Verkennersbeweging

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Die Verkennersbeweging is kultuur- en vryheidsbewegings in Suid-Afrika wat die belange van die Afrikaner-Boerevolk bevorder. Hulle sien hulself as polities neutraal, maar streef om 'n onafhanklike vaderland waarin die Boervolk vry kan voortleef.

Ontstaan[wysig | wysig bron]

Die Beweging het sy ontstaan gehad op 19 Oktober 1989 in die omgewing van Hekpoort. In 1990 het die Verkenners besluit, onder leiding van Steve Strydom, om die beweging landswyd bekend te stel weens die talle navrae wat hulle ontvang het. Die Beweging het sy amptelike beslag gekry op 9 Februarie 1991 tydens sy stigtingskongres te Welkom.

Doelstellings[wysig | wysig bron]

Die doelstellings van die beweging is daarin geleë, dat:

 • die Christelike leefwyse met sy waardes en norme in die gemeenskap bevorder en beskerm sal word;
 • Hy hom sal beywer vir die handhawing en uitbouing van die Boerevolk se taal, kultuur, leefwyse, tradisies en identiteit;
 • Hy die trots van volkskap by die Boerevolk sal uitbou.
 • Hy hom sal beywer vir die behoud van die Boerevolk se regte en erfenis;
 • Hy Boerevolksbelange te alle tye en onvoorwaardelik in alles wat reg en billik is, eerste sal stel;
 • Hy sal verken en as boodskapper sal uitdra, enige aspek wat die Boerevolk raak en tot sy behoud sal dien;
 • Hy, sover dit in sy vermoë is, die Boeregemeenskap tot diens sal wees.

Die amptelike en enigste taal van die beweging sal Afrikaans wees.

Grondbeginsel[wysig | wysig bron]

Die beweging berus op 'n Christelik volkseie grondslag met erkenning van die oppergesag van die Drie enige God en die gehoorsaamheid aan die Bybel, as die onfeilbare Woord van God, wat vir ons sal dien as enigste norm en rigsnoer.

Lidmaatskap[wysig | wysig bron]

Lidmaatskap sal beperk wees tot Boerevolksgenote, wat:

 • Die Verkenners se grondslag en doelstellings hul eie gemaak het en dit ten volle onderskryf;
 • Aan geen volksvreemde organisasie behoort nie en
 • Aan geen Afrikaanse of ander organisasie behoort wat op enige wyse die regte of identiteit van die Boerevolk aantas of vervreem nie

Die beweging maak voorsiening vir Verkennersposlede en Individuele lede. Inskakeling kan soos volg geskied:

Poslede[wysig | wysig bron]

'n Kandidaat se naam word aan die Pos voorgelê vir keuring. Inskakeling geskied dan by wyse van 'n instellingsformulier waartydens die Verkennersbelofte afgelê word.

Individuele lede[wysig | wysig bron]

'n Lid kan hierdie tipe van lidmaatskap verkry, indien daar;

 • Geen pos in 'n voornemende lid se omgewing is nie;
 • Daar nie die moontlikheid bestaan dat die voornemende lid 'n pos op die been kan bring nie;
 • 'n lid nie meer sy posverpligtinge weens grondige en aanvaarbare redes kan nakom nie;
 • As 'n pos ontbind en daar lede is wat nie hulle lidmaatskap wil prysgee nie.

Eksterne skakel[wysig | wysig bron]