Bespreking:Apostolies

Page contents not supported in other languages.
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

This is not really an acceptable article, but more advertisement for a certain organization. Please change this into an article or we will have to remove it Jcwf 23:04, 7 Mei 2005 (UTC)[antwoord]


...Die Apostoliese kerke, soos hieronder genoem, word nie deur die hoofstroom kerke erken nie, en word deur sommiges bestempel as sektes van die Christendom....

Eh, yes, I am sure this is what they are in your eyes, mr anonymous but perpaps they would say the same about you. The problem is that that makes the remark non-NPOV and therefore not acceptable for wiki Jcwf 20:36, 4 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]

The neutrality of the Article regarding "Apostolies"[wysig bron]

I have removed the comment labeling the New and Old Apostolic Churches as sects of Christianity, as I agree that this is not very neutral.

However, I also feel the need to make a distinction between the AGS (AFM - Apostolic Faith Mission) and the other churches, as they are not connected in anyway, and differ hugely, doctrinally speaking. The alternative would be to place the article regarding the AFM under a suitable category/sub-category. I propose something such as Pentecostal/Charismatic Churches/Movements (Afrikaans - Pinkster/Charismatiese bewegings/kerke). Because in essence the AFM is a pentecostal church, whereas the other 'apostolic' churches have no connection with mainstream Christianity.

Thank you

Mr. Anonymous :P

Wat is die probleem as dit sê dat _party_ dit sien as sektes? As party dit sien as sektes dan is dit mos so. Miskien is dit nuttig om te sê wie dit as siektes sien, maar miskien het ek iets verkeerd verstaan? (O ja, en wat is "mind."?) --Alias 07:53, 5 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]

Geldige opmerking. Ek het geen idee wat mind. is nie. Verder dink ek nie dat dit nie neutraal is wanneer daar gesê is dat PARTY takke/denominasies van die Christendom dit as sektes beskou nie. Die Ou en Nuwe Apostoliese Kerke verskil HEWIG in dogma en doktrine van die hoofstroom Christelike kerke. Ek voel dat daar definitief 'n onderskeid gemaak MOET word. Selfs geslaagde Ensiklopedieë maak melding hiervan. Sover my kennis strek word die OAK en NAK deur GEENEEN van die Christelike hoofstroomkerke aanvaar nie.

Waarom dit nie uitlig nie?

Ek dink ons stem dan eintlik saam: dit is nuttig om te noem hoe mense hieroor voel. Bewoording is belangrik, natuurlik. Mens moet net dit só bewoord dat 'n "Apostolie" ook sal voel dit is reg. Ek het nie 'n probleem met "Meeste hoofstroom Christelike kerke sien die .... as sektes." nie, of so-iets. Ek het persoonlik net geen idee of dit waar is of nie, so daaroor gaan ek my nie uitlaat nie. 'n Verwysing sal regtig nodig wees hier. --Alias 12:20, 5 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]
Wat bedoelen jullie met hoofstroom Christelike kerke? De katholieke kerk? De Grieks orthodoxe? Of schismatische clubjes zoals wij gereformeerden? Wiki is er niet alleen maar voor (ons) ketters hoor Jcwf
Sien my toevoeging aan Nederduits Gereformeerde Kerkfamilie. Jcwf 15:41, 5 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]
Die Apostoliese Kerke in Suid-Afrika bestaan binne die konteks van 'n hoofstroom Christelike beweging wat grootendeels bestaan uit min-of-meer onderling verdraagsame groepe: die drie Afrikaanse Susterkerke (en verwante kerke soos die APK), AGS en die hele pinksterbeweging (Rema, Sofar, ens.), Metodiste, Anglikane, Lutherane en die ZCC. Miskien kan die Katolieke by hierdie groep gereken word. Sover ek weet het al hierdie groepe nie werklik 'n probleem met mekaar sodat hulle mekaar onderling "sektes" sal noem nie, alhoewel hulle heelwat kan verskil op sekere onderwerpe. Volgens wat vroeër geskryf is, lyk dit asof daar wel heelwat van hierdie kerke is wat wel die Apostoliese kerke sektes noem. Indien wel, sou dit myns insiens ensiklopedies wees om dit te noem. Parallel: Dit kan tog genoem word dat baie mense sekere sieninge het (dink ekstremistme, snobisme, terrorisme, boelies, watookal) oor Islam, Arabiese lande/Arabiere, die VSA, die G-8 of watookal. Hierdie persepsies, vooroordele, ens. bestaan tog. Die Katolieke kerk se amptelike siening oor spesifieke vertakkinge van die Protestante soos die Nederduits Gereformeerde Kerkfamilie in Suid-Afrika, bestaan waarskynlik nie verder as hulle siening oor Protestantisme in die algemeen nie (of dalk selfs enigiets buite die Katolisisme nie - oorle pous Johannes Paulus II het mos hand uitgesteek na die Moslems en Jode wat "ook kinders van Abraham is"), en dus voel ek jou toevoeging gee nie werklik waarde aan die genoemde artikel nie. Maak ek sin, of praat ons by mekaar verby? --Alias 16:16, 5 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]
Nee Alias, integendeel, ik denk er belangwekkende zaken boven water komen en ik ben het ook grotendeels met je eens. Mn vraag is alleen hoe deze zaken op een goede wiki-manier (met NPOV in het achterhoofd) in een artikel te verwerken. Misschien moet er iets gezegd worden over wat je hierboven als 'n hoofstroom Christelike beweging in Zuid-Afrika definieert? Als je dat doet, kun je misschien van bepaalde groepen wat makkelijker zeggen dat ze daar buiten vallen? Ik denk bijvoorbeeld aan een Zuid-Afrikaanse raad van kerken (is die er?) Jcwf

Mr. Anonymous 20:18, 5 Januarie 2006 (UTC)Sover my kennis strek behoort die Apostoliese Kerke (OAK en NAK) nie aan die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke nie, en nog minder aan die Wêreldraad van Kerke. Daar is 'n redelike volledige artikel rakende die NAK (Nuwe Apostoliese Kerk/Neue Apostolische Kirche) in die Duitse Wikipedia. Miskien kan dit na-gegaan word.[antwoord]

Ek dink op die ou einde van die dag sal dit beter wees om duidelike onderskeid te tref tussen die sogenaamde 'apostolies'. Deur dit onder sub-opskrifte te plaas. Sodat daar onderskeiding gemaak kan word tussen die AGS (apostoliese geloofsending), die Ou Apostoliese Kerk, en die Nuwe Apostoliese Kerk.

Ek ag dit belangrik want selfs die Ou Apostoliese Kerk is 'n afstigting van die Nuwe Apostoliese Kerk. En verskil ook hewig van mekaar, en lewe in 'vyandigheid' met mekaar.

Daarom dink ek die beste opsie sal wees om hierdie 3/4 artikels van mekaar te skei, en byvoorbeeld die artikel rakende die AGS onder Pinkster/Charismatiese bewegings (as 'n saadjie) te plaas, en die ander drie dan onder die opskrif "Apostolies" te plaas. Omdat die laasgenoemde 3 algemeen in Suid-Afrika as die Apostolies bekendstaan. Enigeen wat dit weet sal dit vreemd vind om die AGS onder daardie naam te vind.

Gaan gerus voort en verdeel die artikels so dat dit die nuttigste is. --Alias 06:23, 6 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]
Jaap, ja. Ek stem saam dat "hoofstroom" gedefinieers al moet word en maksimum konteks nodig is, veral om nie afstood te gee of mense te verwar nie. 'n Betroubare bron is ook onontbeerbaar, of nie? --Alias 06:23, 6 Januarie 2006 (UTC)[antwoord]Alles wat in hierdie artikel staan is reeds opgeneem in Apostoliese Kerke

SaneSerenity (kontak) 07:48, 4 Oktober 2008 (UTC)[antwoord]