Gaan na inhoud

Werkvloei

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Werkvloei is 'n betroubaar herhalende patroon van aktiwiteite wat die gevolg is van 'n sistematiese organisering van hulpbronne, gedefinieerde rolverdeling en massa-, energie- en inligtingsvloeie wat dan saam 'n werksproses vorm wat gedokumenteer en aangeleer kan word. Werkvloeie word altyd ontwerp met die een of ander prosesdoelwit voor oë, soos om fisiese verandering te vermag, 'n diens te verskaf of om inligting te verwerk.

Werkvloeibegrippe het dikwels noue verbintenisse met ander begrippe wat gebruik word om organisasiestrukture te beskryf, soos silos, funksies, spanne, projekte, beleid en hiërargie. Werkvloeie kan gesien word as die basiese boustene van 'n organisasie. Verskeie sagteware is op die mark beskikbaar wat dit vir gebruikers moontlik maak om ingewikkelde inligtingsverwerking in 'n visuele vorm voor te stel in die vorm van 'n vloeidiagram.

Verwante begrippe[wysig | wysig bron]

Die begrip werkvloei is nou verwant aan verskeie begrippe wat in operasionele navorsing en ander vakgebiede wat die aard van werk analiseer bestudeer, hetsy kwantitatief of kwalitatief. Die term werkvloei word meer algemeen in sommige nywerhede gebruik waar die begrip 'n meer spesifieke betekenis kan hê.

  1. Prosesse: 'n Proses is 'n meer spesifieke begrip as werkvloei wat byvoorbeeld van toepassing kan wees op fisiese of biologiese prosesse. In die geval van begrippe wat met werk verband hou, kan 'n werkvloei van 'n proses onderskei word deurdat dit goed omskryfde insette, uitsette en doelwitte het, terwyl 'n werkvloei meer algemeen van toepassing kan wees tot enige sistematiese aktiwiteitspatroon (soos byvoorbeeld die aktiwiteite wat in 'n werkswinkel plaasvind).
  2. Beplanning en Skedulering: 'n Plan is 'n beskrywing van die logies benodigde, gedeeltelik geordende stel aktiwiteite om 'n spesifieke doelwit te bereik gegewe sekere vertrekpunte. 'n Plan wat met 'n skedule en berekeninge van hulpbrontoekenning gepaard gaan is 'n volledige omskrywing van 'n spesifieke geval van sistematiese verwerking in die strewe na 'n doelwit. 'n Werkvloei kan beskou word as 'n verwesenliking van die meganismes wat vereis word om dieselfde (of soortgelyke) planne herhaaldelik uit te voer.

Geskiedkundige ontwikkeling[wysig | wysig bron]

Werkvloeie as 'n ondernemingsbestuursbegrip is 'n baie moderne verskynsel. Alhoewel daar waarskynlik indiwiduele pogings kon gewees het met die bou van geskiedkundige geboue soos die piramides om werk rasioneel te organiseer, is die gedagte dat 'n mens waarde kan skep deur werk self te bestudeer en dít dan beter te organiseer, baie modern. Dit is moontlik dat Adam Smith een van die eerstes is wat die gedagte geopper het. Om die ontwikkeling van die begrip te verstaan kan 'n mens kyk na verskeie gebiede waar die begrip gebruik is.