Mega

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Mega, afgekort as M, is 'n voorvoegsel wat gebruik word in die SI-stelsel en verteenwoordig 'n ordegrootte van 106, oftewel 'n miljoen. As voorbeeld: een megawatt word afgekort as 1 MW.

In informatika word mega soms gebruik om 'n hoeveelheid van 1 048 576, oftewel 220, aan te dui (byvoorbeeld 1 MG = 1 megagreep = 1024 killogrepe). Dit is egter nie heeltemal korrek nie. 'n Dergelike getal sal eerder as MiG (mebigreep) aangee moet word.

Die voorvoegsel word sedert 1960 gebruik; die naam is afgelei van die Griekse μέγας (megas) vir groot.

SI-eenhede
Voorvoegsel  Basis 1 000   Basis 10   Desimaal  Afrikaanse woord  Aanvaar[nota 1]
 Naam   Simbool  Kort skaal Lang skaal
jotta Y  1 0008  1024  1 000 000 000 000 000 000 000 000  septiljoen  kwadriljoen 1991
zetta Z  1 0007  1021  1 000 000 000 000 000 000 000  sekstiljoen  triljard 1991
eksa E  1 0006  1018  1 000 000 000 000 000 000  kwintiljoen  triljoen 1975
peta P  1 0005  1015  1 000 000 000 000 000  kwadriljoen  biljard 1975
tera T  1 0004  1012  1 000 000 000 000  triljoen  biljoen 1960
giga G  1 0003  109  1 000 000 000  biljoen  miljard 1960
mega M  1 0002  106  1 000 000  miljoen 1873
kilo k  1 0001  103  1 000  duisend 1795
hekto h  1 0002/3  102 100  honderd 1795
deka da  1 0001/3  101 10  tien 1795
 1 0000  100 1  een
desi d  1 000−1/3  10-1  0,1  tiende 1795
senti c  1 000−2/3   10−2  0,01  honderdste 1795
milli m  1 000−1  10−3  0,001  duisendste 1795
mikro μ  1 000−2  10−6  0,000 001  miljoenste 1873
nano n  1 000−3  10−9  0,000 000 001  biljoenste  miljardste 1960
piko p  1 000−4  10−12  0,000 000 000 001  triljoenste  biljoenste 1960
femto f  1 000−5  10−15  0,000 000 000 000 001  kwadriljoenste  biljardste 1964
atto a  1 000−6  10−18  0,000 000 000 000 000 001  kwintiljoenste  triljoenste 1964
zepto z  1 000−7  10−21  0,000 000 000|000 000 000 001  sekstiljoenste  triljardste 1991
jokto y  1 000−8  10−24   0,000 000 000 000 000 000 000 001  septiljoenste  kwadriljoenste 1991
  1. Voorvoegsels wat voor 1960 in gebruik was, het voor SI bestaan. In 1873 is die sentimeter-gram-sekonde-stelsel in gebruik geneem.