Verskil tussen weergawes van "Hans du Plessis"

Jump to navigation Jump to search
8 791 grepe bygevoeg ,  9 maande gelede
geen wysigingsopsomming nie
| naam = Hans du Plessis
| bynaam =
| beeld = Prof-hans-duplessis-640x426.jpg
| beeldbeskrywing =
| onderskrif =
 
== Lewe en werk ==
Hans Georg Wilhelm du Plessis is op 15 Januarie 1945 in Pretoria gebore as een van vier seuns. Hy word in [[Silverton]] groot waar hy vanaf 1951 sy skoolopleiding aan die Laerskool Silverton ondergaan, waarna hy in 1962 matrikuleer aan die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Na voltooiing van sy B.A.-graad aan die Universiteit van Pretoria, met Geskiedenis en Noord-Sotho as hoofvakke, begin hy in 1966 vir ses jaar skoolhou. In 1966 gee hy onderwys in Noord-Sotho aan Roodepoort Hoërskool en in 1967 is hy Afrikaans onderwyser aan Athlone Boys High School. Vir vier jaar hierna gee hy onderwys aan die Hoërskool Evander, eers in Geskiedenis en later ook in Afrikaans. Eers tydens sy skoolhoujare voltooi hy Afrikaans III en hy verwerf later al sy nagraadse grade in Afrikaans-Nederlands. Hy skryf in as deeltydse student aan die [[Universiteit van Suid-Afrika]] en behaal in 1969 die Universiteits Onderwysdiploma (met onderskeiding in Afrikaans) en in 1970 die B.A. Honneurs-graad (met lof). In 1971 word die Magisterbeurs deur die Universiteit van Suid-Afrika aan hom toegeken en in 1972 verwerf hy die M.A.-graad (met lof) met ’n verhandeling oor “''Die deeltjiewerkwoord in Afrikaans''”. In 1975 word die D.Litt. et Phil.-graad in Afrikaanse Taalkunde aan hom toegeken op grond van sy proefskrif “''Komplementwerkwoorde en werkwoordkomplemente: ’n beskrywing van die struktuur van die werkwoord-komplement-konstruksie in Afrikaans''”. Hy ontvang in 1976 die senior beurs van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en studeer hiermee verder aan die Harvard Universiteit onder die taalkundige Susumu Kuno en aan MIT in Amerika onder die wêreldbekende Noam Chomsky, erkende kundigegrondlegger van TransformasioneleTransformasioneel Generatiewe Grammatika (TGG). In 2005 is hy gasprofessor in Afrikaans aan die Universiteit van Antwerpen in België.Hy is op 5 Oktober 1968 getroud met Maria Magdalena Potgieter en die egpaar het vier seuns, Barend Rudolph, Johannes Lodewicus (Louis), Hans Georg Wilhelm (Hansie) en Tjaard. Al vier seuns is getroud en daar is nege kleinkinders.
 
Na ses jaar in die onderwys word hy in 19711972 aangestel as lektor in Afrikaanse Taalkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika en vanaf Julie 1977 tot 1980 is hy senior lektor aan die [[Randse Afrikaanse Universiteit]]. In Januarie 1981 word hy professor in Afrikaanse Taalkunde aan die [[Noordwes-Universiteit|Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys]]. In sy intreerede, “''Die Afrikaanse taalwetenskap as besondere taalwetenskap''”, bepleit hy ’n instituut vir eietydse Afrikaans, omdat ’n opname en behoud van kwynende vorme soos Griekwa-Afrikaans en Johannesburgse Afrikaans noodsaaklik is. Sedert 1980 doen hy dan self intensief navorsing oor dialektologie en werk onder leiding van Christo van Rensburg mee aan ’n omvattende navorsingsprojek oor die Afrikaans van die Griekwas. Hierna publiseer hy verskeie artikels en handboeke oor die sogenaamde Oranjerivier-Afrikaans, waarvan Griekwa-Afrikaans een subdialek is. Hy skryf ’n verslag hieroor aan die [[Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing]] in 1983 en is ook leier van ’n projek oor die Afrikaans van Namibië in 1985. Uit hierdie studieveld verskyn later sy Griekwapsalms en Griekwagedigte, wat onder andere deur [[Randall Wicomb]] getoonset en gesing word. Sy belangstellingsveld lei ook in 1983 tot ’n aanstelling as ’n Direkteur van die Instituut vir Taal en Letterkundige Navorsing.
 
Sedert 1985 is hy saam met die Departement Afrikaans van die Potchefstroomse Universiteit betrokke by skryfkursusse van die [[Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging]] (ATKV) en wanneer die universiteit in 1989 besluit om ’n skryfskool te stig, word hy aangestel as eerste direkteur. Hierdie skool bied sy eerste kursusse in 1990 aan en staan bekend as die ATKV-Skryfskool. Hy beklee hierdie pos tot aan die einde van Desember 2011, waarna hy aftree. Sedert die vroeë negentigerjare het hy las van ’n oorerflike oogsiekte wat meebring dat hy nie meer motor kan bestuur nie en met behulp van tegnologie moet lees. Benewens sy huis in Potchefstroom besit hy ook ’n vakansiehuis op Eersterivier-strand in die Oos-Kaap en ’n huisie op ’n stuk grond van elf hektaar in die [[Vredefortkoepel]].
 
Hy woon in 1991 kursusse in kreatiewe skryf in die Verenigde State van Amerika by. By die Oklahoma Arts Institute word hy onderrig in die skryf van fiksie en daarna deurloop hy ook Syd Field se kursus in draaiboekskryf. Sy professionele lidmaatskappe sluit in die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Taalkommissie, die Linguistiese Vereniging van Suid-Afrika, die redaksionele komitee van ''Literator'' en hoofbestuurslid van die Afrikaanse Skrywersgilde. Hy dien ook op die direksies van die ATKV (en word onder andere in 2000 verkies tot ondervoorsitter van hierdie organisasie, ’n posisie wat hy tot 2008 beklee), Lapa Uitgewers (ook as voorsitter) en die Aardklop Nasionale Kunstefees. Hy iswas ook voorsitter van die FAK se Taalkomitee, een van die trustees van die Arts and Culture Trust van die President en trustee van die Kanselierstrust van die Potchefstroomse Universiteit.
 
By verskeie geleenthede gee hy belangwekkende openbare redes. By ’n FAK-byeenkoms in 1977 op Sasolburg sê hy reeds dat die bruin mense deel is van die Afrikaanse gemeenskap, ’n baie polities onpopulêre stelling tydens die apartheidsbewind. Tydens 2000 se Aardklop-Kunstefees lewer hy ’n lesing oor “''Sol Plaatje en Totius''”, waarin hy die ooreenkomste tussen hierdie twee uiteenlopende figure uitlig, wat albei in 1877 gebore is en albei doktorsgrade verwerf het. In 2002 lewer hy die Hoërskool D.F. Malherbe se sewende gedenklesing onder die titel “''Afrikaanses en Afrikaans: van Malherbe tot Mbeki''”. Hierin bepleit hy dat Afrikaans inklusief moet wees van almal wat hom praat, ook vir daardie mense vir wie dit ’n tweede of derde taal is. Op 18 Junie 2014 skryf hy saam met Bernard Odendaal, Christo van Rensburg en [[Jaap Steyn|J.C. Steyn]] ’n brief aan die pers, waarin hulle pleit vir die bestaan van ’n Afrikaanse universiteit wat sonder druk Afrikaans as onderrigtaal kan gebruik. Daar hoef nie diskriminasie te wees nie en anderstaliges is welkom, solank hulle aanvaar dat die ankertaal vir onderrig Afrikaans is. Oor die jare lewer hy ook gereeld rubrieke vir koerante en tydskrifte, veral vir die ''Potchefstroom Herald'', en ’n keur hieruit word later gebundel as “''Splinters''”. Hy lewer die eerste Christo van Rensburg-gedenklesing in Mei 2018 getiteld "Taalverskeidenheid en die dekolonisering van Afrikaans".
 
== Skryfwerk ==
Hy maak ’n bydrae tot die poësie, die prosa en ook op dramagebied. Sy eerste gedigte word in letterkundige tydskrifte gepubliseer, soos ''Kol'' in 1969 en daarna ook in ''Tydskrif vir Letterkunde'' en ''Standpunte''. Sy eerste digbundel is “'''''Kleinwild'''''”,<ref>Cloete, T.T. “Tydskrif vir Geesteswetenskappe” Jaargang 19 no. 3, September 1979; Slabbert, Annelize “Beeld” 2 April 1979</ref> wat getrou aan die titel ’n aantal korter (“klein”) gedigte bevat, met die natuur ’n oorheersende tema. Die drie afdelings bevat onderskeidelik gedigte oor die skepping en die eerste dae, wat opgevolg word deur natuurgedigte en verse van verwondering oor die skepping, met die laaste afdeling wat meer mensgerig is. “'''''Gewete van glas'''''”<ref>Brink, André P. “Rapport” 2 Desember 1984; Cloete, T.T. “Tydskrif vir Letterkunde” Jaargang 23 no. 2, Mei 1985</ref> bevat verse oor jeugherinneringe, die digkuns self en ’n aantal ander temas. ’n Deurlopende motief is die mens se strewe om op te diep en te ontgin en samehangend hiermee is die diepgang wat God bied. Die besondere taalvermoë is ’n besliste aanwins vir die bundel. Die bundel sluit af met ’n hele aantal gedigte geskryf in die Griekwa-idioom, insluitende ses Griekwapsalms. Hier is die herskryf van Psalm 121 ’n hoogtepunt.
 
Hierna publiseer hy self die bundel “'''''Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt'''''”, wat die voorloper is vir die bundel “'''''Innie skylte vannie Jirre'''''”.<ref>Britz, Etienne “Rapport” 24 Junie 2001; Cilliers, Cecile “Beeld” 14 Mei 2001</ref> Hierdie bundel is gebaseer op Bybelgedeeltes uit veral die [[Psalms]] en [[Spreuke van Salomo|Spreuke]] maar ook uit ander Bybelboeke, wat hy self in Griekwa-Afrikaans verwerk. In 2002 ontvang “''Innie skylte vannie Jirre''” die prys vir die beste Algemene Christelike Boek van die CBSA (die Christian Booksellers Association of Christelike Boekhandelvereniging). Die sukses van hierdie bundel word opgevolg met die soortgelyke “'''''Boegoe vannie liefde'''''” (omdigting van Hooglied in Griekwa-Afrikaans) en “'''''Hie neffens my'''''”. “'''''Karos orie dyne'''''”<ref>Van Rensburg, Christo “Beeld” 30 Julie 2012</ref> verplaas weer die Bybelse agtergrond na die wêreld van die Griekwas, waar hierdie dialek se treffende uitsprake en beelde in knap verse geboekstaaf word. Die gedigte bevat die Dawidpsalms en ander Bybelgedeeltes, insluitende gelykenisse. [[Randall Wicomb]] toonset verskeie van Hans se Griekwa-gedigte, bied landswye konserte aan en verewig die liedjies ook op CD. “''Boegoe vannie liefde''” word in ’n musiekproduksie verwerk en by die StellenbosseStellenbosch Woordfees opgevoer in 2011, waar dit spesiale vermelding kry met die toekenning as die beste musiekproduksie. Die produksie ''Boegoe vannie Liefde'', getoonset en uitgevoer deur Lize Beekman was deel van Radio Sonder Grense se ''Kunstefees op die lug''. ''Kruis van Liefde'', saam met Bernard Odendaal, is 'n Paasspel van 'n bundel gedigte wat in 2020 verskyn en wat as oratorium deur Franco Prinsloo gekomponeer is en deur Lizanne Barnard getoonset word as musiekteater onder die titel ''Barabas by die Kruis''. Sy gedigte word opgeneem in verskeie versamelbundels, waaronder “''Groot verseboek''”, “''Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte''”, “''Goudaar''”, “''Digters en digkuns''” en die “''Versindaba''” bundels wat jaarliks na hierdie fees uitgegee word.
 
=== Prosa ===
Die roman “'''''Tussen die klippe'''”''<ref>Nel, Ronel “Netwerk24” 16 Mei 2016; Van Rensburg, Cas “Netwerk24” 5 Junie 2016</ref> het in 2016 verskyn. Die beeldskone Susanna Isabella Marais (of is dit Nortier, of dalk Espag?) word in die Moot voor die Hof van Landdros en Heemrade gebring omdat die oudstes haar van veelmannery en bedrog beskuldig. En in die hof onder die wildeseringbome word haar skuld getuie vir getuie duideliker. Hulle ken haar so. Dominee Johannes van die gemeente van Efese word uit die Kolonie deur die weledele Sinodale Kommissie, wat die geestelike belange van die geloofsgenote noord van die Vaalrivier behartig, gestuur om oor dié “hoogs onwettige, onsedelike en onchristelike egverbintenis” te oordeel
 
“'''''Inboekeling'''''”<ref>Van Zyl, Wium “Rapport” 21 September 2014</ref> se titel verwys na die inboekstelsel van die republieke in Suid-Afrika in die negentiende eeu. Hierdie praktyk was onder andere een van die oorsake van die eerste Engelse anneksasie van Transvaal in 1877, omdat dit beskou is as ’n voortsetting van slawerny. Dit was egter ’n praktyk wat ook in die twee Britse kolonies toegepas is. Swart kinders is ontvoer en dan ingeskryf in ’n boek op die dorp, waarna hulle as slawe vir die wit mense werk.  Die patriarg Hermaans Opperman regeer sy gebied (Hier) met ’n ysterhand en laat sy seun Niklaas enigiets toe. Niklaas kom met Japie Niemand aan ’n riem op die werf van Hier aan. Maria Coetzee dwing Niklaas om die kind terug te neem na sy mense toe, maar die kind verkies om eerder onder haar sorg geplaas te word. Japie Niemand kom van Elders af en was op pad na Niemandsland, maar dit is duidelik dat hy ’n geheim verberg. Daar is onrus onder die gekleurde inboekelinge wat net wag vir ’n geleentheid om uit te bars en dan is daar nog die leeus en wilde natuur wat bedreigings is. Benewens die etiese kwessies wat geopper word, is die boek ook ’n spanningsverhaal.
 
"'''''Tussen die Klippe'''''" is ook 'n historiese roman wat afspeel in die onsekere oorgangsjare rondom die 1850's in die omgewing van te stigte Pretoria. Die verteller, Johannes, word as onwillige heemraadslid gedwing om te oordeel oor die beeldskone jong vrou, Susanna Marais, wat van veelmannery beskuldig word, en soos die Apostel worstel Johannes met die betekenis van die liefde.
 
'''''"Drie Vroue en 'n Meisie"''''' vertel die verhaal van die nageslag van die Skotse delwer wat sy geluk op die diamantdelwerye van die Wes-Transvaalse Hoëveld kom soek, maar sy vrou verloor en sy baba agterlaat om deur 'n ongenaakbare gemeenskap en kerk in die steek gelaat te word - tot in die derde geslag...
 
'''''"Die Opstand van Poppie Nel"''''' verskyn in 2020 en handel oor die genesing van 'n jong vrou wat oor baie jare deur hulle pastoor seksueel gemolesteer word. Kan so 'n mens ooit weer opstaan, want die wreedste moord is die waar die slagoffer na die moord moet bly lewe.
 
“'''''Splinters'''''”<ref>Wybenga, Gretel “Beeld” 13 Desember 2004</ref> is ’n keur uit sy rubrieke wat oor sowat twintig jaar veral in die ''Potchefstroom Herald'' maar ook in ander koerante en tydskrifte verskyn het. Van sy kortverhale verskyn in tydskrifte soos ''Tydskrif vir Letterkunde''. Sy kortverhaal “''Staan, Dawid, staan!''” word opgeneem in die versamelbundel “''Liefde loop ver''” onder redaksie van Jeanette Ferreira. Ander versamelbundels waarin sy werk verskyn sluit in “''Uit die kontreie vandaan''”. Sy kortverhaal “''Die vis''” word deur Chris Claassen in ’n kort drama verwerk en onder die titel “''Die geelvis''” opgeneem in die versamelbundel “''Kort dramas vir ’n nuwe geslag''”.
|Grensgeval
|-
|1983
|
|Sintaksis
|-
|2014
|Inboekeling
|-
|2016
|Tussen die Klippe
|-
|2017
|Drie Vroue en 'n Meisie
|-
|2020
|Die Opstand van Poppie Nel
|-
|2020
|Kruis van Liefde
|}
 
* Wybenga, Gretel en Snyman, Maritha (reds.) “Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom” Lapa-Uitgewers Eerste uitgawe Tweede druk 2005
 
=== Artikels in boeke ===
1981 Musiek: 'n sintaktiese analise. Hulsels van kristal. Red. A-J. Coetzee, Kaapstad.
 
1982 Resensies. Oor skrywers en boeke. Red. F.I.J. van Rensburg, Johannesburg, Perskor.
 
1983 Taalvariasies in die Afrikaans van Johannesburgers. Taalverskeidenheid. Reds. G.N. Claassen en M.C.J. van Rensburg. Pretoria: Academica.
 
1983 Die voorgraadse onderrig van die Afrikaanse sintaksis. Afrikaans: objek en metode. Reds. LC. Eksteen en R. Pretorius. Pretoria: J.L. van Schaik.
 
1984 Die handhawing van Afrikaans. Afrikaans: stand, taak en toekoms. Reds: K.P. Prinsloo en M.C.J. van Rensburg. Pretoria: HAUM.
 
1984 Die verband tussen taal-en letterkunde. Huldigingsbundel: G.S. Nienaber. Red. AL Sinclair. Kaapstad: UWK.
 
1984 Het Afrikaans die Afrikaner ontgroei? Skrywer en gemeenskap. Red. C. Malan. Pretoria: HAUM-Literêr.
 
1985 Die grammatika van die prosa. Gids by die literatuurstudie. Reds. E. Botha en T. T. Cloete. Pretoria: HAUM-Literêr
 
1985 Afrikaans in Johannesburg. Die vertaling van nie-standaardtaal. Pretoria: Unisa.
 
1987 Die Afrikaner en Afrikaans. Afrikaans en taalpolitiek. Reds. H. en T. du Plessis. Pretoria: HAUM.
 
1989 Die Afrikaanse taalgemeenskap. Inleiding tot die taalkunde. Red. T.J.R. Botha. Pretoria: Academica.
 
1990 Die taalaanbod van die universiteit. Taal en bedryf. Red. I.R. Ribbens. Pretoria: RGN.
 
1992 Die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Taalkommissie, Suid-Afrika Akademia. Kaapstad: Tafelberg.
 
1992 Nadruk, Diepte - en oppervlaktestruktuur. Literêre terme en teorieë. Red. T.T. Cloete, Pretoria: HAUM-literêr.
 
19994 Taalkontakvariasie in Afrikaans. In: Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans. Reds. G. Olivier en A. Coetzee. Halfweghuis: Southern Boekuitgewers.
 
1995 Skryfkuns as literêre teorie. Vernuwing in die Afrikaanse letterkunde, geredigeer deur M. Hattingh en H. Willemse. Kaapstad: UWK.
 
1998 Die sin van sintaksis vir die skryf van skryfkuns. Sintaksis op die voorgrond. Rufus Gouws & Ilse Feinhauer (reds.). Pretoria: van Schaik. 68 - 77.
 
1999 Taalbeplanning. Taal en stryd, Theo du Plessis & Alwyn van Gensen (reds). Pretoria: van Schaik.
 
2001 Die ontwikkeling van die Afrikaanse variasietaalkunde. Taallandskap. Reds. Carstens & Grabe, H. Pretoria: van Schaik. 69 - 80.
 
2003 Afrikaans and Khoi: Languages in Contact. In CASAS publication series 43, Silent Voices.
 
2012 Kom ons skryf 'n gedig. In: Die Afrikaanse skryfgids. Riana Scheepers en Letti Kleyn (reds.) Johannesburg: Penguin Books.
 
2012 Skryfskool toe of nie? In: Afrikaanse skryfgids. Riana Scheepers en Letti Kleyn (reds.) Johannesburg: Penguin Books.
 
=== Artikels in geakkrediteerde tydskrifte ===
1975   Die hoërskool en die taalwetenskap. Klasgids , 10:2. Augustus. 61-74.
 
1977   Oor ''daar'' in Afrikaans. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 17. 134-245.
 
1977   Die vergelykingskonstruksie in Afrikaans. Taalfasette, 22(2). 1-17.
 
1977   On wh-movement in Afrikaans. Linguistic Inquiry, 8.
 
1978   'n Funksionele benadering tot NS-uitbreiding in Afrikaans. Taalfasette, 24 (1).
 
1981   Verskuiwing of verdwyning: 'n sintaktiese kwessie. Taalfasette, 27(1).
 
1981   Afrikaans in Johannesburg. Taalfasette 27(2). 1-14.
 
1981  'n Grammatiese manifestasie van 'n nie-grammatiese kwessie. Taalfasette, nuwe reeks 1:1.
 
1983   Het Afrikaans die Afrikaner ontgroei? Standpunte 168, XXVI:6. 23- 29.
 
1983   Die analise van 'n Griekwavertelling. LVSA-kongresreferate.
 
1983   Hoe Afrikaans is Afrikaans-Nederlands? Koers, 48,2. 93-99
 
1983   Iets oor sprekersempatie. Literator, 4,1. 3-9.
 
1984   Resensieartikel: Wat sê jy? S.A. tydskrif vir taalkunde, 2,1. 83-85.
 
1984   Die onderrig van die Afrikaanse taalkunde. Klasgids, 19:2. 80-84.
 
1984   Drie benaderings tot die moderne taalwetenskap: 'n metodologiese besinning.
 
1985   Aspekte van taalonderrig. Logos, 4,1. 1-10.
 
1985   Afrikaans as "imposed" of "colonial" in SWA/Namibië. S.A. tydskrif vir taalkunde, 3,1. 43-57.
 
1985   Suidwesafrikaans. S.A. tydskrif vir taalkunde, Geleentheidsuitgawe, nr. 1
 
1985   Resensieartikel: woorde as dade. Tydskrif vir literatuurwetenskap, 1, 4.
 
1986   Taalvariasie in die Afrikaanse letterkunde. Tydskrif vir letterkunde, XXIV, 3. 74-79.
 
1986   'n Afrikaanse chronolek? S.A. tydskrif vir taalkunde, 4.4. 15-49.
 
1988   Saam met S.M.C. Prinsloo. 'n Struktuuranalise van die spontane mondelinge vertelling in Afrikaans aan die hand van 'n voorbeeld. Tydskrif vir geesteswetenskappe, 28,4. 327-335.
 
1988   Wat is reg en wat is verkeerd in Afrikaans? Fasette, 7:2. 30-33.
 
1989   Die anatomie van taalbeplanning. Koers, 54,3. 272-289.
 
1990   Die beskrywing van sintaktiese variasie in Afrikaans. Acta Academica, 22,3 145-156.
 
1990   Die skakelwerkwoorde loop en kom. S.A. tydskrif vir taalkunde, 8,2. 69-74.
 
1990   Die TV-draaiboek en die drama as leeservaring. Tydskrif vir letterkunde.
 
1990 Die konsolidasie van die Afrikaanse taalgemeenskap. Literator, 13,2. 69-75. '7  
 
1992   Taalgebruik in godsdiensuitsendings. In die Skriflig, 26,3. 419-422.
 
1992 Saam met D.P. Wissing. Die fonologie van -de en -te in Afrikaans. S.A. tydskrif vir taalkunde, supplement 13. 185-204.
 
1993 Skryfkuns as graadvak. Literator, 14,1. 107-116.
 
1994 Saam met Leentjie Theron. Die ontwikkeling van 'n paradigma by die skryf van 'n kinderverhaal. In: Literator, 15,3 November, 21-40.
 
1994   Brontaal- of ontvangtaalagensie in Oranjerivierafrikaans en die     ontstaanvanAfrikaans. In: Literator, 15,3, November. 93-106.
 
1995 Taalverskeidenheid in Afrikaans as spieël van sy kontakgeskiedenis. In: Ester, Hans (red) Afrikaans in een veranderend context. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut – Amsterdam 144-160.
 
1996   ''S'' Skryfkuns literêre teorie. In: Tydskrif vir letterkunde. Januarie. 81-93
 
1996   De christen als creatief schrijver.  In: Woordwerk, November, jg. 16,15. 29-34.
 
1998   `n Wetenskaplike perspektief op die begrip “Gebruiksafrikaans”.  In: S.A. Tydskrif vir taalkunde. Supplement 35. 3-14
 
2000   Die oorbrug van `n generasiegaping: die volwasse jeugboekskrywer in gesprek met die jeug.  In: Literator 21,2. 51-62.
 
2000   Teksheid: die kreatiwiteitsgraad van `n teks as aanduiding van die grense   tussen taaldissiplines. In: Literator 21,2. 133-144.
 
2000   Saam met Franci Greyling.  Karakters vir jeugdige lesers.  In: Literator 21,2. 145-162.
 
2011   Die romansier en die verlede. Litnet Akademies, Augustus, Jaargang 8,7
 
2013   Die Groot Trek 175L storie of historie. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 53,3, September 2013, 15pp.
 
2013 Die skep van ruimte in 'n roman, met verwysing na die drie Koepelromans vanHans  du Plessis. Litnet Akademies, Geesteswetenskappe, September 2013. 17pp.
 
2015 Om gedigte in ʼn Afrikaanse dialek te skryf. Stillet, XXVII:II, September 2015, 17-31
 
2015 Afrikaans, gekry of gemaak: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans. 22ste jaargang, 2de uitgawe. 71-89
<br />
=== Tydskrifte en koerante ===
* Dullaart, Gerda “Oppie bord issie skylte vannie Jirre los voor” “Plus” 5 Mei 2001
2 127

wysigings

Navigasie-keuseskerm