Gaan na inhoud

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Onthulling van 'n gedenksteen tydens die herdenking van die genootskap se 200-jarige bestaan
Byeenkoms van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1970. Agter die tafel is, v.l.n.r. Fernand Auwera, Karel van het Reve, Godfried Bomans, Hella Haasse, H.A. Gomperts, Harry Mulisch, Willem Brandt, Herman J. Claeys en Eugène van Itterbeek

Die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (afgekort: MNL) is 'n letterkundig-historiese genootskap wat in 1766 opgerig is. As sodanig is dit een van die oudste verenigings van Nederland. Dit is gestig in Leiden (deur Frans van Lelyveld en andere), waar die genootskap steeds gesetel is. In 1918 word Johanna W.A. Naber – alhoewel sy oor geen akademiese graad beskik nie – die eerste vroulike lid van die dagbestuur van die MNL.[1]

Koning Willem Alexander is die beskermheer van die MNL.

Die MNL se doelwit(te) is: de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Die aktiwiteite van die MNL is:

 1. die organisering van letterkundige- en wetenskaplike byeenkomste,
 2. die uitgee (of finansiële ondersteuning hiervan) van boeke en tydskrifte (soos bv. sedert 1881 die Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde en sedert 1983 die Nieuw letterkundig magazijn),
 3. die toekenning van pryse, te wete die Prijs voor Meesterschap, die Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, die Dr. Wijnaendts Francken-prijs, die Henriette Roland Holst-prijs, die Henriëtte de Beaufort-prijs, die Kruyskamp-prijs en die Frans Kellendonk-prijs. Tussen 1960 en 1971 is die Prijs voor de literaire kritiek ses keer toegeken; in 2002 is die C. Louis Leipoldt-prijs (eenmalig) toegeken aan drie ontvangers,
 4. die instandhouding van die MNL se biblioteek. Die MNL beskik oor 'n wetenskaplike en algemene biblioteek (met enkele unieke deelversamelings) van meer as 100.000 gedrukte werke wat sedert 1876 in die vorm van 'n uitgebreide bruikleen as 'n aparte en outonome versameling-onderdeel in die Universiteitsbibliotheek Leiden gehuisves word.

Die MNL gee jaarliks'n jaarboek uit waarvan die belang, naas enige wetenskaplike artikels, daarin lê dat die Levensberichten van afgestorwe lede van die MNL daarin opgeneem word.

Die MNL organiseer sedert 1972 saam met die Faculteit der Geesteswetenschappen van die Universiteit Leiden en (sedert 2014) Elsevier Weekblad die jaarlikse Huizingalesing in die Pieterskerk in Leiden. Die lesing word gehou ter nagedagtenis van die historikus en kultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Die MNL het in 1999 die basis gevorm van die Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), 'n webwerf wat oor die Nederlandse taal en letterkunde handel. Die DBNL bevat literêre tekste, sekondêre literatuur en aanvullende informasie soos biografieë en portrette.

MNL-gedenkplaat (Hogewoerd 126, Leiden)

Die MNL beskik oor verskeie afdelings, kommissies en werkgroepe:

 • die Noordelike Afdeling
 • die Suidelike Afdeling
 • die Commissie voor Zuid-Afrika
 • die Commissie voor geschied- en oudheidkunde
 • die Commissie voor taal- en letterkunde
 • die Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
 • die Werkgroep zeventiende eeuw
 • die Werkgroep achttiende eeuw
 • die Werkgroep negentiende eeuw
 • die Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
 • die Werkgroep Caraïbische Letteren
 • die Werkgroep Biografie
 • die Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Hierdie onderafdelings onderneem en doen mee aan verskeie aktiwiteite en publikasies.

Literatuur[wysig | wysig bron]

Oude MNL-gedenkplaat (Hogewoerd 126, Leiden)
 • Dierbaar magazijn: de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder redaksie van Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld, met medewerking van Marco de Niet. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995. ISBN 90-5356-165-X
 • Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder redaksie van Ton van Kalmthout, Peter Sigmond, Aleid Truijens, Leiden: Leiden University Press, 2016. ISBN 978 90 8728 258 5

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Maria Grever (16 Julie 2015). "Naber, Johanna Wilhelmina (1859-1941)". Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Besoek op 21 Julie 2018.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]