NG gemeente Cachet

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. M.J.P. Olivier, leraar van 1946 tot 1947.
Die kerkgebou, waarvan dr. William Nicol die hoeksteen op 5 November 1966 gelê het. Die argitek was H. Taljaard en Vennote, wat ook die NG kerk Boksburg-Oos ontwerp het.
Ds. M.S. Joubert en die bouaannemer Langlaagte Bouersorganisasie (sic).
Ds. A.P. Burger, leraar alhier van 1970 tot 1975.

Die NG gemeente Cachet is die oudste van die vier gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die voorstad Primrose, Germiston.

Op 28 Mei 1919 is die wyke noord van die Hoofrifweg tot aan die grens van die NG gemeente Pretoria by Halfweghuis, van die gemeente Germiston afgestig en na die kerkvader ds. Frans Lion Cachet wat hom soveel moeite getroos het om die NG Kerk in Transvaal lewend te hou, genoem. Edenvale is toe beskou as die hoofdeel van die nuwe gemeente en Primrose was destyds slegs 'n buitewyk daarvan. Hierdie voorstad van Germiston het egter spoedig vir die dorpie Edenvale ver oortref wat ontwikkeling betref, sodat afstigting onvermydelik was. Dit het dan ook op 1 Mei 1939 plaasgevind toe die gemeente in twee verdeel is en Primrose die naam Cachet sowel as die leraar, ds. P.S. van der Westhuizen, behou het. Die ander gedeelte is afgestig as die Edenvale.

In Oktober 1942 is ds. C.J.P. Bornman as eerste hulpprediker hier bevestig en in 1944 tot medeleraar verhef. Intussen is geld vir 'n nuwe kerkgebou ingesamel, en die bydraes het so goed ingekom dat 'n sierlike en ruim kerkgebou op 8 April 1944 sonder 'n pennie skuld ingewy kon word. Ds. C.J.P. Bornmanm wat so baie daartoe bygedra het om die nuwe kerkgebou tot stand te bring, is in die jaar 1945 na Naboomspruit beroep en is toe in 1946. deur ds. M.J.P. Olivier opgevolg. 'n Tweede pastorie is in Primrose-Oos aangekoop met die oog op huisvesting vir die medeleraar en ook om voorsiening te maak vir die afstigting van Primrose-Oos, wat dan ook op 8 Februarie 1947 plaasgevind het.

Op 1 Mei 1947 is ds. J.E. van Heerden, voorheen van Pietermaritzburg, as tydelike hulp vir ds. P.S. van der. Westhuizen aangestel. Aan die end van Julie 1948 het ds. P.S. van der Westhuizen ná 20 jaar getroue diens sy emeritaat aanvaar. Hierdie vakature is eers in Julie 1949 deur ds. S.W. Naudé, voorheen van Potgietersrus en daarna parlementslid, gevul. Sy dienstyd was egter van korte duur, want op Sondag 23 April 1950, nadat hy die oggenddiens waargeneem het, is hy dieselfde middag heel onverwags tot hoër diens opgeroep.

Vanaf 2 Desember 1950 was ds. M.S. Joubert die herder en leraar van die gemeente. Die gemeente was al weer te groot vir een leraar, en planne is toe beraam vir die afstigting van nog 'n gemeente in die weste. Eindelik was die dogtergemeentes in Primrose: Primroseheuwel (nou Omnia) in 1952, Primrose-Môrewag in 1956 en Primrose-Oos in 1947.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Mieder Johannes Palm Olivier, 1946 – 1947
  • Alewyn Petrus Burger, 1970 – 1975

Bronne[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]