Ekwiteit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Ekwiteit is die totale belang gehou deur aandeelhouers in 'n entiteit. Dit is die balanserende syfer op die Balansstaat tussen Bates en Laste. Gewoonlik is die balans van ekwiteit nie gelyk aan die waarde van die onderliggende aandele nie en indien dit gebeur is dit gewoonlik bloot per toeval. Die rede hiervoor is die effek van intern gegenereerde klandisiewaarde wat volgens rekeningkundige standaarde nie as 'n bate erken kan word nie. Die waarde van die aandele word ook deur markomstandighede, risiko's ens. beïnvloed wat nie met ekwiteit in ag geneem kan word nie.

Definisie[wysig | wysig bron]

Ekwiteit kan bereken word as volg: Ekwiteit = Bates - Laste. Dit kan dus beskou word as die netto batewaarde van die entiteit wat na die aandeelhouers toekom indien al die laste afgelos word.

Komponente[wysig | wysig bron]

Ekwiteit bestaan gewoonlik uit verdeelbare en nie-verdeelbare reserwes.

  • Verdeelbare reserwes is enige reserwes wat aan die aandeelhouers uitgekeer kan word by wyse van 'n dividend. Verdeelbare reserwes kan items insluit soos Behoue Verdienste.
  • Nie-verdeelbare reserwes is enige reserwes wat nie aan die aandeelhouers uitgekeer kan word nie. Die uitkering van hierdie reserwes kan beperk word deur wetgewing of deur die entiteit se beleid. Reserwes wat as nie-verdeelbaar beskou word weens wetgewing sluit byvoorbeeld aandelekapitaal in. Reserwes wat as nie-verdeelbaar beskou word weens beleid kan byvoorbeeld ongerialiseerde winste insluit.