Gaan na inhoud

Wikipedia:Ensiklopediese relevansie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Binne Wikipedia bepaal die noemenswaardigheid of relevansie van 'n onderwerp of dit 'n eie artikel verdien. Hierdie "ensiklopediese relevansie" berus nie noodwendig op beroemdheid, belangrikheid of gewildheid nie, alhoewel hierdie dinge gewoonlik bydra tot die ensiklopediese relevansie van 'n artikel, soos onder beskryf.

Die riglyne komplementeer dié in Wat Wikipedia nie is nie, Geen oorspronklike navorsing en Verifieerbaarheid. Hierdie bladsy is nie bedoel om die inhoud van 'n artikel te beperk nie, maar bloot om vas te stel of die onderwerp 'n artikel verdien.

Basiese beginsels[wysig bron]

Grondbeginsel[wysig bron]

Sodra 'n onderwerp aansienlike dekking in geldige bronne geniet het, waar die bron onafhanklik van die onderwerp is, kan daar aanvaar word dat die onderwerp vir 'n eie artikel kwalifiseer.

 • aansienlike dekking beteken dat die bronne die onderwerp direk en in detail behandel, sodat geen oorspronklike navorsing nodig is om artikelinhoud te verkry nie. Aansienlike dekking is geensins 'n vlugtige of oppervlakkige verwysing nie, maar dit hoef nie telkens die hoofonderwerp in die bronmateriaal te wees nie.
 • geldig verwys na bronne met redaksionele integriteit wat die verifieerbare evaluasie van relevansie moontlik maak.
 • bronne in hierdie geval is tweedehandse bronne, siende dat hulle die objektiefste bewyse van relevansie bied. Die hoeveelheid bronne nodig hang van die hoeveelheid dekking wat elke bron bied, asook die kwaliteit van die bron. Verskeie bronne wat van dieselfde outeur/organisasie afkomstig is word as een bron gesien. Meerdere bronne word verwag, alhoewel sommige spesialistiese onderwerpe verstaanbaar deur minder bronne gedek sal word.
 • onafhanklik van die onderwerp sluit werke wat op een of ander wyse met die onderwerp geaffilieer is uit, soos byvoorbeeld self gepubliseerde werke, advertensies, outobiografieë, persverklarings, ens..
 • kan daar aanvaar word beteken dat aansienlike dekking in geldige bronne veronderstel dat die onderwerp by die ensiklopedie ingesluit kan word, maar dat dit geen waarborg is nie. Artikels wat byvoorbeeld aan bostaande kriteria voldoen, maar steeds skuldig is van oortredings in ander beleide/riglyne, mag uiteindelik deur die gemeenskap verwyder word.

Onderwerpe wat slegs gedeeltelik aan hierdie beginsel voldoen, is moontlik gepas vir insluiting by ander artikels.

Let wel: die bewyslas berus by die outeur van die artikel en nie by lesers wat die inhoud/onderwerp bevraagteken nie.

Ensiklopediese relevansie is nie tydelik nie[wysig bron]

'n Onderwerp kan nie slegs vir 'n kort periode relevant tot die ensiklopedie wees nie: alhoewel aansienlike dekking gevra word, hoef dit geensins voortdurende dekking te wees nie. Dit is egter belangrik om te onthou dat Wikipedia nie 'n nuusbron is nie: dit benodig meer as 'n kort reeks nuusverslae oor 'n gebeurtenis of onderwerp om voldoende bewys vir relevansie te hê, veral vir persone wat vir slegs een gebeurtenis bekend is.

Relevansie kan ook nie voorspel word nie. 'n Onderwerp wat nie vandag ensiklopedies relevant is nie, kan dit wel oor 'n jaar of tien wees. Artikels moet egter ook nie geskep word met die verwagting dat die onderwerp in die toekoms noemenswaardig gaan word nie.

Artikels wat nie aan hierdie riglyne voldoen nie[wysig bron]

Enige artikel behoort die ensiklopedies relevansie van sy onderwerp te noem en te bewys, maar daar is talle artikels waar dit nie die geval is nie. Artikels oor onderwerpe wat nie aan hierdie kriteria voldoen nie word gewoonlik verwyder, maar dit is belangrik om nie net te bepaal of 'n artikel wel relevant is nie, maar ook of dit moontlik relevant gemaak kan word. Onthou dat alle Wikipedia-artikels nie voltooi is nie, en dat 'n artikel relevant kan raak sodra bronne bygevoeg word. Daar moet dus bepaal word of sodanige bronne kan bestaan, selfs al is hulle nie op die oomblik by die artikel byvoeg nie. Artikels waarvoor die relevansie onduidelik is, mag slegs as 'n laaste uitweg geskrap word.

Indien 'n artikel versuim om voldoende bronne te verskaf om relevansie te bewys, soek asseblief self na bronne, of:

 • Vra die outeur (of ander kenner, indien beskikbaar) om bronne aan die artikel te voeg, waarin die ensiklopediese relevansie van die onderwerp bevestig word.
 • Gebruikers kan ook {{geen bronnelys}} by die artikel voeg, om sodoende ander gebruikers se aandag te trek wat miskien kan help.

Indien bogenoemde stappe na 'n redelike periode steeds nie tot 'n oplossing lei nie, kan die inhoud (indien toepaslik) met 'n ander artikel saamgesmelt word[1]. Anders kan die artikel verwyder word:[2]

 • Artikels wat vir spoedige verwydering kwalifiseer kan verwyder word, met verwysing na die betrokke kriterium.
 • Ander artikels kan vir verwydering genomineer word.

Notas[wysig bron]

 1. Voorbeelde: artikels oor skole kan saamgesmelt word met die artikels van die dorpe of gebiede waar skole geleë is; familie van 'n bekende persoon kan saamgevoeg word in die artikel oor die persoon.
 2. Nominasies vir verwydering is al afgekeur omdat daar nie voldoende navorsing was om bronne te probeer opspoor nie.