NG gemeente Langebaanweg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die NG gemeente Langebaanweg was van 1967 tot einde 1999 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met sy setel op die Lugmagbasis Langebaanweg. Dit is in Desember 1999 by die NG gemeente Langebaan ingelyf en bestaan van toe af voort as wyksgemeente.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die Suid-Afrikaanse Weermag wou al in 1943 'n gedeelte van die plaas Theewatervlei naby Hopefield hê vir die oprigting van 'n lugmagbasis, wat toe later gebou is op Langebaanweg, sowat 25 km wesnoordwes van Hopefield af. Die munisipale raad onder voorsitterskap van H.G. Greeff was gekant teen die bou van 'n basis so na aan die dorp omdat dit sou veroorsaak dat "die vyand bomme op Hopefield sal gooi". Al sou die personeel 'n paar kilometer van Hopefield af woon, sou die dorp se skool, kerk, sakeondernemings, sport en nog meer daarby baat gevind het.

Die Lugmagstasie (later genoem Lugmagbasis) Langebaanweg het in 1946 ontstaan en geleidelik het die inwonertal en so ook die getal NG lidmate toegeneem. Die behoefte het ontstaan aan eredienste en in die beginjare moes die kerkgangers die sowat 25 km Hopefield toe aflê om daar kerk te gaan.

Minder as vyf jaar nadat die basis opgerig is, het die lidmate besluit om liewer plaaslike eredienste te laat hou en eers is ’n houtgebou vir dié doel gebruik. In 1951 het die basis ’n lesingskamer vir dié doel aan die gemeente Hopefield toegesê. Op 18 Desember 1957 het die gekombineerde gemeente Saldanha/Langebaanweg van Hopefield afgestig en in Februarie 1958 word ds. A.H. Malan in die nuwe gemeente bevestig. Die KJA-tak van die lugmagstasie het ’n Kanselbybel geskenk.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die gemeente Langebaanweg het op 9 November 1967 afgestig. Die moedergemeente het ’n tyd lank as Saldanha bekendgestaan en die dorpsgemeente op Saldanha as Saldanha-Noord (wat in 1966 vermoedelik van Vredenburg afgestig het), waarna eersgenoemde Saldanha-Militêr geword het en die tweede gemeente net Saldanha. Saldanha-Militêr is later by Saldanha ingelyf nadat die demografiese verandering in die vloot se personeelkorps die voortbestaan van die gemeente onmoontlik gemaak het.

Die moedergemeente Saldanha het ’n bruidskat van R500 aan die dogtergemeente Langebaanweg oorbetaal, en ná sy stigting is die skriba, kassier, koster en orreliste aangestel. Die skriba en kassier het elk R10 per maand verdien, die koster R6 en die orreliste R15. Die eerste leraar, ds. Piet Visser, is op 29 Februarie 1968 in die amp bevestig en het hier gebly tot 1981. Hy was die vernaamste dryfveer van Langebaanweg se kerkgebou, wat voltooi is in samewerking met die departement van openbare werke. Die orrel is ontwerp deur prof. Gawie Cillié.

Die tweede leraar was ds. A.J. Combrink. Die gemeente het in 1980 ’n sangfees gehou in die basis se ontspanningsaal waaraan talle kore van die Weskus deelgeneem het. Ná ds. Combrink se kort bediening is talle onsuksesvolle beroepe uitgebring waarna ds. Steenkamp eindelik in 1983 bevestig kon word. Hy het die organisasie van die gemeente vergemaklik.

Ná ds. Steenkamp bedien agtereenvolgens di. Marius Cours, Marius Brits, Sidney Saayman en dr. Johan van den Heever die gemeente. In sy tyd beleef die gemeente ongekende groei in erediensbywoning en finansies, maar dit was sy taak om die gemeente in te lig dat die volgende kapelaan, wat die staat aanstel, dalk nie ’n NG leraar sou wees nie.

Inlywing[wysig | wysig bron]

Ná lang gesprekvoering met buurgemeentes aanvaar die NG gemeente Langebaan die verantwoordelikheid om Langebaanweg as wyksgemeente onder sy vlerk te neem. Einde Desember 1999 ontbind Langebaanweg en smelt saam met Langebaan. Die ooreenkoms was dat Langebaanweg ’n wyksgemeente sou wees onder die beheer van Langebaan-gemeente.

Ds. Bennie Meyer is as kontrakleraar vir Langebaanweg aangestel en bly vier jaar aan in dié pos. Ds. Nico Marais was sy opvolger en bedien die wyksgemeente tot Januarie 2009. Die laaste skriba, tot 2007, was Rut Bester. Daarna is alle administrasie deur Kassie Carstens, ’n kerkraadslid, behartig. Ondanks die inlywing gaan die gewoonte gemeentelike aktiwiteite voort en het Langebaanweg sy eie kerkraad en funksioneer as volwaardige gemeente.

Bronne[wysig | wysig bron]