Sjabloon:Spesiale SI-eenhede

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
SI afgeleide eenhede met spesiale name
Naam Simbool Grootheid Uitgedruk in basiseenhede
hertz Hz Frekwensie s-1
newton N Krag kg m s -2
joule J Energie N m = kg m2 s-2
watt W Drywing J/s = kg m2 s-3
pascal Pa Druk N/m2 = kg m -1 s-2
lumen lm Stralingsvloedsterkte cd
lux lx Verligting cd m-2
coulomb C Elektriese lading A s
volt V Elektriese potensiaalverskil J/C = kg m2 A-1 s-3
ohm Ω Elektriese weerstand V/A = kg m2 A-2 s-3
farad F Elektriese kapasitansie Ω-1 s = A2 s4 kg-1 m-2
weber Wb Magnetiese vloedsterkte kg m2 s-2 A-1
tesla T Magnetiese vloeddigtheid Wb/m2 = kg s-2 A-1
henry H Induktansie Ω s = kg m2 A-2 s-2
siemens S Elektriese geleidingsvermoë Ω-1 = kg-1 m-2 A2 s3
becquerel Bq Radio-aktiwiteit (verval per tydeenheid) s-1
gray Gy Geabsorbeerde dosis (van ioniserende straling) J/kg = m2 s-2
sievert Sv Ekwivalente dosis (van ioniserende straling) J/kg = m2 s-2
katal kat Katalitiese aktiwiteit mol/s = mol s-1
grade Celsius °C termodinamiese temperatuur K - 273.15