Gaan na inhoud

Wikipedia:Geskilbeslegting

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Probeer argumente en geskille vermy. Wanneer dit onmoontlik is, probeer die probleem op 'n beleefde manier met die betrokke persone bespreek, of rig 'n private e-pos aan hulle. Dit kan ook werk om diep asem te haal en 'n dag of twee te wag voor u na die argument terugkeer.

Vermyding

Die beste manier om 'n geskil te besleg, is om dit in die eerste plek te vermy.

Respekteer ander en hulle standpunte. Dit beteken hoofsaaklik dat u nie enige wysigings tydens 'n argument moet terugrol nie. Wanneer iemand 'n wysiging aanbring wat u as partydig of onakkuraat beskou, is dit raadaam om die wysiging te verbeter, eerder as om dit terug te rol. Verskaf 'n goeie wysigingsopsomming wanneer u aansienlike wysigings maak waarmee ander gebruikers miskien nie sal saamstem nie. Die hersiende weergawe van 'n artikel wat u verkies sal nie gevestig word deur 'n volgehoue terugrolling nie en dit word ook nie toegelaat om artikels voortdurend terug te rol nie. Daar word aanbeveel om die wysigings wat u bevraagteken op die betrokke besprekingsblad te bespreek. As u onbeskofte of ontoepaslike gedrag teëkom, weerhou uself daarvan om self onbeskof of ontoepaslik te reageer en vermy beslis enige persoonlike aanvalle.

Sien gerus die Engelse riglyne oor "perfect article guidelines" en ons eie beleid rakende neutrale standpunt. Gesamentlik kan hierdie tekste u help om 'n verdedigende skryfstyl te handhaaf en ook u eie partydigheid in u artikels en besprekings te beperk.

Stap 1: Praat met die betrokke persone

Die eerste stap in die beslegting van enige geskil is om die oorsaak van die konflik op die betrokke gebruikersbesprekingsblad te bespreek. Persoonlike konfliksituasies word slegs op gebruikersbesprekingsbladsye bespreek en nie op artikels se besprekingsbladsye nie. Wanneer u 'n onderwerp bespreek, bly rustig en moenie persoonlike aantygings maak nie. Neem die ander persoon se perspektief en standpunt in ag en probeer 'n middeweg vind. U kan aanneem dat die betrokke partye in goedertrou optree, tensy u duidelike bewyse van die teendeel het.

In hierdie stadium van die beslegting, en ook dwarsdeur die hele proses, is die bespreking met ander partye nie slegs 'n formaliteit wat u moet afhandel voor u na die volgende stap gaan nie. As u nie probeer om 'n gesprek in goedertrou voort te sit nie, sal dit meebring dat u die konflik vererger, pleks van om dit op te los. Dit sal ook meebring dat ander minder simpatiek teenoor u standpunt is en kan selfs keer dat die latere stappe van geskilbeslegtig effektief voltooi word. As u egter volhou met bespreking en ernstige onderhandeling tussen die betrokke persone, al slaag u nie dadelik nie, sal ander persone kan sien dat u daarin belangstel om 'n oplossing te vind wat by die Afrikaanse Wikipedia se riglyne pas en ook ander mense se standpunte in ag neem.

Stap 2: Skep afstand tussen u en die probleem

'n Eenvoudige oplossing vir enige argument is bloot om die argument te beëindig: u kan dit doen deur die betrokke artikel/gesprek tydelik te verlaat. Sodoende kry die betrokke partye kans om te kalmeer en na te dink voor hulle weer aan die gesprek deelneem. U kan ook 'n onpartydige, neutrale bydraer vra om sy mening te lug: dit is veral behulpsaam wanneer u verskil van 'n nuweling, wat miskien nie vertroud is met die beleid en kultuur van die Afrikaanse Wikipedia nie. Intussen kan u op ander artikels konsentreer waar u wel 'n opbouende bydrae kan lewer. U kan egter gerus enige vrae wat op u besprekingsblad gestel word, beantwoord, maar wanneer dit oor die inhoud van 'n spesifieke artikel handel, kan u voorstel dat die bespreking op die betrokke artikel se besprekingsblad geplaas word. Sodoende is alle tersaaklike inligting rakende die artikel, altyd op een plek.

Bedink en beskou dinge op die lang termyn. Moontlik sal u naderhand na die artikel terugkeer met 'n vars perspektief aangaande die oorspronklike geskil. Moontlik het die probleme hulself (of met hulp) intussen opgelos en die gebruiker van wie u verskil het, het na 'n ander artikel aanbeweeg. Die artikel sal bly ontwikkel en u kan wel ander bydraers teëkom wat ook hul eie menings het, indien die vraagstuk weer te voorskyn kom.

Verdere geskilbeslegting

As die bogenoemde stappe misluk, kan u probeer om die geskil deur een van die volgende metodes te besleg. Watter metodes u kies (en in watter volgorde), sal afhang van die aard van die geskil en die voorkeure van die betrokke persone.

Bespreek met derde partye

Wikipedia werk deur die bereiking van konsensus. Om konsensus te bereik oor 'n betwiste onderwerp, kan dit nodig wees om meer persone te betrek.

  • Versoek kommentaar en menings van ander bydraers. Die versoek kan in die geselshoekie gedoen word, maar kommentaar moet wel op die betrokke besprekingsbladsye gelewer word.

As u dan nog nie tot 'n wapenstilstand gekom het nie, moet u dit dadelik inwerking stel. Voortdurende teenstrydige wysigings sal die geskil net vererger. Dit is ook iets om in gedagte te hou wanneer u buitestaanders om hulp vra: 'n artikel waarvan die inhoud gedurig verander, mag hulle moontlik verwar en voorkom dat hulle die saak regverdig oorweeg. Indien 'n redigeringsoorlog uitbreek en die betrokke partye weier om op te hou, is dit raadsaam om 'n administrateur te nader en te vra dat die bladsy tydelik beskerm word teen enige wysigings.

Informele bemiddeling

Soms word dinge 'n bietjie netelig en kan dit nuttig wees om 'n paar koel koppe te vra om te kom inloer en hulp te verleen. Sommige bydraers wat 'n derde mening gee of antwoord op versoeke om kommentaar, kan gewillig wees om as bemiddelaar op te tree, indien versoek.

Formele bemiddeling

Plaas 'n versoek om bemiddeling in die Geselshoekie. Bemiddeling is 'n vrywillige proses waarin 'n neutrale, onbetrokke persoon die betrokke partye help om 'n oplossing te vind wat by almal aanklank sal vind. Wanneer u aansoek om bemiddeling doen, moet u egter kan bewys dat u reeds die genoemde stappe ter beslegting van die geskil probeer het en dat alle betrokke partye ingestem het tot 'n bemiddelaar as die enigste uitweg. Bemiddeling kan nie plaasvind wanneer enige van die betrokke partye nie instem om aan die bemiddelingsproses deel te neem nie.