Bespreking:Geloofsbelydenis van Nicea

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search


Watter vertaling is dit?[wysig bron]

Hierdie is nie die bewoording wat ek ken nie. Van waar af kom hierdie vertaling? --Alias 08:37, 9 Januarie 2006 (UTC)

Vergelyk[wysig bron]

[GKSA|http://www.gksa.org.za/geloof/nicea.html]

Hierdie Belydenisskrif word genoem na die plek Nicéa (Klein-Asië) waar daar in die jaar 325 'n Sinode gehou is en waar die dwalings van Arius verwerp is. Die finale vorm is egter eers van 'n later datum, waarskynlik van die Sinode van Konstantinopel, 381 (NGB, art 9).

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Hier is presies dieselfde weergawe, alhoewel hierdie nie my bron is nie. Vergelyk dit maar. Dit is hoe dit gebruik en aanvaar word deur die GKSA.

Hier is ook 'n weergawe soos op die APK Namakwaland se webwerf [1]

Die Geloofsbelydenis van Nicea.

Hierdie Belydenisskrif word genoem na die plek Nicea (Klein-Asie), waar dit opgestel is in die jaar 325, toe daar 'n Algemene Konsilie gehou is en waar die dwalings van Arius verwerp is. Die Belydenisskrif word ook aangehaal in artikel 9 van die Nederlandse Geloofsbelydenis.

Ek glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge.

En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue: God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is.

Wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en `n mens geword het;

Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is; en op die derde dag opstaan het volgens die Skrifte; en opgevaar het na die hemel; wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode; wie se ryk geen einde sal he nie.

En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een heilige, algemene en apostoliese Kerk.

Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dodes en die lewe van die toekomstige eeu.

Amen.


Mr. Anonymous 14:35, 9 Januarie 2006 (UTC)

Dankie vir die moeite. Ek het nie verwag dat daar verskillende vertalings sou wees nie. Ek sien hier is nog een. Miskien moet ons maar skakels na almal toe maak. --Alias 09:22, 10 Januarie 2006 (UTC)
Daardie skakel is dood, maar die teks is hier:
"Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;
en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;
God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;
deur wie alle dinge ontstaan het;
wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;
en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;
wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, di矷at nog lewe en di矷at reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal h蟮ie;
en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.
Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.
Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;
ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu."
--86.85.78.174 07:48, 29 November 2011 (UTC)