Homoniem

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Homonieme is woorde wat dieselfde spelling het en ook dieselfde klink, maar waarvan die betekenisse verskil. Die verskil in betekenis kan net afgelei word as daar na die konteks waarin dit gebruik word, gekyk word.

Voorbeelde[wysig | wysig bron]

Homonieme
Woord Eerste betekenis Engels Ander betekenis Engels
as dit wat oorbly as iets verbrand het ash as van ’n motor axle
bak om 'n koek in die oord te maak bake skottel om sop te hou bowl
bank jy sit hierop bench/couch plek om geld te hou bank
bitter bitter smaak bitter baie (bv. bitter koud) very
bly gelukkig happy woon stay/live
brak hond dog - mutt souterig briny/saline
by insek wat heuning maak bee in die nabyheid nearby
deur by, bv. "die hond word deur sy eienaar gevoer" by deel van 'n gebou door
eg nie vals nie real/true plaaswerktuig harrow
geld betaalmiddel money van toepassing wees op, bv. “dit geld nie vir jou nie” apply
graaf waarmee jy 'n gat maak spade edelman earl/count
kan in staat wees can (do something) bottel/blik waarin die koffie is can/container
kant uiterste rand side fyn weefsel lace
kap wat jy met hout kan doen chop/cut deksel oor die masjien van ’n motor bonnet/hood
ken ’n deel van die gesig chin weet van to know
kies opening tussen tandvleis en wang molar ’n keuse doen choice
kom skottel basin/dish iets of iemand nader come
leer toestel waarteen jy kan opklim ladder gelooide of gebreide vel van diere leather
lewer orgaan in die liggaam liver verskaf supply/deliver
maat ritme van musiek/gedigte beat/measure kameraad friend
mag toegelaat te word may krag power/might
meer in groter hoeveelheid more groot binnelandse watermassa lake
noot musiekgeluid note (musiek) papiergeld note
roer beweeg move ou woord vir ’n geweer gun
ryp wanneer iets in die sneeu vries frost wanneer 'n vrug gereed is om te eet ripe
rys graansoort rice uitstyg rise
skep om iets te veroorsaak, bv. "jy skep die tekininge" create/cause die aksie om iets met 'n lepel uit 'n bak te haal scoop
spel om iets te speel/uitvoer game/play om letters uit te skryf om 'n woord te vorm spell
staaf blok van metaal bar/rod bevestig confirm
steel handvatsel van bv. ’n besem of hamer handle/stem diefstal pleeg to steal/thieve
stik draadlus deur 'n masjien stitch sukkel om asem te haal of veroorsaak. suffocate/choke
tog ’n reis journey soos in “kom tog nou” yet/nevertheless
vas nie los nie fixed/firm sonder kos bly fast
vertrek kamer room weggaan leave
vee koeie livestock/cattle om stof of vuilheid van die vloer af te verwyder sweep
veer 'n boot ferry bedekking van 'n voël feather
vier nommer na drie four partytjie te hou celebrate
voor waarin die water loop gutter nie agter nie in front of

Sien ook[wysig | wysig bron]

  • Homograaf, woorde wat dieselfde spelling het, maar nie dieselfde betekenis, klankvorm of oorsprong het nie.
  • Homofoon, woorde wat eenders klink, maar die betekenis en spelling verskil.
  • Sinoniem, woorde wat dieselfde betekenis het.
  • Antoniem, woorde wat die teenoorgestelde betekenis het.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]