Lys van Suid-Afrikaanse vaktydskrifte

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hier volg 'n lys van Suid-Afrikaanse vaktydskrifte:

Indeks[wysig | wysig bron]

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

A[wysig | wysig bron]

 • ACCORD: Occasional Papers
 • Acta Academica
 • Acta classica. Verhandelinge van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika / Acta Classica. Proceedings of the Classical Association of South Africa.
 • Acta Commercii
 • Acta Criminologica
 • Acta Germanica
 • Acta Juridica
 • Acta Patristica Et Byzantina
 • Acta Structilia
 • Acta Theologica
 • AFFRIKA Journal of Politics, Economics and Society
 • AFMA Matrix
 • Africa Dialogue Monograph Series
 • Africa Education Review [opvolg van Educare]
 • AfricaGrowth Agenda
 • Africa Insight
 • Africa Institute Occasional Papers
 • Africa Journal of Nursing and Midwifery
 • African Entomology
 • African Finance Journal
 • African Human Rights Law Journal
 • African Invertebrates
 • African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance
 • African Journal of Business and Economic Research
 • African Journal of Disability
 • African Journal of Farm Child and Youth Development
 • African Journal of Health Profession Education
 • African Journal of Herpetology (voorheen The Journal of the Herpetological Association of Africa (1965–1995), voorheen Journal of the Herpetological Association of Rhodesia (1957–1965))
 • African Journal of Information and Communication
 • African Journal of Laboratory Medicine
 • African Journal of Primary Health Care and Family Medicine
 • African Journal of Psychiatry [as opvolg van South African Psychiatry Review; self 'n opvolg van Journal of Depression and Anxiety]
 • African Journal of Reproductive Health
 • African Journal of Research in Mathematics,Science and Technology Education [as opvolg van Journal of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education]
 • African Journal of Rhetoric
 • African Journal on Conflict Resolution
 • African Markets Overview
 • African Natural History
 • African Plant Protection (tot 2010)
 • African Performance Review
 • African Printer
 • African Renaissance
 • African Review of Economics and Finance
 • African Safety Promotion : A Journal of Injury and Violence Prevention
 • African Security Review
 • African Zoology
 • Africanus
 • Agrekon
 • Agriprobe
 • AJSTID: African Journal of Science, Technology, Innovation and Development
 • Akroterion : Kwartaalblad vir die Klassieke in Suid-Afrika / Akroterion Quarterly for the classics in South Africa
 • Annals of the Ditsong National Museum of Natural History [as opvolg van Annals of the Transvaal Museum]
 • Annals of the Transvaal Museum [opgevolg deur Annals of the Ditsong National Museum of Natural History]
 • Annual Survey of South African Law
 • Arms Control: Africa [as opvolg van Focus on Arms in Africa]
 • Article 19 (vanaf Jaargang. 1, 1ste Uitgawe , 2005 – Jaargang 5, 2de Uitgawe, 2009)
 • Article 40

B[wysig | wysig bron]

 • BER : Architects and Quantity Surveyors' Survey
 • BER : Building and Construction : Full Survey
 • BER : Building Contractors' Survey
 • BER : Building Sub-Contractors' Survey
 • BER : Capital Goods Industries Survey
 • BER : Consumer Confidence Survey
 • BER : Consumer Goods Industries Survey
 • BER : Economic Prospects : An Executive Summary
 • BER : Economic Prospects : Full Survey
 • BER : Intermediate Goods Industries Survey
 • BER : Manufacturing Survey : Full Survey
 • BER : Motor Trade Survey
 • BER : Retail Sector Survey
 • BER : Retail Survey : Full Survey
 • BER : Survey of Business Conditions in Building & Construction : An Executive Summary
 • BER : Survey of Business Conditions in Manufacturing : An Executive Summary
 • BER : Survey of Business Conditions in Retail : An Executive Summary
 • BER : Trends : Full Survey
 • BER : Wholesale Sector Survey
 • Building women (vanaf 2005–2006)
 • Bulletin of Statistics

C[wysig | wysig bron]

 • Cabo: Journal of the Historical Society of Cape Town
 • Cardiovascular Journal of Africa [as opvolg van Cardiovascular Journal of South Africa]
 • Child Abuse Research in South Africa
 • Siviele Ingenieurswese / Civil Engineering [as opvolg van Civil Engineer in South Africa]
 • Tydskrif vir Skoon Lug / Clean Air Journal
 • Climate Summary of South Africa
 • CME : Your SA Journal of CPD
 • Codicillus (vanaf 2001–2008)
 • Commonwealth Youth and Development
 • Communicare : Tydskrif vir Kommunikasiewetenskappe in Suider-Afrika / Communicare : Journal for Communication Sciences in Southern Africa
 • Communicatio : Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kommunikasieteorie en Navorsing / Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research (vanaf 2002–2006)
 • Comparative and International Law Journal of Southern Africa
 • Conflict Trends
 • Conspectus: The Journal of the South African Theological Seminary
 • Constitutional Court Review
 • Crime Research In South Africa (vanaf 2000–2003)
 • Critical Arts : A Journal of South-North Cultural and Media Studies (vanaf 2002–2005)
 • CSIR Science Scope
 • Curationis
 • Current Allergy & Clinical Immunology

D[wysig | wysig bron]

 • Dairy Mail
 • Dairy Mail Africa
 • De Arte
 • De Jure
 • De Rebus
 • Discourse (vanaf 2005–2010)
 • Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif / Dutch Reformed Theological Journal

E[wysig | wysig bron]

 • Economic History of Developing Regions [as opvolg van South African Journal of Economic History]
 • Ecquid Novi (vanaf 2000–2007)
 • Education as Change (vanaf 2000–2008)
 • Ekklesiastikos Pharos
 • Emergency Services SA (vanaf 2003–2009)
 • Emergency Services SA / Occupational Risk (vanaf 2009–2011)[die opvolg van Emergency Services SA & Occupational Risk]
 • English in Africa
 • Enterprise Risk (vanaf 2007–2011)
 • Ergonomics SA
 • ESR Review : Economic and Social Rights in South Africa
 • Evidence Based Summaries in Dentistry

F[wysig | wysig bron]

 • Farmlink
 • Focus on Arms in Africa (vanaf 2000–2005) [vandag: Arms Control: Africa]
 • French Studies in Southern Africa
 • Fundamina : A Journal of Legal History

G[wysig | wysig bron]

 • Gender and Behaviour
 • Global Media Journal – African Edition
 • Graphix

H[wysig | wysig bron]

 • Health SA Gesondheid
 • Historia
 • HR Highway (vanaf 2007–2008)
 • HTS Hervormde Teologiese Studies / HTS : Theological Studies
 • Human Capital Managment (vanaf 2007–2008)

I[wysig | wysig bron]

 • IFE PsychologIA
 • Image & Text A Journal For Design
 • IMFO : Official Journal of the Institute of Municipal Finance Officers
 • IMIESA
 • In die Skriflig
 • Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems
 • Indo-Pacific Journal of Phenomenology
 • Injury and Safety Monitor (vanaf 2002–2004)
 • Inkanyiso : The Journal of Humanities and Social Sciences
 • Innovation : Journal of Appropriate Librarianship and Information Work in Southern Africa
 • Inside Mining
 • Institute for Security Studies Monographs
 • Institute for Security Studies Papers
 • Institute of African Studies Research Review
 • Interim Interdisciplinary Journal
 • International Journal for Religious Freedom
 • International Retail and Marketing Review
 • International SportMed Journal
 • Die Beleggingsontleders Tydskrif / Investment Analysts Journal

J[wysig | wysig bron]

 • Tydskrif vir Christelike Wetenskap / Journal for Christian Scholarship
 • Jamba : Journal of Disaster Risk Studies
 • Joernaal vir Eietydse Geskiedenis / Journal for Contemporary History
 • Journal for Estate Planning Law (vanaf 2004–2006)
 • Journal for Islamic studies
 • Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science
 • Tydskrif vir Taalonderrig / Journal for Language Teaching
 • Journal for New Generation Sciences
 • Tydskrif vir Semitistiek / Journal for Semitics
 • Journal of African Elections
 • Journal of African Union Studies
 • Journal of Construction Project Management and Innovation
 • Journal of Contemporary Management
 • Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences
 • Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies
 • Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences
 • Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes in South Africa
 • Journal of Engineering, Design and Technology (vanaf 2005–2006)
 • Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe / Journal of Family Ecology and Consumer Sciences
 • Journal of Gender, Information and Development in Africa (JGIDA)
 • Tydskrif vir Literatuurwetenskap / Journal of Literary Studies (vanaf 2001–2006)
 • Journal of Marketing [as opvolg van MFSA Journal of Marketing] (tot Apr/Mei 2012)
 • Journal of Minimum Intervention in Dentistry
 • Journal of Northwest Semitic Languages
 • Journal of Public Administration
 • Journal of Strategic Studies
 • Journal of the South African Institution of Civil Engineering
 • Journal of the South African Veterinary Association
 • Journal of Transport and Supply Chain Managament
 • Juta's Business Law

K[wysig | wysig bron]

 • Kerkblad
 • Kleio (vanaf 2001–2006)
 • Koedoe : African Protected Area Conservation and Science
 • Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap / Koers : Bulletin for Christian Scholarship

L[wysig | wysig bron]

 • Language Matters : Studies in the Languages of Southern Africa (vanaf 2001–2006)
 • Law, Democracy and Development
 • Learning & Teaching Mathematics
 • Lexikos
 • Literator : Tydskrif vir besondere en vergelykende taal- en literatuurstudie / Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
 • Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe
 • Local Government Bulletin

M[wysig | wysig bron]

 • Management Dynamics : Journal of the Southern African Institute for Management Scientists
 • Management Today
 • Media Tenor International [as opvolg van Media Tenor SA Research Journal] (vanaf 2003–2007)
 • Medical Technology SA
 • Meditari: Research Journal of The School of Accounting Sciences (tot Jaargang 18, 2de Uitgawe, 2010)
 • Missionalia
 • MNASSA (Monthly Notes of the Astronomical Society of Southern Africa)
 • Money Newsletter (vanaf Oct, 2004 – May, 2005)
 • Monographs of the Transvaal Museum
 • Mousaion
 • Musicus
 • Muziki [as opvolg van Ars Nova] (vanaf 1999/2000 – 2003)

N[wysig | wysig bron]

 • Nafu Farmer (vanaf Jun, 2006 – Feb, 2009)
 • Neotestamentica
 • New Coin Poetry
 • New Voices in Psychology [as opvolg van Unisa Psychologia]
 • News & Views for Magistrates (vanaf Apr, 2004 – Jul, 2006)
 • Nidan : Journal for the Study of Hinduism

O[wysig | wysig bron]

 • Obiter
 • Obstetrics and Gynaecology Forum
 • Occupational Health Southern Africa
 • Occupational Risk Management [vandag Risk Management as opvolg van Emergency Services SA / Occupational Risk] (vanaf 2005–2009)
 • Old Testament Essays
 • Onderstepoort Journal of Veterinary Research
 • Open Journal of Implant Dentistry
 • ORiON

P[wysig | wysig bron]

 • Packaging Review South Africa
 • Per Linguam : Tydskrif vir Taalaanleer / Per Liguam : Journal of Language Learning
 • Personal Finance Newsletter
 • Perspectives in Education
 • Phronimon
 • Politeia
 • Potchefstroomse Elektroniese Regsblad / Potchefstroom Electronic Law Journal
 • Praktiese Teologie in Suid-Afrika / Practical Theology in South Africa
 • Professional Accountant [vandag The Accountant]
 • Professional Nursing Today
 • Progressio
 • Psycho-Analytic Psychotherapy in South Africa
 • Pythagoras

Q[wysig | wysig bron]

 • Quest Science for South Africa

R[wysig | wysig bron]

 • Reading & Writing
 • ReSource
 • Review of Development Finance
 • Rhodes Journalism review
 • Rostrum : Newsletter of the Entomological Society of Southern Africa

S[wysig | wysig bron]

 • SABI Tydskrif / Magazine.
 • SA Crime Quarterly
 • SA Heart
 • SA Horseman (vanaf 2007–2012)
 • SA Besproeiing / SA Irrigation (vanaf 2003–2008)
 • SA Journal of Chemistry
 • SA Tydskrif vir Menslike Hulpbronbestuur / SA Journal of Human Resource Management
 • SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde / SA Journal of Industrial Psychology
 • SA Journal of Radiology
 • SA Tydskrif vir Handelsreg / SA Mercantile Law Journal
 • SA Tydskrif vir Taalkunde / SA Journal of Linguistics
 • SA Pharmaceutical Journal
 • SA Pharmacist's Assistant
 • SA Publiekreg / SA Public Law
 • SA Stoetteler / SA Stud Breeder
 • SAHARA – Journal of Social Aspects of HIV/AIDS Research Alliance
 • SAMUS : South African Journal of Musicology (tot Jaargang. 25, 2005)
 • SAMUS : South African Music Studies [opvolg van South African Journal of Musicology]
 • SATJ : South African Theatre Journal
 • Scholia : Studies in Classical Antiquity
 • Scientia Militaria
 • Scriptura
 • Scrutiny2 (vanaf 2001–2006)
 • Shakespeare in Southern Africa
 • Slavic Almanac : South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies
 • South Africa Business Guidebook (tot Uitgawe 13, 2008/2009)
 • South Africa Rural Development Quarterly (vanaf Oct – Dec 2004)
 • South African Actuarial Journal
 • Suid-Afrikaanse Rekenaartydskrif / South African Computer Journal
 • South African Family Practice
 • South African Food Review
 • South African Gastroenterology Review
 • Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif / South African Geographical Journal
 • South African Health Review
 • South African Historical Journal (vanaf 2001–2008)
 • South African Human Rights Yearbook (vanaf 1997/1998)
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoeding en Ontspanning / South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Landbouvoorligting / South African Journal of Agricultural Extension
 • South African Journal of Animal Science
 • South African Journal of Art History
 • South African Journal of Bioethics and Law
 • South African Journal of Business Management
 • South African Journal of Chemical Engineering
 • South African Journal of Child Health
 • South African Journal of Clinical Nutrition
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Strafregspleging / South African Journal of Criminal Justice
 • South African Journal of Cultural History
 • South African Journal of Diabetes
 • South African Journal of Diabetes and Vascular Disease
 • South African Journal of Economic and Management Sciences
 • South African Journal of Economic History [nou: Economic History of Developing Regions]
 • South African Journal of Education
 • South African Journal of Higher Education
 • South African Journal of Industrial Engineering
 • South African Journal of Information Management
 • South African Journal of Labour Relations
 • South African Journal of Libraries and Information Science
 • South African Journal of Obstetrics and Gynaecology
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte / South African Journal of Philosophy
 • South African Journal of Plant and Soil
 • South African Journal of Psychiatry
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Sielkunde / South African Journal of Psychology
 • South African Journal of Science
 • South African Journal of Sports Medicine
 • South African Journal of Surgery
 • South African Journal of Wildlife Research
 • South African Journal on Human Rights
 • South African Law Journal
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Geneeskunde / South African Medical Journal
 • South African Pharmaceutical & Cosmetic Review
 • South African Radiographer
 • South African Statistical Journal
 • South African Yearbook of International Law
 • Southern African Business Review
 • Southern African Forestry Journal (vanaf 2001–2006)
 • Southern African Humanities
 • Southern African Journal of Accountability and Auditing Research
 • Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia
 • Southern African Journal of Epidemiology and Infection
 • Southern African Journal of Critical Care
 • Southern African Journal of Gynaecological Oncology
 • Southern African Journal of HIV Medicine
 • Southern African Review of Education with Education with Production
 • Stads- en Streeksbeplanning / Town and Regional Planning
 • Stellenbosch Regstydskrif / Stellenbosch Law Review
 • Stilet : Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging
 • Stockfarm
 • Studies in Economics and Econometrics
 • Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

T[wysig | wysig bron]

 • Tax Breaks Newsletter
 • Tax Professional
 • TAXtalk
 • TD: The Journal for Transdisciplinary Research in South Africa
 • The Independent Journal of Teaching and Learning [voorheen The Journal of Independent Teaching and Learning ]
 • The Journal of Independent Teaching and Learning [vandag The Independent Journal of Teaching and Learning]
 • Track Two : Constructive Approaches to Community and Political Conflict (vanaf Des. 1996 – Des. 2003)
 • Transactions of the Centre for Business Law / Mededelings van die Sentrum vir Ondernemingsreg
 • Transactions of the Royal Society of South Africa
 • Transport World Africa
 • Tydskrif vir die Suid Afrikaanse Reg
 • Tydskrif vir Geesteswetenskappe
 • Tydskrif vir Letterkunde
 • Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (soos uitgereik deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek)

U[wysig | wysig bron]

 • Ubisi Mail
 • Ubuntu : Journal of Conflict Transformation
 • Unisa Latin American Report (vanaf 2001–2006)

Y[wysig | wysig bron]

 • Veeplaas
 • Veld and Flora
 • Verbum et Ecclesia

W[wysig | wysig bron]

 • Water&Sanitation Africa
 • Water SA
 • Water Wheel [nou SA Waterbulletin]
 • Without Prejudice
 • Word and Action
 • Wound Healing Southern Africa

Sien ook[wysig | wysig bron]