L.I. Coertze

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

L.I. Coertze (1905–1990) was 'n professor in die Regte aan die Universiteit van Pretoria, 'n sakeman en entrepreneur (wat onder andere die safaripak ontwerp het) en 'n vertaler van Shakespeare-dramas in Afrikaans.

Lewe en werk[wysig | wysig bron]

Lucas Ignatius Coertze is op 8 Februarie 1905 gebore as een van nege seuns uit 'n Wes-Transvaalse familie. Hy word die jongste professor in regsgeleerdheid aan die Universiteit van Pretoria en lewer sy intreerede op 5 Maart 1935 onder die titel Watter regsisteem beheers die verhouding tussen owerheid en onderdaan in die Unie: Romeins-Hollandse reg of Engelse reg? Met die opening van die universiteit vir die 1939 akademiese jaar lewer hy die rede ’n Pleidooi vir die afskaffing van die appél na die Geheimeraad. Hy word later aangestel as dekaan van die Regsfakulteit. Sy prominente posisie in die samelewing lei daartoe dat hy ook aangestel word as voorsitter van parlementêre kommissies van ondersoek om navorsing te doen en voorstelle te lewer oor wetsontwerpe. So lei hy die kommissie oor die wetgewende uitwerking van die Spoorwegraadwetsontwerp, wat in 1962 hulle taak voltooi; en oor die Wetsontwerp op Mediese Skemas, waaroor hy in 1965 verslag doen.

In sy veelbewoë loopbaan waag hy sy hand aan talle skemas. Hy is by tye 'n delwer en as invoerder probeer hy papawersaad uit Australië en heuningbye uit Angola invoer. Die groot rolprentmaatskappy Ster word deur hom gestig en in sy latere lewe is hy ook lid van die parlement. In die sestigerjare stry hy teen die sensuurbedeling wat die destydse Nasionale Party wou instel. Hy is ook die ontwerper en brein agter die safaripak met 'n langbroek, 'n poging om mans se somerwerksdrag meer prakties te maak. Modevervaardigers vervang later die langbroek met 'n kortbroek en die safaripak word vir 'n tyd baie gewild onder Suid-Afrikaanse mans. Hy was getroud met Barbara Christina de Milander Papenfus (1904–1978). Hy is op 13 November 1990 oorlede.

Skryfwerk[wysig | wysig bron]

Hy vertaal William Shakespeare se dramas Hamlet en Macbeth in Afrikaans. Sy vertaling van Hamlet word in 1947 in Pretoria opgevoer. Sy ander publikasies is almal regstegnies van aard. Die handleiding oor Die trust in die Romeins-Hollandse Reg verskyn in 1948. Hy skryf ook verskeie regstegniese artikels wat in onder andere in Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg gepubliseer word.

Publikasies[wysig | wysig bron]

Jaar Publikasies
1948 Die trust in die Romeins-Hollandse Reg
Vertalings
1945 Hamlet – William Shakespeare
1948 Macbeth – William Shakespeare
Samesteller
1948 English-Afrikaans legal dictionary (saam met V.G. Hiemstra)
Redakteur
1938 Die Voortrekker-gedenkboek van die Universiteit van Pretoria (saam met

I.D. Bosman, H.G. Viljoen en P.C. Coetzee)

1961 D.G. van Der Keessel Voorlesinge oor die hedendaagse reg na aanleiding

van De Groot se Inleiding tot de Hollandse Rechtsgeleerdheyd I II III

IV V VI (saam met H.L. Gonin, P. van Warmelo en D. Pont)

Bronnelys[wysig | wysig bron]

Boeke[wysig | wysig bron]

  • Dekker, G. “Afrikaanse Literatuurgeskiedenis” Nasou Beperk. Kaapstad. Elfde druk, 1970
  • Tydskrifte en koerante
  • Anoniem “Die safaripak se gedoemde glorie”. Die Burger, 24 Mei 2010

Internet[wysig | wysig bron]