Gaan na inhoud

Openbare betrekkinge

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die openbare betrekkingefunksie van ondernemings is daarvoor verantwoordelik om 'n gunstige openbare beeld van die onderneming te skep. Dit bevorder die ontwikkeling van goeie betrekkinge tussen die publiek (of sy kliënte) en die onderneming. Alle aktiwiteite wat die onderneming aan die gang sit, behoort die deelname van belangegroepe in te sluit om 'n klimaat en omgewing te skep waarbinne dit maklik en sonder probleme kan funksioneer.

Goeie verhoudinge met die gemeenskap kan tot verhoogde verkope lei, wat 'n kringloop van ekonomiese vooruitgang in 'n spesifieke gemeenskap tot gevolg sal hê.

Die rol van openbare betrekkinge in ondernemings[wysig | wysig bron]

'n Onderneming wat dit kan bekostig, sal sy eie openbare betrekkingedepartement hê om te verseker dat die korrekte klimaat en omgewing geskep word. Kenners in openbare betrekkinge kan ook genader word

Belangegroepe sluit in:

  • Voorsieners van kapitaal: eienaar, vennote, lede, aandeelhouers, ensovoorts.
  • Finansiële instellings
  • Werknemers
  • Klante en kliënte
  • Handelaars
  • Verskaffers van grondstowwe
  • Verskaffers van bystandsdienste
  • Regering: belasting en wetgewing
  • Die gemeenskap
  • Mededingers.

Openbare betrekkinge moet verseker dat 'n onderneming status en 'n goeie beeld, sowel as goeie werksverhoudinge met sy belangegroepe het. Hulle moet enige wanopvattings oor die onderneming uit die weg ruim en aktivisme voorkom. Die korrekte skakelbeleid moet geformuleer word om die volgende doelwitte te bereik:

Om 'n gunstige, winsgewende beleggingsklimaat te skep[wysig | wysig bron]

Voorsieners van kapitaal wil winsgewend belê. Openbare betrekkinge moet die korrekte klimaat en omgewing skep waarbinne dit kan gebeur. Hulle kan ook nuwe beleggers nooi om by 'n vennootskap of beslote korporasie aan te sluit, of om aandele in 'n maatskappy uit te neem.

Om 'n veilige finansieringsgeleentheid te skep[wysig | wysig bron]

Verskaffers van leenkapitaal moet seker wees dat hulle 'n veilige finansieringsgeleentheid benut as hulle lenings aan 'n spesifieke onderneming toestaan of hul skuldbriewe koop.

Om die geleentheid vir werksekuriteit te bied[wysig | wysig bron]

Werknemers wil van 'n permanente werk en vaste inkomste verseker wees. Openbare betrekkinge kan vir 'n gunstige atmosfeer in 'n onderneming en 'n ontspanne, goed toegeruste werksomgewing sorg. Dit sal arbeidsprobleme en ongelukkigheid voorkom en die beste werknemers lok.

Om te help om 'n goeie produk te bemark[wysig | wysig bron]

'n Goeie produk lok gereelde klante en tevrede kliënte. Openbare betrekkinge kan help om 'n gunstige houding teenoor produkte op te bou deur geskikte reklameveldtogte te onderneem. Op hierdie manier is verbruikers seker dat hul behoeftes bevredig sal word as hulle die produkte koop wat die onderneming aanbied.

Om handelaars te oortuig dat 'n produk sal verkoop[wysig | wysig bron]

Handelaars sal net 'n produk aanhou as hulle oortuig is dat dit sal verkoop. Openbare betrekkinge moet sorg dat 'n vertrouensverhouding met handelaars wat die produkte koop, gevestig word. Handelaars wil ook seker wees van goeie en doeltreffende rugsteundiens en die beskikbaarheid van onderdele vir die produk.

Om verskaffers te verseker van 'n vaste mark vir grondstowwe of halfverwerkte stowwe[wysig | wysig bron]

'n Onderneming kan 'n mark vir grond- of halfverwerkte stowwe bied as hulle die produkte vir vervaardiging nodig het. Verskaffers van sulke stowwe maak op die ondersteuning van die onderneming staat.

Om 'n mark vir verskaffers van hulpdienste te verseker[wysig | wysig bron]

Openbare betrekkinge moet verseker dat skakeling met verskaffers van hulpdienste, soos vervoer, finansiering, versekering, berging, verspreiding, en reklame gesond is. Hierdie hulpdienste kan vir die onderneming onmisbaar wees en daarom moet hul welwillendheid uitgebrei en aangemoedig word.

Om gesonde skakeling met die regering te verseker[wysig | wysig bron]

Openbare betrekkinge moet verseker dat die onderneming die wette van die land gehoorsaam en dat betalings aan die staat, byvoorbeeld BTW, lopende betaalstelsel en inkomstebelasting, op die toepaslike tye geskied.

Om gesonde skakeling met die gemeenskap te verseker[wysig | wysig bron]

Enige onderneming, ongeag hóé groot of hóé klein, het 'n invloed op die gemeenskap. Ondernemings gebruik die gemeenskap en bied produkte of dienste aan die gemeenskap. Die openbarebetrekkinge-afdeling het hier 'n belangrike taak, aangesien openbare mening ál hoe belangriker word en 'n bepalende faktor in die voortgesette bestaan van die onderneming kan wees. In baie gevalle moet openbare betrekkinge verseker dat die lede van die gemeenskap opgevoed word om te voorkom dat onkunde omtrent die onderneming en sy produkte 'n negatiewe beeld by hulle skep. Nóg die ligging van 'n onderneming nóg sy produkte moet die plaaslike ekologie versteur en dit is die taak van die openbare betrekkinge-afdeling om toe te sien dat dit nie gebeur nie. Betrokkenheid by gemeenskapsprojekte, soos byvoorbeeld die bou van gesondheidsorgsgeriewe, die finansiering van skoolaktiwiteite, en die oprigting van ontspanningsgeriewe, is 'n manier om die gemeenskap se goedsgesindheid te wen.