' klank. In die Engelse woord "night", verteenwoordig "igh" die vokaal (IFA: /aɪ/) ('n diftong). Ander voorbeelde sluit in "beautiful" (eau) en "adieu" (ieu).

Ander tale as Engels gebruik ook trigrawe.

Sommige tale gebruik trigrawe om hulle natuurlike triftonge sonder onderskeidingstekens voor te stel wanneer die gewone Latynse alfabet gebruik word. 'n Voorbeeld hiervan is die Hongaarse letter dzs. Al bestaan dit uit drie karakters, is dit slegs een letter. Dit word gebruik vir die klank (met Engelse uitspraak en letter romanisering) jay in die alfabet, en j in 'n woord. Kyk Hongaarse dzs vir meer inligting oor die letter.

Vir meer verduidelikings oor trigrawe, kyk die digraaf artikel.

Langer "multigrawe" kom ook voor. Dit is moontlik dat die langste een 'n "octagraaf" schtschj is wat in Duits gebruik word om die Russiese gepalataliseerde foneem щь te verteenwoordig (wat terloops in Russies as 'n digraaf voorgestel word).

Die enigste trigraaf in Duits is "sch" wat ekwivalent is aan die Engelse "sh"