Louie Boshoff

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Louie Boshoff is ’n Afrikaanse dramaturg.

Lewe en werk[wysig | wysig bron]

Louie Georgina Roberta Boshoff is op 1 Desember 1899 op Vryburg in Betsjoeanaland gebore, as die derde van vyf kinders van ’n Afrikaanse pa (Louis Petrus Boshoff) en ’n Engelse ma (Georgina Dove Freemantle). Haar broers en susters is William Henry (1894–1928), Elizabeth Anne (1896-1896), Martha Dove (1904–1995) en Caroline Emma (1907–2000). Haar pa (na wie sy vernoem word) is die jongste kind van sy vader, Adam Boshoff. Sy eie moeder is oorlede toe hy nog baie jonk was, waarna sy vader weer trou, maar sy vader is oorlede toe hy slegs twaalf jaar oud was. Sy stiefmoeder wil hom nie verder versorg nie en gee hom hierna weg. Hy kom eindelik by ’n Engelse familie in Kimberley tereg, waar hy Louie se ma ontmoet. As gevolg van hierdie geskiedenis is daar ’n sterk pro-Engels en anti-Afrikaans gevoel in die huis. Louie se huistaal is Engels en op 19-jarige ouderdom kan sy steeds nie vlot Afrikaans praat nie. Sy gaan skool by die Sekondêre Skool op Vryburg en dan die Hoërskool vir Meisies op Kimberley, waarna sy terugkeer na Vryburg om daar te matrikuleer. Haar pa is ’n algemene handelaar op Vryburg, maar ly ernstige finansiële skade wanneer hy tydens die Eerste Wêreldoorlog dit onmoontlik vind om soldate wat hom groot bedrae geld skuld, te dagvaar. Teen die einde van 1916 vertrek die gesin weens hierdie finansiële probleme na die Paarl, op uitnodiging van ’n Engelse oom wat aanbied om die gesin te help. Hier skryf Louie in by die Paarlse Opleidingskollege, waarna sy haar studies voltooi aan die Universiteit van Stellenbosch. Hier volg sy nie net die onderwyserskursus nie, maar spits haar ook daarop toe om Afrikaans te leer. Dit gaan egter nie goed met die gesin se finansies nie. Die Engelse oom wat hulle gehelp het, besluit om terug te keer na die Onderveld, maar die gesin kan dit nie bekostig om weer te trek nie en bly aan in die Paarl.

Na voltooiing van haar studies neem sy ’n betrekking aan as onderwyseres aan die Paarlse Hoër Meisieskool, waar sy nege jaar lank werksaam is. In hierdie tyd onderhou sy nie net haarself en haar ouers nie, maar verleen ook finansiële steun aan haar twee jonger susters. Weens hierdie stres en die negatiewe invloed wat dit op haar gesondheid het, moet sy noodgedwonge ’n verandering maak en gaan eers na ’n Kaapse skool, daarna na Port Elizabeth en keer dan weer terug na die Kaap waar sy werksaam is aan een van die skole in die Skiereiland. Haar gesondheid kry in hierdie tyd van stres ’n ernstige knou en sy ontwikkel ’n maagseer wat aan die bloei gaan. Dit veroorsaak dat sy lang tye in die bed moet deurbring en om die tyd om te kry begin sy ernstig skryf, wat dan ook aanleiding gee tot die ontstaan van sommige van haar dramas. In 1939 begin sy met ’n seëlversameling wat die geskiedenis vir meer as vierhonderd jaar aaneenlopend uitbeeld, vanaf Martin Luther in 1517. Die versameling word beskou as een met kulturele, geskiedkundige en filateliese waarde. Haar seëlversameling word in 1942 deur die Paarlse Munisipaliteit vir die Hugenote-Museum op die dorp aangekoop en word ook deur die Koninklike Filateliese Vereniging van Londen geregistreer in hulle biblioteek van wêreldberoemde seëlversamelings. Sy het ook ’n mooi versameling van ossewa-koeverte en Nederlandse seëls. Op 3 Desember 1980 is sy oorlede.

 Skryfwerk[wysig | wysig bron]

Haar eerste gedigte word in 1919 in De Goede Hoop gepubliseer, onder andere “Die violis”. Haar toneelstuk “Hendrik se tuiskoms” word met ’n tweede prys bekroon by die Kaapse Eisteddfod. Sy skryf ook die klugspel in een bedryf, “Die welwillende bedrieër”, en die drama “Verskil van smaak”. Die radiodrama “Die heldin” word uitgesaai. Sy skryf ook saam met A.V. Kendall skoolhandboeke vir die aanleer van Afrikaans vir verskillende standerds onder die titel “Afrikaans as Second Language” en ook “Afrikaans as tweede taal”.

 Publiklasies[wysig | wysig bron]

  • 1929 - Verskil van smaak
  • 1937 - Die welwillende bedrieër

Nie-fiksie[wysig | wysig bron]

  • 1936 - Afrikaans as tweede taal (saam met A.V. Kendall )

Verwysings[wysig | wysig bron]

Boeke[wysig | wysig bron]

  • Dekker, G. “Afrikaanse Literatuurgeskiedenis” Nasou Beperk Kaapstad Elfde druk 1970
  • Kannemeyer, J.C. “Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1” Academica, Pretoria en Kaapstad Tweede druk 1984
  • Nienaber, P.J. “Hier is ons skrywers!” Afrikaanse Pers-Boekhandel Johannesburg Eerste uitgawe 1949

Internet[wysig | wysig bron]

Ongepubliseerde dokumente[wysig | wysig bron]