Vaandrig

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Vaandrig was 'n soldaat van 'n lae rang. Die titel is vandag in Suid-Afrika slegs van historiese belang.

Oorspronklik was 'n vaandrig 'n jong soldaat wat die eer gehad het om sy kompanjie se vlag te dra. Dikwels was so 'n vaandeldraer 'n jong edelman. In Suid-Afrika het die titels kornet, veldwagmeester en vaandrig saamgesmelt tot veldkornet.

In die regeringsperiode van die VOC aan die Kaap het veral die leiers van verkenningstogte na die binneland die titel vaandrig gehad. Voorbeelde hiervan was Jan van Harwaerden, Isaq Schrijver, Hieronimus Cruse, Olof Bergh, Johannes Tobias Rhenius en August Friedrich Beutler. Die latere landdros van Graaff-Reinet (sir) Andries Stockenström het ook die titel gehad. 'n Plaas langs die Sonderendrivier tussen Stormsvlei en Swellendam het die naam Vaandrigsdrift. Schrijver is in Januarie 1689 hier deur die rivier.