NG gemeente Marydale

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. J.A.R. du Toit leraar van 1918 tot 1926, en toe van Dealesville, waar hy oorlede is in Augustus 1930.
Die NG kerkgebou op Marydale.
Ds. Pieter Jacobus du Toit se eerste gemeente was Vosburg toe hy in 1911 bevestig is as leraar van die NG gemeente Vosburg. Hy het 21 jaar daar gebly tot hy 'n beroep na Marydale aanvaar het.

Die NG gemeente Marydale was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat in 1916 van die NG gemeente Prieska afgestig het en op 1 Maart 2001 weer by die moedergemeente ingelyf is.

Ontstaan[wysig | wysig bron]

Die geskiedenis van die destydse gemeente kan teruggespoor word na 1903 toe G.P. Snyman sy plaas Kalkput in erwe laat uitmeet en as kerkdorp met die naam Marydale aan die NG Kerk geskenk het. Marydale sou egter eers in 1917 as dorp geproklameer word. Marydale was ’n mooi, vrugbare, waterryke dorp wat baie belofte ingehou het. Die dorp het dorpsgronde vir weiding van byna 9 000 morge gehad. Marydale was 2 myl van die Draghoender-spoorwegstasie.

Die naam van die gemeente kom van Maria, die naam van die eggenote van ene P.G. Snijman, die oorspronklike eienaar van die plaas Witputs. Hy het by die stigting van die gemeente nog 108 onverkoopte erwe aan die kerkraad vir £950 verkoop. Hy het tevore alreeds 11 erwe geskenk vir ’n kerk, pastorie en geboue.

In 1904 verskyn ’n deputasie van Marydale voor die kerkraad van Prieska om te vra vir die stigting van ‘n gemeente. Die kerkraad was egter oortuig dat die tyd nog nie ryp was nie. In 1905 begin Prieska met kwartaallikse buitedienste te Marydale. Die mense van Marydale het hierdie dienste so waardeer en die inwonertal het so toegeneem, dat die Kerkraad in 1911 besluit om ‘n ekstra diens saam met die kwartaallikse dienste te hou. Vanaf 1915 kon die predikant van Prieska per trein na Marydale reis vir die buitedienste.

In 1916 word prop. C.J. Brink aangestel as hulpleraar om vir ses maande evangeliese werk op Marydale te doen. Die gemeente is op 10 November 1916 deur die ringskommissie van Britstown gestig. Die kerkraad is op 23 Desember bevestig en hulle het dadelik besluit om die dorp vir £950 oor te neem. Die skoolgebou is aanvanklik as aanbiddingsplek gebruik.

Boegoeberg afgestig[wysig | wysig bron]

Die ontstaan van die gemeente Boegoeberg (deesdae Groblershoop) hang saam met die aanlê van ’n nedersetting die langs die Oranjerivier as onderstandswerk ten gevolge van die knellende depressie en droogtes in die twintigerjare. Vanaf Mei 1929 het 'n bonte skare behoeftiges uit alle oorde 'n heenkome kom soek in dambou, kanaal grawe, bosontruiming en grond sleep. Hierdie vreemde, rustelose element is gewerp midde in die anders rustige gemeente Marydale onder die leiding van die minsame en ywerige ds. P.J. du Toit. Sonder versuim is reëlings vir die geestelike versorging van hierdie mense getref: 'n kerkkommissie is aangestel, 'n plek van aanbidding gesoek, en 'n arbeider in die persoon van eerw. Wiehahn aangestel.

Die Algemene Armesorgkommissie (AAK) het ook aandag aan die werkers geskenk, en ná besoek van ds. Lückhoff is steun vir die aanstelling van 'n hulpprediker in die persoon van. prop. W.B. Loubser verleen. In 1952 skryf Boegoeberg se medewerker aan Ons gemeentelike feesalbum: "Hy was inderdaad die regte man op die regte plek, want, deur ontberings saam met sy mense te deel, onvermoeide arbeid, en simpatieke dog ferme leiding het hy getrag om eenheid in dié heterogene mensemassa te skep en voorts goeie kerklike orde tesame met hulle sedelike, opvoedkundige en stoflike welsyn te bevorder – 'n reusetaak dikwels onder dolle omstandighede, maar met moed, deursettingsvermoë en waardigheid aangepak."

Onder leiding van ds. Loubser het die verlange na 'n eie gemeente ontstaan en in November 1935 is Boegoeberg uit dele van die gemeentes Marydale en Kenhardt afgestig. Heel natuurlik is die eerste beroep op ds. Loubser uitgebring en is hy vroeg in 1936 in sy amp bevestig. Die taak van opbou van die jong en behoeftige gemeente was eweneens reusagtig, maar leraar en kerkraad het met vaste hand die ploeg aangegryp om die aangevoorde akker te bewerk.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • J.A.R. du Toit, 1918 – 1926
  • Pieter Jacobus du Toit, 1930 – 1946
  • Pierre Theo Venter, 1963 – 1967

Bronne[wysig | wysig bron]