Gaan na inhoud

Diatomiese molekuul

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Diatomiese molekuul is 'n molekuul wat net uit twee atome bestaan.

Party elemente kom voor as diatomiese molekules, soos waterstof H2, stikstof N2, suurstof O2, fluoor F2 en chloor Cl2, wat almal gasse is by kamertemperatuur. Broom Br2 is 'n vloeistof en Jodium I2 'n vlugtige vastestof.

By hoë temperature kom diatomiese molekules ook in die dampfase van sommige elemente voor, soos litium Li2, swawel S2 of selfs koolstof C2.

Al hierdie molekules word homonukleêr genoem omdat beide atome tot die dieselfde element behoort. Daar is egter ook heteronukleêre diatomiese molekules, byvoorbeeld van die verbindings koolstofmonoksied CO, stikstofmonoksied NO of van interhalogeenverbindings soos ClF, ClBr, BrF, ClI ensomeer.

Daar bestaan ook diatomiese molekulêre ione soos die sianiedioon CN or die hipochlorietioon ClO

Molekules wat uit drie atome bestaan, word triatomies genoem en soms word 'n spesie met veel atome poliatomies genoem.