Volhoubare ontwikkeling

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek

Daar is twee breë benaderings tot volhoubare ontwikkeling wat versoen met word om dit te laat slaag. In die een benadering staan die omgewing sentraal; in die ander die mens. Die mens kan egter nie van die aarde losgedink word nie, aangesien mense totaal van die lewensondersteunende stelsels van die aarde afhanklik is. Aan die ander kant kan die aarde ook nie van die mens losgedink word nie, aangesien die mens se aktiwiteite 'n groeiende impak op die aarde het. Daar moet dus 'n versoening tussen die twee benaderings bewerkstellg word. Die ideale versoening sal die verbetering van die mens se lewenskwaliteit insluit, terwyl daar steeds binne die dravermoë van die aarde se lewensondersteunende sisteme geleef word.

Die kritiese perke-benadering[wysig]

Hiervolgens moet die mens besef dat die lewensondersteunende stelsels van die aarde beperkings op die hoeveelheid mense en lewensyle wat onderhou kan word, plaas. Indien die grense nie gerespekteer word nie en oorskry word, sal die stelsels ineenstort en almal se voortbestaan in gevaar stel. Alles moet dus in die stryd gewerp word om nie hierdie grense te oorskry nie.

Die kompeterende aspirasies-benadering[wysig]

Hiervolgens moet daar probeer word om 'n balans tussen sosiale, ekonomiese en ekologiese doelstellings te vind. Daar moet daarna gestreef word om benewens materiële behoeftes ook in 'n breë spektrum van menslike behoeftes en aspirasies, insluitend gesondheid, geletterdheid en politieke vryheid, te voorsien.

Volhoubaarheidsaanduiders[wysig]

Volhoubaarheidsaanduiders beskryf volhoubare aktiwiteite en help om te bepaal of 'n spesifieke ontwikkeling volhoubaar is of nie. Sulke aanduiders moet aan sekere vereistes voldoen, naamlik:

  • Die dravermoë van ekosisteme moenie oorskry word nie;
  • Die impak van menslike aktiwiteite op die omgewing moet beperk word;
  • Biologiese, kulturele en ekonomiese diversiteit moet bewaar word;
  • Ekonomiese, sosiale en omgewingsdoelwitte moet geïntegreer word;
  • Inter- en intrageslagsgelykheid moet verseker word.

Projekte om volhoubare ontwikkeling te verseker en armoede te verlig[wysig]

Hoofartikel: armoedeverligting.

Daar is reeds ontwikkelingsprojekte in Suid-Afrika aan die gang wat sowel die mens as die omgewing bevoordeel en dus die dubbele doel van volhoubare ontwikkeling en armoedeverligting verwesenlik.

Die "Werk vir water"-projek[wysig]

Een van die beste voorbeelde van 'n omvangryke projek wat omgewingsvriendelik is, werk verskaf, mense bemagtig en armoede verlig, is die "Werk vir water"-projek van die Departement van Waterwese.

Sosiale ekologie-projekte[wysig]

Suid-Afrikaanse Nasionale Parke het talle projekte in gemeenskappe begin wat langs nasionale parke woonagtig is. Hierdie projekte help met ontwikkeling in die gemeenskappe, dra daartoe by om armoede te verlig en bring mee dat hierdie gemeenskappe die bewaringsdoel van die nasionale parke ondersteun. Die mens en die omgewing vind dus albei daarby baat. Enkele voorbeelde van sulke projekte is die bemarkinmg van plaaslike mense se handewerk, voorsiening van vars produkte aan parke deur aanliggende gemeenskappe, optrede van tradisionele dansers en musikante in parke en gemeenskapsgebaseerde toere na die parke. Hierdie is dus 'n strategie wat die filosofie van bewaring by gemeenskappe tuisbring deurdat hulle as vennote betrek word en direk voordeel trek uit die aangrensende parke.

Sien ook[wysig]