Meesterkanonnier van die artillerie (Suid-Afrika)

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die term Meesterkanonnier van die artillerie (Engels: Master Gunner of the Artillery) is in 1982 as die algehele hoof van die artillerie ingestel. Die oorsprong[1][2]:43 van hierdie term, en sy besondere aansien, kan gevind word in die geskiedenis van die Royal Artillery se Long Gunnery Staff Courses, oorlogstyd Gunnery Staff Courses en ander. Die draers van kruislope is oorspronklik skietkuns-instrukteurs genoem met ander range bekend as Assistent Instrukteurs Skietkuns (AIS) vanaf 1979–1990. In 1990 is die benaming omgekeer en die hoof van die artillerie is voortaan die Generaal van die Artillerie genoem. Houers van die kruislope het op hulle beurt Meesterkanonniere geword.

Toe die eerste lugafweer-offisier as die Generaal van die Artillerie aangestel is, is dit verander na Generaal van die Kanonniers. Toe Generaal Koos Laubscher in 2002 in hierdie pos aangestel is, het hy dit weer verander na Generaal van die Artillerie, maar toe Generaal Roy Andersen in 2006 aangestel is,[3] het hy dit weer verander na Generaal van die Kanonniers.[4]:3

Die identifikasie-insignia vir die Kanonniergeneraals (General of the Gunners General of the Gunners) kan nie gelyktydig met die Artillerie No. 1 insignia (Artillery No 1 Artillery No 1) gedra word nie.[5][6][lower-alpha 1][lower-alpha 2]

Aanwysing van Meesterkanonniers[wysig | wysig bron]

Die kiesstelsel vir wie met hierdie eer bekroon sal word, is 'n ingewikkelde een. Dit is 'n stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse Artillerie Korpsraad geadministreer en beheer word, waarvan die voorsitter die Bevelvoerderende Generaal (BG) van die Artillerieformasie is. Die Korpsraad bestaan tans uit volkolonels wat binne die Formasie diens doen, die Formasie-sersantmajoor Regiment-Sersantmajore (RSM's) van Regiment Artillerie-eenhede, die BG, Regiment Offisierbevelvoerders, Wapenstelselbestuurders, Direktoraat Leërverkrygingsprojekoffisiere en die Sekretaris. Enige ander senior kanonniersoffisiere wat in gemeenskaplike poste in die SANW diens doen, kan deur die Korpsraad gekoöpteer word indien die Korpsraad so verkies.

Wanneer nuwe aanstellings van Meesterkanonniers bespreek word, sal dit in 'n geslote sessie[lower-alpha 3] plaasvind en mag net bygewoon word deur diegene wat reeds die kenteken dra. Geen notules van die besprekings word aangeteken nie en die enigste item wat deur die geslote sessie gerapporteer word, is watter besluite geneem is.

Die inwyding van nuwe Meesterkanonniers word gereël by ongereelde tussenposes elke paar jaar. Dit geskied gewoonlik in Potchefstroom, die bakermat van die Suid-Afrikaanse Artillerie. Tydens die inlywingseremonie word nuutgemunte Meesterkanonniers voorsien van 'n meesterkanonniersdas, 'n uitstapdrag-simbool, 'n menasiedragminiatuur en 'n A3-sertifikaat onderteken deur die bevelvoerende generaal van die Artillerie-formasie of die Kanonniergeneraal.

Aanwysings vir die pos van Kanonniergeneraal moet goedgekeur word deur die Hoof van die Leër, alhoewel die eerste aanstelling deur die Hoof van die SAW en Direkteur: Artillerie in 1982 onderteken is.

Vorige aanstelling[wysig | wysig bron]

Histories gesproke is enige kanonnier wat die spesialis Gunnery Staff Courses voltooi het, in die 1970's outomaties as Meesterkanonniers erken. Die drie "lang kanonkursusse" is in Suid-Afrika aangebied in 1965, 1968 en 1972 en was onderskeidelik bekend as Kursus Nrs. 1, 2 en 3. Alle graduandi van hierdie kursusse het outomaties gekwalifiseer as 'n Meesterskanonnier en het magtiging gehad om die kenteken te dra.

In 1984 het die destydse Korpsraad (Engels Corps Council) die reëls ingestel wat vandag steeds by die kenteken-kriteria geld. Dit werk tipies op dieselfde manier as 'n verdienstemedalje wat toegeken word, met ander woorde, iemand skryf 'n aanbeveling, wat dan ter oorweging voorgelê word. Die aanbeveling kan goedgekeur of afgekeur word, sonder dat enige redes aan beide partye gegee word.

Wanneer die BG self nie 'n Meesterskanonnier is nie, kan die toekenning slegs gedoen word deur die volgende laer rang wat wel 'n Meesterskanonnier is.

Die Nominalerol van die ontvangers van die Meesterskanonnier se kenteken word met trots uitgestal binne die Hoofkwartiergebou van 4 Artillerieregiment. Die rede waarom dit daar is eerder as by die Formasie se Hoofkwartier, as gevolg van ruimte. Hierdie prestasie word toegeskryf aan die Bevelvoerder van 4 Artillerieregiment, Lt-kol Victor Khasapane, en sy RSM, AO1 J. Bernie van Zyl, MMM.

Daar is 'n kort lys van persone wat die Royal Artillery se Langkanonnierstafkursusse by Larkhill in Groot-Brittanje voltooi het. Hulle word nie in die nominaalrol gelys nie, maar word oor die algemeen erken as Meesterskanonniers. Hierdie lys sluit in Genl-maj Boet Stapelberg, Genl-maj Jan Robbertze, Genl-maj Bob Meintjies; en Brigadiers "Greyvie" Greyvenstein, Leisegang, Jack Hawtayne, Helm Roos en Willie Kotze.

Om die Meesterskanonnier se kenteken te ontvang is 'n begeerlike bron van trots vir alle kanonniers in die Suid-Afrikaanse Artillerie-gemmenskap.

Master Gunner
Awarding Authority: GOC SA Army Artillery Formation
Description
Dress No 1 – 3 and 5C Proficiency SA Army Master Gunner, Artillery, Chrome (Crossed gun barrels) Master Gunner (Artillery Proficiency Badge, Service Dress)
Dress No 5A Proficiency SA Army Master Gunner, Artillery, Miniature, Chrome (Crossed gun barrels) Master Gunner (Artillery Proficiency Badge, Service Dress)
Dress No 4 Proficiency SA Army Master Gunner, Artillery, Black on Thatch beige (Crossed gun barrels)
Meesterkanonieer Kenteken
(Qualification and Decoration)
Black on Thatch beige, Embossed
Gekruiste kannone


Criteria
 1. 'n Dienende lid van die Suid-Afrikaanse Artillerie ten tye van die toekenning wees
 2. 'n Suid-Afrikaanse burger vir minstens sewe jaar
 3. Suksesvol 'n lang artillerie-kursus voltooi het OF gekwalifiseer soos aangedui in die subparagrawe wat volg
 4. Kursus-gekwalifiseerde batterybevelvoerder of kanongroep-sersantmajoor.
 5. Verkieslik 'n eerste klas kwalifikasie in al sy Suid-Afrikaanse Artillerie-kursusse behaal
 6. Beklee die pos van batterybevelvoerder, of eenheid 2IB, of artillerie-instrukteur (Artillerieskool, of Gevegsopleidingsentrum) of kanongroep-sersantmajoor vir ten minste een jaar
 7. Sy gedrag, dissipline en voorkoms moet voorbeeldig wees en die Korpsraad tevrede stel
 8. Hy moet 'n soliede reputasie as 'n bekwame artilleris onder sy seniors, eweknieë en juniors hê
 9. Dit sal tot sy voordeel wees om aan 'n spesifieke operasie deel te neem, of in 'n operasionele gebied vir ten minste drie maande te dien
 10. Hy moet ten minste een artilleriepublikasie geproduseer hê wat:
  1. As verwysings- of opleidingsmateriaal in die Suid-Afrikaanse Artillerie gebruik word
  2. 'n Oorspronklike werk is en
  3. die resultaat van navorsing en studie is
 11. Deur die Korpsraad goedgekeur is

Lys van Meesterkanonniers[wysig | wysig bron]

Lys van Meesterkanonieere van die artillerie
Kode Nommer Rang Van Voorname Pos Jaar Nota
A40 40 Captain Kotzé D.J.J. OI -
School of Artillery
1972
A49 49 Commandant Uys Piet D. 2IC -
Army College
1984
A80 80 Lt Colonel de Jager Andre S. SO1 AOT -
Artillery Formation HQ
2002
A1005 1005 Brigadier Leisegang Carl Sverre Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A105 105 Lt Colonel Croft L.D. SO1 Training & Evaluation -
School of Artillery
2017
A48 48 General Viljoen Constand L. Chief South African Defence Force 1984
A24 24 Major van Wyk F.J. DS -
Army College
1971
A81 81 Lt Colonel Kruger Sarel J.F. Officer Commanding -
4 Artillery Regiment
2002
A1004 1004 Brigadier Greyvenstein Hendrik Jacobus 'Greyvie' Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A3 3 Commandant van der Walt P.J. Officer Commanding -
4 Field Regiment
1972
A116 116 Major Pokolo M. SO2 Operations -
4 Artillery Regiment
2019
A88 88 Lt Colonel du Plessis P.S. SO1 Force Structure -
Artillery Formation HQ
2008
A92 92 Major le Roux E.C. SO1 Artillery Project -
DAA
2008
A36 36 Major Bouwer C.W. OI -
School of Artillery
1972
A76 76 Lt Colonel Mynhardt J.P. SO1 Ctrl -
DPSM
1999
A52 52 Unknown
A95 95 Unknown
A33 33 Captain Human A.C. Battery Commander -
Medium Battery -
School of Artillery
1972
A114 114 Major Fouché Gordon D. SO2 Artillery Project -
DAA
2019
A71 71 Colonel Schalekamp Maarten A. Director Artillery 1996
A37 37 Major van Aswegen Steve OI -
School of Artillery
1972
A1003 1003 Major General Meintjies Bob Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A112 112 Lt Colonel Kemp F.F. SO1 Artillery Project -
DAA
2019
A77 77 Colonel van Dyk Phillip J. 2IC -
School of Artillery
1999
A106 106 Major Joshua E. OIRT -
School of Artillery
2017
A111 111 Lt Colonel Makhele M.S. SO1 Ext Training -
Army College
2019
A12 12 Major Veermaak M.P.H. Unknown 1970
A53 53 Commandant Bothma H.G.S. Officer Commanding -
14 Field Regiment
1984
A1007 1007 Brigadier Kotze Willie Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A15 15 Major Booyse P.J.G. 2IC -
4 Field Regiment
1970
A90 90 Lt Colonel Kritzinger J.J. SO1 Artillery Project -
DAA
2008
A34 34 Captain Rheeder J.L. OI -
South African Coloured Corps -
Training Center
1972
A107 107 Lt Colonel Tshabalala M.J. 'Joe' SO1 Training and Evaluation -
School of Artillery
2019
A11 11 Captain van Rensburg J.J.J. OI -
School of Artillery
1970
A108 108 Lt Colonel Marx R. Artillery Branch Commander -
Combat Training Center
2019
A99 99 WO1 Molebatsi T.J. 2009
A51 51 Commandant de Villiers D.J. Chief Instructor -
Loc
1984
A19 19 Unknown
A1006 1006 Brigadier Hawtaynee Jack Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A91 91 Lt Colonel Krugel C.T. SO1 Combat Readiness -
Artillery Formation HQ
2008
A10 10 Major van Heerden J.M. OI -
Army College
1970
A2 2 Major Nell A.A. DS -
Army Col
1970
A98 98 Unknown
A109 109 Master Warrant Officer Mokoena M.P. Regimental Sergeant Major -
4 Artillery Regiment
2019
A46 46 Unknown
A18 18 Unknown
A103 103 Colonel Maso Jongile G. Officer Commanding -
Department of Defence -
Mobilisation Center
2017
A86 86 WO1 Niemand J. Regimental Sergeant Major -
4 Artillery Regiment
2000 Awarded later on discovery of an error
A102 102 Brigadier General Makina Khaya General Officer Commanding -
Artillery Formation
2017
A101 101 WO2 Gordon C. Battery Sergeant Major -
43 Battery -
4 Artillery Regiment
2010
A85 85 WO1 Botha F.A.W. Artillery Formation -
Warrant Officer
2002
A97 97 Lt Colonel Steyn E.C.D. 2IC -
School of Artillery
2009
A83 83 Lt Colonel Schoonwinkel Dawid B.J. 2IC -
School of Artillery
2002
A47 47 WO1 Graham Robbie Unknown 1984 Unconfirmed
A87 87 Lt Colonel Cronje J.J. SO1 Training & Evaluation -
School of Artillery
2008
A1008 1008 Brigadier Roos Helm Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A79 79 Brigadier General Notshweleka M.R. 'Abe' General Officer Commanding -
Artillery Formation
2002
A22 22 Major van der Westhuizen Christoffel Pierre 'Joffel' Chief Instructor Gunnery 1971
A115 115 Major Galane K. SO2 Policy & Planning -
Artillery Formation HQ
2019
A94 94 Unknown
A25 25 Major de Munnick E.O. DS -
Army College
1971
A84 84 Lt Colonel Claassen André J. Chief Instructor -
Gunnery (CIG)
2002
A44 44 Unknown
A29 29 Major Wentzel W. 'Willie' OI -
School of Artillery
1971
A9 9 Major Gravett G.W. SO2 Manpower -
GS1
1970
A64 64 Lt Colonel Phillipson Leon SO1 Personnel -
D Artillery
1995
A21 21 Unknown
A89 89 Lt Colonel Khasapane L.V. Officer Commanding -
4 Artillery Regiment
2008
A100 100 Unknown
A5 5 Major Wentzel Charles F. 'Willie' Battery Commander -
1 Medium Battery -
School of Artillery
1972
A28 28 Major Kotzé A.A. SO Research & Developmeent 1971
A61 61 Commandant Coetzee Theuns J. Chief Instructor -
Gunnery (CIG)
1990
A55 55 Colonel Lausberg J.L. Officer Commanding -
10 Artillery Brigade
1989
A68 68 Unknown
A1 1 Colonel van den Berg Frans E.C. Officer Commanding School of Artillery 1970
A20 20 Unknown
A96 96 -Spoilt Number 96 was awarded to WO1 D Moleko, but he could not attend the investituree on 8 August 2008 and in 2009 another certificate was printed for him with another number.
A72 72 Brigadier General Roux Chris H. General Officer Commanding -
Artillery Formation
2001
A59 59 Commandant Johnson I.R. SO1 Log -
10 Artillery Brigade
1989
A17 17 Unknown
A60 60 Commandant van Eeden F.J.G. SO1 Training & Evaluation -
School of Artillery
1989
A74 74 Lt Colonel van Niekerk C.J.G. CIRT 1999
A73 73 Colonel Breytenbach F.J. 1999 Resigned on 30 September 1997
A13 13 Major Holm O.S. Unknown 1970 Served at THA (Doornkop) and Sasolburg Commando (CF). Resigned from Permanent Force in 1966
A113 113 Lt Colonel Matimbe Mimi E. Officer Commanding -
4 Artillery Regiment
2019
A93 93 Major Moraka J.K. 2IC -
4 Artillery Regiment
2008
A16 16 Unknown
A1002 1002 Major General Robbertze Jan Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A32 32 Captain du Plessis P.R.B. Troop Commander -
3 Loc Battery -
School of Artillery
1972
A69 69 Unknown
A67 67 Captain Crafford J. Daniel A. SO3 Artillery Project -
D Artillery
1995
A66 66 Lt Colonel Laubscher Carel C. Chief Instructor -
Gunnery (CIG)
1995
A65 65 Lt Colonel Mills Ralph Brian So1 Artillery Support Project -
D Projects
1995
A54 54 Major Cilliers J.K. SO2 Res & Data -
CD Planning
1984
A39 39 Captain Bosch Jack C.D.F. OI -
School of Artillery
1972
A70 70 Unknown
A41 41 Unknown
A8 8 Major Stempfie Hugh R. SO2 Citizen Force -
GS1
1970
A62 62 Commandant Potgieter J.W. 'Jackie' CIRT 1990
A31 31 Major Hurter Felix Marius 'Baksteen' OI -
School of Artillery
1972 Maj Hurter completed the 3rd South African Long Gunnery Course from the 5 Jun-15 Dec 1972
A4 4 Commandant Lombard Paul M. Officer Commanding School of Artillery 1970
A75 75 Lt Colonel Oelofse A.J.R. SO1 Force Structure -
Artillery Formation HQ
1999
A35 35 Major Puller D.I. Training Officer -
1 Field Regiment -
Rhodesian Artillery
1972 Rhodesian
A38 38 Major de Beer Venter P.C. 'Chris' Battery Commander -
1 Medium Battery -
4 Field Artillery
1972
A78 78 Colonel du Plessis Niek J. SSO Combat Systems -
DCW
1999
A58 58 Unknown
A30 30 Captain Laubscher J.A. 'Koos' OI -
School of Artillery
1972
A57 57 Major Franken P. 2IC -
4 Artillery Regiment
1989
A56 56 Commandant Swanepoel G.H.F. SO1 Training -
10 Artillery Brigade
1989
A82 82 Lt Colonel Jacobs J.J. SO1 Combat Readiness -
Artillery Formation HQ
2002
A27 27 Major Thomas J.E. Battery Commander -
3 Loc Battery -
School of Artillery
1971
A110 110 Major General Andersen Roy C. CD SANDF Reserves -
CSD
2019
A23 23 Major du Rand J.P. 'Jaap' Secondment to Rhodesian Artillery 1971
A50 50 Commandant Jacobs Jacobus G. 'Jakes' Chief Instructor -
Gunnery (CIG)
1984
A45 45 Unknown
A43 43 Unknown
A42 42 Unknown
A63 63 Commandant Holtzhausen H.G. 'Deon' Officer Commanding -
14 Artillery Regiment
1990
A104 104 Lt Col Botha W.M. 'Buks' SO1 Compliance -
School of Artilleery
2017
A26 26 Major van Niekerk G.J.C. 2IC -
2 South African Infantry Battalion Group
1971
A14 14 Captain Potgieter G.I. Battery Commander -
43 Battery -
School of Artillery
1970
A7 7 Commandant Bisschoff J.J. 'Koos' CISD -
Army College
1970
A1001 1001 Major General Stapelberg JJ Before 1970 Grandfathered. Long Gunnery Course, Larkhill, Great Britain. Number is assigned for convenience.
A6 6 Major Linford Delville SO2 Training -
Western Province Command
1970

Kanonniergeneraals[wysig | wysig bron]

 • 2 Julie 1993 (1993-07-02) – 31 Mei 1995 (1995-05-31): Genl-maj PO du Preez SD SM MMM
 • 1 Junie 1995 (1995-06-01) – 25 Junie 1998 (1998-06-25): Lt Genl PO du Preez SD SM MMM
 • 26 Junie 1998 (1998-06-26) – 25 April 2002 (2002-04-25): Genl-maj CH van Zyl SD SM MMM
 • 10 Februarie 2017 (2017-02-10): Lt Genl JS Mbuli

Notas[wysig | wysig bron]

 1. NSN-18–187–0476
 2. Publication Number - ICC 702/2
 3. in camera
 4. As General of the Artillery

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. "South African Artillery Traditions". The Gunners' Association of South Africa (in Engels). 8 Junie 2021. Besoek op 14 April 2023.
 2. "Artillery Traditions" (PDF). South African Gunner. Besoek op 14 April 2023.
 3. "Profile - Major General Roy Andersen, CSSA, SD, SM, MMM, JCD Chief of Defence Reserves, SA National Defence Force". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 4 Maart 2016. Besoek op 3 Oktober 2014.
 4. "General of the Gunners" (PDF). South African Gunner (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 13 Junie 2013. Besoek op 14 April 2023.
 5. SA ARMY Order: Chief Army Corporate Services (SAAO/C ARMY CORP SVC/CER/317/07) Management and Planning of Dress Regulations and Dress Instructions in the SA Army, Men and Women. Suid-Afrikaanse Leër. Junie 2007.
 6. South African Army Uniform System Catalogue. Departement van Verdediging. 22 Junie 2011.