Unified Modeling Language

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
UML logo
UML logo

Unified Modeling Language[wysig | wysig bron]

UML is 'n afkorting vir Unified Modeling Language. Dit is 'n modelmatige taal wat deur Grady Booch, James Rumbaugh en Ivar Jacobson ontwerp was, om objek-georiënteerde analises en ontwerpe vir 'n informasiesisteem te kan maak. Vanaf 1997 bestaan daar 'n standaard vir UML. Kenmerkend is dat UML modelle 'n grafiese weergawe is van bepaalde aspekte van die informasiesisteem.

Algemeen[wysig | wysig bron]

Dat die taal as standaard breed aanvaar word, is te sien aan die feit dat dit in die jare negentig van die twintigste eeu daar 'n UML-konsortium was, opgerig met as deelnemers o.a. die volgende bekende organisasies: DEC, Microsoft, Oracle, HP en Texas Instruments. Die konsortium is die Object Management Group (OMG) en het die standaard vir UML vasgelê.

Met UML kan mens ondermeer beskrywinge maak van statistiese verskynsels, ook kan 'n mens dinamiese prosesse beskryf. Dit dien veral as 'n veelsydige instrument wat in verskillende fases van die sisteembou toegepas kan word. Een van die kragtige aspekte van UML is dat, op 'n relatiewe eenvoudige manier, meta-beskrywinge gemaak kan word.

Teenstrydig oor wat daarvan gedink word, is UML self geen metode nie, maar 'n notasiewyse wat by verkillende metodes gebruik kan word. 'n Metode wat gebruik maak van UML is die RUP (Rational Unified Proces).

Object Constraint Language (OCL) is 'n tekstuele taal waarmee in UML, diverse randvoorwaardes, toestande en beperkinge aangedui kan word.