Voorouer

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Vier geslagte; eggo/probandus, moeder, grootmoeder (ouma) en oorgrootmoeder (oumagrootjie).
Drie generasies

'n Voorouer is 'n persoon waarvan iemand afstam. Om presies te wees, waarvan 'n persoon 34 geslagte terug van afstam. In die breër sin van die woord noem mense dikwels almal voor 3 generasies terug alreeds "voorouers". Dit kom ook voor dat mense na "voorouers" verwys as diegene wat wel 100, 1000 of meer geslagte terug geleef het. Dit sal dan meestal nie meer op 'n individu betrekking hê nie, maar eerder op ’n ras, volk, soort of 'n ander bloedverwante groep mense of diere.

Geslag Naam Manlik Vroulik
1 proband
propositus
eggo
probandus
proposito
probanda
proposita
2 ouer vader moeder
3 grootouer grootvader / oupa grootmoeder / ouma
4 oorgrootouer oorgrootvader / oupagrootjie oorgrootmoeder / oumagrootjie
5 betoorgrootouer
6 oudouer
7 oudgrootouer
8 oudoorgrootouer
9 oudbetoorgrootouer
10 stamouer
11 stamgrootouer
12 stamoorgrootouer
13 stambetoorgrootouer
14 stamoudouer
15 stamoudgrootouer
16 stamoudoorgrootouer
17 stamoudbetoorgrootouer
18 edelouer
19 edelgrootouer
20 edeloorgrootouer
21 edelbetoorgrootouer
22 edeloudouer
23 edeloudgrootouer
24 edeloudoorgrootouer
25 edeloudbetoorgrootouer
26 edelstamouer
27 edelstamgrootouer
28 edelstamoorgrootouer
29 edelstambetoorgrootouer
30 edelstamoudouer
31 edelstamoudgrootouer
32 edelstamoudoorgrootouer
33 edelstamoudbetoorgrootouer
34 voorouer
35 voorgrootouer
36 vooroorgrootouer
37 voorbetoorgrootouer
38 vooroudouer
39 vooroudgrootouer
40 vooroudoorgrootouer
41 vooroudbetoorgrootouer
42 voorstamouer
43 voorstamgrootouer
44 voorstamoorgrootouer
45 voorstambetoorgrootouer
46 voorstamoudouer
47 voorstamoudgrootouer
48 voorstamoudoorgrootouer
49 voorstamoudbetoorgrootouer
50 vooredelouer
51 vooredelgrootouer
52 vooredeloorgrootouer
53 vooredelbetoorgrootouer
54 vooredeloudouer
55 vooredeloudgrootouer
56 vooredeloudoorgrootouer
57 vooredeloudbetoorgrootouer
58 vooredelstamouer
59 vooredelstamgrootouer
60 vooredelstamoorgrootouer
61 vooredelstambetoorgrootouer
62 vooredelstamoudouer
63 vooredelstamoudgrootouer
64 vooredelstamoudoorgrootouer
65 vooredelstamoudbetoorgrootouer

Sleutel:

  • Geslag 66 tot en met 129 = Geslag 2 tot en met 65 met 'aarts' daarvoor.
  • Geslag 130 tot en met 257 = Geslag 2 tot en met 129 met 'opper' daarvoor.
  • Geslag 258 tot en met 513 = Geslag 2 tot en met 257 met 'hoog' daarvoor. Geslag 513 is volgens die skema hoogopperaartsvooredelstamoudbetoorgrootouer .
  • Die voorvoegsel 'bet' in betoorgrootmoeder en betoorgrootvader beteken beter, meer. (Vergelyk beter) [1]

Verwysings[wysig | wysig bron]

  1. * Etymologisch woordenboek, Jan de Vries & F. de Tollenaere, Utrecht: Het Spectrum, 2004, 23e druk, ISBN 90-2749-199-2