Gaan na inhoud

Onderhoud

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
'n Radio-onderhoud word met 'n musikant gevoer.
'n Vrou in 'n werkonderhoud.

'n Onderhoud is 'n gesprek waar vrae gevra en beantwoord word.[1] In alledaagse taal verwys die woord "onderhoud" na 'n een-tot-een gesprek waar een persoon as die ondervraer of onderhoudvoerder en die ander persoon, afhangende van die konteks, as ondervraagde, aansoeker of kandidaat optree. Daar word beurtelings vrae gevra en reageer. Onderhoude behels gewoonlik die oordra van inligting van die ondervraagde aan die onderhoudvoerder, en alhoewel dit gewoonlik die primêre doel van 'n onderhoud is, kan dit wedersyds plaasvind. 'n Mens kan 'n onderhoud, waar tweerigtingkommunikasie plaasvind, kontrasteer met 'n eenrigtingvloei van inligting, soos by 'n toespraak.

Onderhoude word gewoonlik van aangesig tot aangesig en in persoon gevoer, maar met moderne kommunikasietegnologie soos die Internet en videokonferensie-sagteware kan gesprekke plaasvind waar partye geografies geskei is.[2] Dan is daar telefoniese onderhoude wat sonder visuele kontak gevoer kan word. Alhoewel onderhoude amper altyd mondelinge gesprekke tussen twee of meer partye gehels, kan twee persone 'n "gesprek" voer deur vrae en antwoorde oor en weer te tik. Onderhoude wissel van ongestruktureerde of oop gesprekke sonder 'n voorafbepaalde plan en afgesproke vrae,[3] tot hoogs gestruktureerde gesprekke waar spesifieke vrae in 'n spesifieke volgorde gevra word.[4] Daar bestaan verskillende formate; in 'n ladder interview word 'n respondent se antwoorde gebruik om 'n daaropvolgende onderhoud te "stuur" in 'n poging om die respondent se onderbewuste motiewe te ondersoek.[5][6] Gewoonlik sal die onderhoudvoerder die inligting aanteken wat by die ondervraagde verkry is, dikwels deur dit neer te skryf of soms deur transkribering met behulp van 'n video- of bandopname, afhangende van die konteks en omvang van inligting en lengte van die onderhoud. Onderhoude het 'n tydsduur in die sin dat die onderhoud 'n begin en 'n einde het.

Kontekste[wysig | wysig bron]

Onderhoude kan binne 'n groot verskeidenheid kontekste plaasvind:

Indiensneming. Onderhoude in 'n indiensnemingskonteks word gewoonlik werkonderhoude genoem. Dit beskryf 'n formele konsultasie ten einde die kwalifikasies van die kandidaat vir 'n spesifieke posisie te evalueer.[7] Onderhoude dien as 'n handige hulpmiddel in die assessering van kwalifikasies.[8] 'n Spesifieke soort werkonderhoud is 'n gevallestudie-onderhoud waar daar 'n vraag of taak of uitdaging aan die kandidaat gestel word, en hy of sy gevra word om die situasie op te los.[9] Soms ondergaan 'n kandidaat 'n skynonderhoud as opleiding om die respondent voor te berei om vrae in die latere "regte" onderhoud te hanteer. Soms vind die onderhoud in fases plaas, met die eerste onderheid wat soms 'n siftingsonderhoud genoem – 'n korter onderhoud, gevolg deur meer deurtastende onderhoude, gewoonlik deur maatskappypersoneel wat uiteindelik oor die aanstelling sal besluit. Moderne tegnologie het nuwe moontlikhede vir onderhoudvoering moontlik gemaak; video-oproepe stel aansoekers byvoorbeeld in staat om werkonderhoude te ondergaan, selfs al is hulle in 'n ander stad of land as die ondervraer.

Sielkunde. Sielkundiges gebruik 'n verskeidenheid onderhoudmetodes en -tegnieke in 'n poging om hulle pasiënte te verstaan en te help. In 'n psigiatriese onderhoud vra 'n psigiater of sielkundige of verpleegster 'n reeks vrae om 'n psigiatriese assessering te voltooi. Soms word twee mense deur 'n onderhoudvoerder ondervra; een so 'n formaat word verhoudingsonderhoude genoem.[10] Kriminoloë en speurders voer soms kognitiewe onderhoude met ooggetuies en slagoffers om vas te stel wat hulle spesifiek van 'n misdaadtoneel onthou voordat die spesifieke herinneringe begin vervaag.[11][12]

Navorsing. In bemarkingsnavorsing en akademiese navorsing word onderhoude op verskillende maniere gebruik. Onderhoude word dikwels in kwalitatiewe navorsing gebruik waar firmas probeer vasstel hoe verbruikers dink. Verbruikersnavorsingsfirmas maak soms van rekenaargesteunde telefoononderhoude gebruik waar lukrake nommers geskakel word om hoogs gestruktureerde telefoononderhoude te voer waar voorafgeskrewe vrae en antwoorde direk in 'n rekenaar ingevoer word.[13]

Joernalistiek en ander media. Verslaggewers en joernaliste wat 'n storie dek, voer gewoonlik telefoniese en persoonlike onderhoude om inligting vir latere publikasie te verkry. Verslaggewers kan politieke kandidate in 'n televisieprogram ondervra. In 'n kletsprogram kan 'n radio- of televisieaanbieder onderhoude met een of meer persone "aanbied". Die onderwerp word gewoonlik deur die aanbieder gekies, soms met die doel om te vermaak, soms vir informele doeleindes. Sulke onderhoude word dikwels opgeneem en sommiges word op 'n onderhoudskyf beskikbaar gestel.

Ander situasies. Soms voer kollegeverteenwoordigers of alumni kollegeonderhoude met voornemende studente as 'n manier om 'n student se geskiktheid te assesseer en die studentheid die geleentheid te bied om meer van 'n kollege uit te vind. Sommige dienste spesialiseer daarin om mense vir onderhoude af te rig.[14]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Merriam Webster Dictionary, Interview, Dictionary definition, Retrieved February 16, 2016
 2. https://www.brandeis.edu/hiatt/howto/interview/index.html.
 3. Rogers, Carl R. (1945). Frontier Thinking in Guidance. University of California: Science research associates. pp. 105–112. Besoek op 18 Maart 2015.
 4. Kvale & Brinkman. 2008.
 5. 2009, Uxmatters, Laddering: A research interview technique for uncovering core values
 6. http://blog.pluralsight.com/15-tips-on-how-to-nail-a-face-to-face-interview.
 7. Dipboye, R. L., Macan, T., & Shahani-Denning, C. (2012).
 8. http://work.chron.com/value-importance-job-interview-1660.html.
 9. Maggie Lu, The Harvard Business School Guide to Careers in Management Consulting, 2002, page 21, ISBN 978-1-57851-581-3
 10. Polak, L (2015). "Using Joint Interviews to Add Analytic Value". Qualitative Health Research. 26 (12): 1638. doi:10.1177/1049732315580103.
 11. Memon, A., Cronin, O., Eaves, R., Bull, R. (1995).
 12. Rand Corporation. (1975) The criminal investigation process (Vol. 1-3).
 13. http://www.bls.gov/bls/glossary.htm.
 14. http://www.boston.com/jobs/news/2015/01/30/can-failure-resume-help-you-succeed/uTBdq9A7LfXXF7vVOlG9oM/story.html.