Aseotroop

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
'n Binêre fasediagram: sonder aseotroop (links), met 'n negatiewe aseotroop (middel) en 'n positiewe aseotroop (regs)

'n Aseotroop is 'n saamstelling van 'n vloeistofmengsel wat indien dit kook in ewewig met 'n damp van dieselfde saamstelling is.

Wanneer ideale oplossings -wat 'n entalpie van menging besit wat nul is- kook, het die damp 'n saamstelling wat ryker is aan die meer vlugtige komponent as die vloeistof wat kook. Nie-ideale oplossing kan 'n aseotroop vertoon. Indien die mengingsentalpie negatief is sal die kooktemperature van die mengsels die neiging besit om hoër as normaal te wees en sal daar moontlik 'n positiewe aseotroop wees. Indien die wisselwerking tussen die komponente minder gunstig is, kook die mengsel laer en kan dit 'n negatiewe aseotroop oplewer.

Die teenwoordigheid van 'n aseotroop het gevolge vir 'n distillasie. In die ideale geval kan deur herhaalde distillasie die saamstelling van die produk die waarde van die suiwer komponent benader. In aseotropiese sisteme kan die proses nie verder as die aseotrope saamstelling raak nie. Die sisteem water-etanol is 'n bekende voorbeeld hiervan. Distillasie van water-etanol mengsels lewer nooit 'n produk wat 'n hoër alkoholgehalte as 96% het nie.