Onderwys

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek

Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe oordeel en goed ontwikkelde wysheid. Een van die grondliggende aspekte van onderwys is die oordrag van kultuur van geslag tot geslag. Onderwys fasiliteer die verwesenliking van selfpotensiaal en verborge talente van 'n indiwidu. Dit is 'n toepassing van pedagogie, 'n vak wat betrekking het op die teoretiese- en toegepaste navorsing wat verband hou met leer en onderrig en staatmaak op ander dissiplines soos sielkunde, filosofie, rekenaarwetenskap, taalkunde, breinkunde, sosiologie en antropologie.[1]

Onderwysstelsel[wysig]

Onderrig vind plaas wanneer 'n gemeenskap, 'n groep of 'n indiwidu 'n kurrikulum saamstel om mense te onderrig, gewoonlik jongmense. Onderrig kan sistematies en deeglik geskied. Soms kan onderwysstelsel gebruik word om bo en behalwe kennis ook ideologieë of ideale te bevorder, wat tot die misbruik van 'n stelsel kan lei.

Primêre Onderwys[wysig]

Laerskool in die opelug. Onderwyser (priester) met 'n klas in die buitewyke van Boecharest, rondom 1842.

Primêre of laer-onderwys bestaan uit die eerste jare van formele, gestruktureerde onderwys tydens die kinderjare. In die meeste lande is primêre onderwys verpligtend (hoewel sekere lande tuisonderrig toelaat). Primêre onderwys begin normaalweg wanneer kinders tussen die ouderdom van vier tot agt jaar. Die verdeling tussen primêre en sekondêre onderwys is ietwat arbitrêr, maar vind oor die algemeen rondom die ouderdom van elf tot twaalf jaar plaas; sommige onderwysstelsels het 'n afsonderlike middelskool wat die oorgang vorm van primêre tot sekondêre onderwys, gewoonlik tot die ouderdom van veertien jaar.

Sekondêre onderwys[wysig]

Teenswoordig bestaan sekondêre onderwys in die meeste onderwysstelsels van die wêreld uit die tweede fase van formele onderwys wat tydens adolesensie plaasvind. Dit word gekenmerk deur die oorgang van die gewoonlik verpligtende onderwys vir minderjariges na die opsionele, selektiewe Tersiêre onderwys of Hoër-onderwys (bv. Universiteite, Beroepsopleidingskole vir volwassenes). Die grens tussen primêre en sekondêre onderwys verskil van land tot land en soms selfs binne die grense van 'n land, maar die skeiding vind gewoonlik plaas rondom die aanvang van die tienerjare. Die doel van sekondêre onderwys is gewoonlik daarop gemik om voldoende algemene kennis te vestig ter voorbereiding o hoër onderwys of beroepsopleiding.

Verwysings[wysig]