Verenigde Apostoliese Kerk

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Kenteken

Dit is 'n groep onafhanklike kerke wat saamgegroepeer is, met gemeenskaplike bande in die herlewings beweging van die Katoliek Apostoliese Kerk in die 19de eeu, wat in Engeland en Skotland begin het.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

In 1907 het die Nuwe Apostoliese Kerk ontwikkel vanuit die Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland en die Allgemeine Christlich-Apostolische Mission in Duitsland. Aan die hoof van hierdie kerk was Hermann Niehaus met die amp van Hoofapostel. Verskeie skeurings het ook sedertdien voorgekom. Hierdie skeurings was as gevolg van die Hoofapostels se siening dat hy aangestel is oor al die ander Apostels in die kerk. Van die Apostels het geglo dat daar geen grondige bewys vir hierdie bewerings deur die Hoofapostel bestaan het nie.

Hoofapostel Niehaus was meer gelei deur sy emosies, drome en visioene na 1914 en dit het daartoe gelei dat Apostel Brückner die verteenwoordiger geword het vir die wat griewe gehad het teen die Hoofapostel en sy self-aanbidding. Dit het gely tot die uitsluiting van Brückner en 'n paar duisend van sy volgelinge in 1921. Hulle het die Reformiert Apostolischen Gemeindebund gestig.

Die grootste skeuring in die Nuwe Apostoliese Kerk het in 1954 in Switserland en in 1955 in Duitsland plaasgevind toe van die Apostels in opstand gekom het teen die Boodskap van Bischoff. Hierdie lering is in 1951 deur die Hoofapostel J.G. Bischoff ingevoer, waarin hy 'n openbaring ontvang het dat die wederkoms sal plaasvind voordat hy sterf. Alle ampsdraers wat nie hierdie "boodskap" verkondig het nie is van hulle verantwoordelikheid onthef, en uit die Nuwe Apostoliese Kerk uitgesluit. Hoofapostel Bischoff is in 1960 oorlede sonder dat sy "boodskap" vervul kon word.

Organisasie[wysig | wysig bron]

Die groep bestaan uit nege ledekerke en is gestig in 1956 in Düsseldorf, Duitsland. Die lede kerke is:

Sedert 1994 is die Reformiert-Apostolische Gemeindebund van die voormalige Duitse Demokratiese Republiek geinkorporeer in die Apostolische Gemeinschaft van Duitsland.

Die Verenigde Apostoliese Kerk word tans deur 10 Apostels gelei gely:

  • Apostels Groβ, Knauth, Lieberth en Loose uit Duitsland
  • Apostel Den Haan uit Nederland
  • Apostel Schaeffer uit Frankryk
  • Apostel Baltisberger uit Switserland
  • Apostel Erasmus uit Suid-Afrika
  • Apostles Flor en Dargusch uit Australië

Die Brasiliaanse gemeentes is in 2002 gesluit. Geestelik is hy ook verantwoordelik vir die Duitse gemeentes in die Saarland, alhoewel hierdie gemeentes nog steeds deel is van die Duitse organisasie. Die klein gemeentes in Los Angeles, VSA en Buenos Aires, Argintinie bestaan nie meer nie. Die Filippynse gemeentes is deur die Australiese kerk gestig. Na die dood van Apostel Vanathaian is die Indiese gemeentes versoek om by ander kerke aan te sluit.

Die kerke in die Noordelike halfrond verskil nie baie verskille in teologiese en organisatoriese sake nie. Die verskil met die Suidelike halfrond is groter.

Leringe[wysig | wysig bron]

Tydens die 1950's en die vroeë 1960's was die leringe van die Verenigde Apostoliese Kerk soortgelyk aan die Nuwe Apostoliese Kerk. Belangrike wysigings is gemaak en daar is gepoog om terug te keer na die oorspronklike leerstellings van die Katoliek Apostoliese Kerk.

In 1956 is die eerste Kategisme voltooi. Dit is in 1984 en in 1991 hersien en die "Book of Faith" het al twee uitgawes gehad. Die gedeeltes oor die sakramente is in Julie 2005 opgedateer. Die geloofsbelydenis is ook reeds verander. Vanaf 1956 tot 1984 was 'n gemodifiseerde Nuwe Apostoliese geloofsbelydenis gebruik met 9 artikels. Dit was later verkort tot 6 artikels. Tans word die ekumeniese weergawe van die Apostoliese Geloofsbelydenis gebruik, sonder enige aanpassings.

Aard van die kerk[wysig | wysig bron]

Lidmate van die Verenigde Apostoliese Kerk sien hulself as deel van die Een, Heilige, Katoliek en Apostoliese Kerk. Dit is noodsaaklik om gedoop te word, maar dit is nie meer noodsaaklik om die verseëling te ondergaan nie. Die doop van ander kerke word ten volle erken, net solank dit gedoen is in die naam van die Drie-eenheid. Die Europese lidkerke is besig om ekumeniese betrekkinge op te bou op plaaslike en streeks vlakke.

Die bediening van die Apostel[wysig | wysig bron]

Die woord "apostolies" verwys na die bediening van Jesus Christus. Die woord "apostel" is afkomstig van die Griekse woord "apóstolos", wat beteken "iemand wat gestuur is met 'n boodskap". Die woord "Katoliek" (universieel) kan slegs in 'n demonasiele term verstaan word, so ook moet die woord "apostolies" (gestuur) verstaan word. Jesus Christus het sy dissipels gestuur om die evangelie te predik. "Apostolies" beteken nie om af te sonder van ander denominasies af nie, maar in verband met die onderrig van die apostels.

Die Verenigde Apostoliese Kerk erken die bediening van die Apostel as die hoogste outoriteit of verantwoordelikheik en onderrig. Dit is nie noodsaaklik vir saligheid nie. Die titel is nie 'n aanduiding van eksklusiviteit nie, maar beskryf 'n diens gewy en verordineer deur Christus. Dit bestaan potensieel in die hele kerk van Christus, slefs waar die titel nie gebruik word nie. Alle ander bedieninge is veronderstel om verordineer te wees deur Christus direk en is nie afhanklik van die bediening van die Apostel nie. Die algemene priesterskap van alle gelowiges word meer populer. Behalwe vir die Apostels is daar Biskoppe, Ouderlinge, Pastore, Evangeliste, Priesters en Diakens.

In 2003 het die Europese Apostels besluit om vroue te verordineer, en in 2004 is die eerste drie vroue Diakens verordineer in Duitsland. In Nederland is die eerste vroulike Priesteres ook al veroredneer deur Apostel Den Haan. In Duitsland is die eerste vroulike Priesteres 2009 al verordineer deur Apostel Groß. In Augustus 2009 is die Priesteres Ineke Ras uit die gemeente Enkhuizen, Nederland as die eerste vroulike Pastore en gemeente voorganger verordineer.

Sakramente[wysig | wysig bron]

Die Verenigde Apostoliese Kerk erken en bedien drie sakramente. Die doop, nagmaal en verseëling. Dit word beskou as drie verskillende beelde van die goddelike verlossing.

Ekumeniese betrekkinge[wysig | wysig bron]

Die Verenigde Apostoliese Kerk streef Ekumeniese betrekkinge na.

Sedert die 1990's is ekumeniese bande met die Nuwe Apostoliese Kerk opgebou. Apostel Den Haan het aangekondig dat hy alle betrekkinge opskort met ingang van 4 Desember 2007 na opmerkings wat gemaak is oor die stigterslid van die Verenide Apostoliese Kerk, die voormalige Assistent Hoofapostel Peter Kuhlen, deur Distriks Apostel Walter Drave van die Nuwe Apostoliese Kerk, tydens 'n Infromasie Sessie. [1][dooie skakel]

Eksterne Skakels[wysig | wysig bron]