NG gemeente Keurboom

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die gemeente se kerkterrein behoort nou aan die Claremont-baptistekerk. Die kerkgebou is in die verste deel van die foto en die kerksaal in die naaste.
Ds. W.P. de Vos, eerste leraar van Keurboom, omstreeks 1951 afgeneem toe hy leraar van die destydse Gatooma was.
Ds. Hennie Winterbach, van 1977 tot 1989 Keurboom se derde en voorlaaste leraar. Sy 12 jaar lange dienstyd was die langste van die gemeente se vier predikante.
Ds. P.A. Pretorius en sy gesin toe hy leraar was van die NG gemeente Fouriesburg. In Keurboom het hy gestaan van 1975 tot 1977 en in Fouriesburg van 1977 tot Januarie 1981.
Ds. J.P. Theron was van 1989 tot 1990 Keurboom se laaste leraar en daarna nog tot 1995 medeleraar van Rondebosch tot hy in 1995 'n beroep aangeneem het as medeleraar van Montagu.

Die NG gemeente Keurboom was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapstadse voorstad Claremont wat in 1968 van die NG gemeente Rondebosch afgestig het en sowat 22 jaar later weer by die moedergemeente ingelyf is.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die gemeente se ontstaan kan teruggevoer word tot amper 30 jaar voor sy afstigting toe daar tydens die dienstyd van ds. P. de V. Grobbelaar van Rondebosch 'n kerksaal in Claremont gebou is waar daar gereeld dienste gehou is.

Claremont se kerksaal is gebou vir die doelmatiger huisvesting van die Sondagskool wat, soos die wyksbiduur, sedert 1937 in mnr. en mev. W. Uys (waarskynlik die ouers van die skilderes Ann Nosworthy) se huis gehou is. Een keer sou die kinders na Rondebosch vervoer word, maar die ouers het volgehou dat die kerkraad 'n perseel vir 'n saal moes koop. Veral br. F Duminy het hom in die kerkraad vir die saak beywer en in 1939 word daar 'n stuk grond teen £160 aangekoop, waarop daar oor twee jaar gebou sou word. Die saak word dus in Februarie 1941 weer aangeroer. Daar was reeds £30 in 'n boufonds en die wyk het onderneem om jaarliks £30 te gee as die kerkraad begin bou. Die Sondagskool is destyds deur 67 kinders bygewoon en baie moes weens gebrek aan ruimte geweier word.

Toe daar besluit is om 'n saal met ongeveer 200 sitplekke te bou, het br. H.D. van Dyk aangebied om £1 te gee vir elke £10 wat vir die doel gekollekteer word. Hy is as saamroeper benoem van die Boukommissie wat benewens hom uit bb. J.S.M. Viljoen en J.J.M. Prins bestaan het. By die volgende vergadering kon die kerkraad oor drie tenders besluit vir 'n gebou van 48 x 26 voet wat baie soos die Lansdowne-saal sou lyk. Die tender van br. S.P. le Roux vir £646, meer as £300 laer as die hoogste een, is aangeneem en 'n speling tot op £700 is toegelaat. Br. van Dyk het nou £100 ter herinnering aan wyle sy dogtertjie geskenk en die kerkraad het eenparig besluit om die saal die Marina van Dyksaal te noem.

Die wysiging van die bouplanne deur die stadsraad en die stygende pryse gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die totale koste na £774 opgestoot. Ds. P. de V. Grobbelaar het die hoeksteen gelê op 10 Mei 1941, net voor sy vertrek uit die gemeente. Die inwyding het op 15 November 1941 deur ds. W.S. Conradie plaasgevind. In Maart 1942 is die saal beskikbaar gestel vir "maatskaplike en opheffingswerk" onder die groter Sondagskoolkinders op Saterdagnamiddae en in dieselfde jaar huur die skoolraad dit teen £10 per maand vir 'n spesiale klas. Twee jaar later is dit op voorstel van oud. (adv.) J.H. Conradie afgestaan vir die oprigting van 'n kleuterskool vir Afrikaanssprekende kindertjies wat grotendeels deur personeellede van die Laerskool Groote Schuur gehou is.

Eerste leraar[wysig | wysig bron]

Keurboom se eerste leraar, wat van die moedergemeente af oorgekom het, was ds. Willem Petrus de Vos, vader van die TV-persoonlikheid Eon de Vos. Laasgenoemde was in sy matriekjaar hoofseun van die plaaslike Hoërskool Groote Schuur. Ds. De Vos verlaat Keurboom in 1975 toe hy op 21 Junie leraar van die NG gemeente Rietfontein-Noord in Pretoria word.

Latere leraars[wysig | wysig bron]

Van 1975 tot 1977 is ds. Petrus Albertus Pretorius die leraar. Ds. Hennie Winterbach, die gemeente se langs dienende predikant, dien as leraar van 1977 tot hy sy emeritaat op 16 April 1989 aanvaar. Sy dogter, Veranza, was koorleidster eers van die skoolkore van die Laerskool Groote Schuur, wat in 1983 die afdeling vir laerskoolkore op die Roodepoortse Internasionale Eisteddfod gewen het, en toe van dié van die Hoërskool Groote Schuur. Ds. Winterbach se opvolger op 20 Julie 1989 was ds. Johannes Petrus Theron, wat hierheen gekom het van die aanliggende NG gemeente Wynberg-Militêr, waar hy 'n kapelaan van die destydse SAW was. Hy word later aktuarius van Wes-en-Suid-Kaapland se sinode en lid van die Algemene Taakspan Regte.

Inlywing[wysig | wysig bron]

Toe die gemeente in 1990 weer by Rondebosch ingelyf is, word ds. Theron medeleraar van daardie gemeente, waar hy bly tot 1995 toe die krimpende lidmaattal 'n tweede leraarspos onmoontlik maak. Hy bedien daarna eers Montagu en van 2001 af Helderberg op Somerset-Wes.

Keurboom was nooit 'n groot gemeente nie met die ldimaattal wat gewoonlik gewissel het tussen 400 en 500. Die lidmate het mettertyd afgeneem tot daar in 1989 'n klein opflikkering kom met die inlywing van die grootste gedeelte (lidmate wat in Rondebosch-Oos gewoon het) van die NG gemeente Die Vlakte (sowat 40 lidmate wat in Sybrandpark woonagtig was, het by Rondebosch ingeskakel en 'n aantal by die NG gemeente Van Riebeeck in Kenwyn.)

Die afname het egter voortgeduur tot Keurboom nie meer sinvol op sy eie kon bestaan nie en by Rondebosch ingelyf is. Die kerkgebou op die hoek van St. Michael- en Cookweg, Claremont, is aan die Baptistekerk se gemeente Claremont verkoop vir R750 000.

Leraars[wysig | wysig bron]

  • Willem Petrus de Vos, 19 April 1968 - 1975 (eerste leraar, van Rondebosch af gekom)
  • Petrus Albertus Pretorius, 1975 - 1977
  • Hennie Winterbach, 1977 - 1989
  • Johannes Petrus Theron, 1989 - 1990 (laaste leraar, na Rondebosch gegaan)

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.
  • Gaum, dr. Frits (red.), Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1990, Pretoria: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1989.