Gaan na inhoud

Vroueregte

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Duitse verkiesingsplakkaat van 1919: "Frauen! Gleiche Rechte, Gleiche Pflichten" (Vroue! Gelyke regte, gelyke pligte).

Vroueregte is die regte en aansprake wat aan vroue en meisies in 'n bepaalde gemeenskappe toegestaan of deur hulle opgeëis word. Hierdie regte kan in wetgewing verskans wees, maar kan ook in mense se gedrag en gebruike waargeneem word. Mense wat vir vroueregte veg word vroueregte-aktiviste genoem.

Tipiese vroueregte wat nie altyd universeel aanvaar word nie, sluit in:

  • stemreg;
  • reg om 'n sekere werk te kan doen (tipiese mans-werke, soos konstruksiewerk);
  • reg op 'n regverdige loon en gelyke betaling vir werk;
  • die reg op liggaamlik outonomie (b.v. reg om haar huwelik en seksuele relasies self te bepaal);
  • reg om eiendom te besit;
  • reg op onderwys.

VN-vroueverdrag[wysig | wysig bron]

Die VN-vroueverdrag (verdrag insake die uitwissing van alle vorme van diskriminasie teen vroue) is gebaseer op die Universele Verklaring van Menseregte. Die verdrag is op 18 Desember 1979 deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies aangeneem en is op 3 September 1981 deur twintig lidlande bekragtig. Meeste ander lande het die verdrag sedertdien onderteken.

Diskriminasie teen vroue word as volg in die verdrag gedefinieer:

Alle vorme van onderskeid, uitsluiting of beperking op grond van geslag, wat die uitwerking het, of ten doel het om die erkenning, die genietinge of die uitoefening van vroue se menseregte en die fundamentele vryhede op politieke, ekonomiese, sosiale of kulturele gebied, op die terrein van burgerregte of welke ander gebied ook al, op die grondslag van gelykheid tussen mans en vroue aan te tas of na te kom.

Lande wat die verdrag onderteken het, is verplig om "toepaslike maatreëls" te neem om seker te maak dat vroueregte geïmplementeer en beskerm word.