Mengtaal

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die term mengtaal (Engels: mixed language) word dikwels gebruik om na pidgin- en kreooltale te verwys, aangesien hulle invloede van 'n aantal tale toon - daar is byvoorbeeld Afrikatale wat 'n gemengde woordeskat van inheemse, Engelse en Portugese oorsprong het.

Taalvermenging is egter nie beperk tot kreool- en pidgintale nie. Hierdie verskynsel tree gereeld op wanneer twee of meer tale langs mekaar gepraat word, soos byvoorbeeld ook in Suid-Afrika.

Andrew Geddes Bain staan bekend as die skrywer van 'n toneelstuk - Kaatje Kekkelbek, or: Life among the Hottentots - wat op 5 November 1838 vir die eerste keer in Grahamstad opgevoer is en nie net sy spot dryf met die werk van Britse sendelinge (veral dié van dr. Philip) nie, maar ook die tweetaligheid in Suid-Afrika se Kaapkolonie deur 'n humoristiese oog sien:

My name is Kaatje Kekkelbek,
I come from Katrivier,
Daar is van water geen' gebrek,
But scarce of wine and beer.
Myn A B C at Ph'lipes school
I learnt a kleine beetje,
But left it just as great a fool
As gekke Tante Meitje.

Ook die huidige woordeskat van Engels weerspieël sy wisselvallige geskiedenis; die oorspronklik suiwer Angel-Saksiese taal bevat na die verowering deur die Franstalige Noormanne en die Grieks-Latynse neologismes van die klassisisme nou meer Romaanse as Germaanse woorde.

Met die afskaling van Afrikaans in die jare negentig en die opkoms van 'n mengtaal onder baie Afrikaanstaliges, wat dikwels Afrish of Engfrikaans genoem word, word 'n debat oor die moontlike bedreiging vir Afrikaans as 'n kultuurtaal in die Afrikaanstalige gemeenskap gehou.

Ook ander tale in die wêreld ondergaan die invloed van die oorheersende posisie wat Engels verwerf het, veral in die media. In Nederland word byvoorbeeld oor Nederengels gepraat.