Kobus du Plessis

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Daniël Jacobus (Kobus) du Plessis (10 November 1947) is 'n Suid-Afrikaanse sakeman en politikus.

Herkoms en opleiding[wysig | wysig bron]

Du Plessis is een van die vier kinders van prof. Sarel du Plessis en sy vrou, Judie. Hy matrikuleer in 1965 aan die Potchefstroomse Gimnasium en in 1966 verrig hy vrywillige diensplig aan die SA Lugmaggimnasium en bly betrokke in die Suid-Afrikaanse Lugmag-kommando's en Burgermag tot 1980 met die rang van kaptein.

Hy verwerf die grade B.A. (voltyds) en M.B.A. (deeltyds) aan die PU vir CHO, waar hy twee termyne studenteraadslid was (een jaar as sekretaris, soos sy vader) en redaksielid van die al drie studentepublikasies (Die Wapad, die Besembos en redakteur van Die Pukkie), voorsitter van die Karnavalkomitee en voorsitter en toerleier van die Thalia-toneelgeselskap.

Loopbaan[wysig | wysig bron]

Sy beroepsloopbaan behels 14 jaar in die publikasie- en sakebedryf as besturende direkteur van die grootste landbouskakel- en tydskrif-uitgewersmaatskappy in Suid-Afrika namens 'n 27-tal landbou-organisasies. In dié tyd stig hy ook twee plaaslike koerante, nl. Vista vir die Vrystaatse Goudvelde en Vrystaat vir Bethlehem en die Oos-Vrystaat.

In 1983/'84 was hy nasionale verkiesingsbestuurder van die Arbeidersparty van Suid-Afrika ('n Kleurlingparty) vir die totstandkoming van die Driekamerparlement, wat as die eerste stap van die demokratisering in Suid-Afrika beskou kan word. Daarna was hy tot 1987 politiek-strategiese raadgewer vir die 12 grootste sakegroepe in Suid-Afrika, wat daartoe lei dat hy in 1987 'n aanbod aanvaar om lid van die uitvoerende bestuur van Sankorp, die beleggingsbeheermaatskappy van Sanlam, te word.

In 1992 tree hy op versoek van die destydse staatspresident, FW de Klerk, voltyds in diens van die Nasionale Party van Suid-Afrika, eers as adviseur: sekretaris-generaal en later as direkteur bestuursdienste tot 1997. Hy was betrokke by die onderhandelingsproses en verkiesingsbestuur wat uitloop op die geskiedkundige 1994-verkiesing. Gedurende dié tyd was hy die enigste nieparlementêre lid van die federale dagbestuur van die Nasionale Party.

In 1997 bedank hy uit die NP vanweë beginselverskil met die partyleiding. Hy was medestigter en eerste nasionale voorsitter van die United Democratic Movement (UDM), die eerste volwaardige postapartheid bevolkingsinklusiewe politieke party in Suid-Afrika.

Einde 1999 tree hy uit die politiek en van 2000 tot 2006 werk hy eers as senior adjunkregistrateur en later as direkteur sake-ontwikkeling by die Pretoria Technikon, waar hy ook nou betrokke was by die samesmelting van drie technikons tot die Tshwane-universiteit van Tegnologie. Middel 2006 tree hy (18 maande voor formele aftreedatum) uit en neem die leiding met die oprigting van ’n privaat universiteit – University of Africa – gerig op die ontwikkelingsbehoeftes van Afrika.

Breër betrokkenheid[wysig | wysig bron]

Op kerklike gebied was hy feitlik onafgebroke eers diaken en daarna ouderling, aanvanklik in die Gereformeerde Kerk en sedert 1989 in die NG Kerk. In 1977 was hy penningmeester van die bestuur wat die honderdjarige herdenking van Totius se geboorte gereël het. Hy was ook voorsitter van die beheerkomitee van die Laerskool Lynnwood.

Hy onderskei hom as een van die jongste sekretarisse en voorsitters van die Potchefstroomse Afrikaanse Sakekamer, in welke tyd die sakekamer eers as naaswenner en daarna as wenner in Suid-Afrika aangewys word. Hy dien 11 jaar as hoof- en dagbestuurslid van die Afrikaanse Handelsinstituut. Hy is ook tot 1994 as dagbestuurslid van die Adviesburo vir Kleinsakeondernemings (ABKS) aan die PU vir CHO betrokke.

Gesinslewe[wysig | wysig bron]

Hy trou op 28 Maart 1970 met Anna Maria (Ansie) Beukes, 'n onderwyseres en ook begaafde kunsskilder. Sy sterf op 3 Maart 1995 weens bloedkanker. Hulle woon eers op Potchefstroom en sedert 1980 in Pretoria.

Hulle het drie dogters: Anna Maria Elizabeth (Ilse) (12 April 1972), ’n psigiater, getroud met Deon Kleynhans, voormalige Lugmag-kolonel en later finansiële adviseur; Anita Judith (10 April 1974), ’n kommunikasiebestuurder, getroud met Niels Booysen, ’n professionele rekenmeester, en sedert 2002 woonagtig in Sydney, Australië. Hulle het ’n dogter en ń seun– Maia Judith (3 April 2009)en Ben Daniël (16 Maart 2012); Corneli Johanna (26 Maart 1977), ‘n onderwyseres, getroud met Dawid Basson, ‘n prokureur. Hulle het 3 seuns- Ewan Johan (31 Oktober 2005), Daniël Jacobus (8 Oktober 2007) en Stefan Dawid (12 April 2012).

Bronne[wysig | wysig bron]