Verskil tussen weergawes van "George-museum"

Jump to navigation Jump to search
41 grepe verwyder ,  7 jaar gelede
taaldetails
(taaldetails)
| established = 1967
| dissolved =
| location = Courtenaystraat 9, George, 6530
| type = Kultuur Histories
| collection =
| president =
| curator = Linda Yozo
| owner = Department van Kultuursake en & Sport (Wes-Kaapse Regering), Suid -Afrika
| publictransit =
| car_park =
| website = http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/facilities/131/4616
}}
[[Lêer:GM3.jpg|thumb|alt=wood carving : ''victorian Hotel,old museum building''|''George MueumMuseum'' (Wes-Kaap, Suid Africa-Afrika)]]
 
'''Die George Museum ''' is ‘n kultuur-historiese [[museum]] geleë in [[George]], [[Wes-Kaap]], [[Suid Afrika]]. Die hooftema van die museum is toegespits op die plaaslike geskiedenis van die George , met die fokus op die inheemse houtindustrie van die areaomgewing. Daar is ook 'n uitstallingslokaaluitstallokaal waar Suid-Afrikaanse kuns gehuisves word. Die museum is gestig deur Charles Sayers in 1967, gehuisvesen is aanvanklik in ‘n enkele vertrek in Courtenaystraat gehuisves. Die museum is tans in die Drostdy, die woning en kantoor van die landdros, gebouwat omstreeks 1813 onder toesig van die eerste landdros van George, Adrian van Kervel, ingebou c.1813is. Die Drostdy-gebou was ook voorheen die geskiedkundige Victoria Hotel.
[[Lêer:GM2.jpg|thumb|alt=wood carving : ''victorian Hotel,old museum building''|''Victoria Hotel'' (George Museum, Wes-Kaap, Suid-Afrika)]]
 
 
===Historiese agtergrond van die George Museum===
Die George Museum het sy oorsprong in die private versameling van Charles Sayers. Hy was ook die voormalige eienaar en later redakteur van die George & Knysna Herald, 'n koerant wat deur sy ouers in 1881 gestig is. Sayers het voorwerpe en items van kultuur-historiese belang met betrekking tot George uitgestal en bewaar, met 'n spesifieke belangstelling in ou meganiese musiekinstrumente en tikmasjiene.<ref name="Sayers">Sayers, Cc. 1982. Looking back on George. Herald Phoenix (Pty) Ltd. George.</ref>. In 1967 word Sayers se "Mini Museum" geopen, geleë in ‘n enkel-vertrekenkelvertrek langs 'n kafee in Courtenaystraat. Die museum wasdadelikwas dadelik baie gewild en onder aansporing van die plaaslike owerhede word die museum verskuif deur Charles Sayers verskuif na die historiese ou Stadshuis, 'n administratiewe gebou opgerig in 1847. Daarna trek die Sayers Museum die aandag van die owerhede en skaars ses maande na die verskuiwing na die ou Stadshuis, word die museum ‘n geaffilieerde museum van die Kaapse Provinsiale Museumdiens, met die inheemse houtnywerheid as hooftema. As gevolg vanWeens toenemende gewildheid en gebrek aan spasie, verskuif die museum gou weer na 'n groter gebou, die ou Drostdy (landdros se woning en kantoor). Hier word die oorspronklike museum van Sayers gerekonstrueer as die "Mini Museum" in die huidige George Museum.<ref name="Sayers" />
 
Die Drostdy is oorspronklik gedurende c.1813, onder toesig van die eerste landdros van George, Adrian van Kervel opgerig. In 1826 het die Drostdy afgebrand en is dit weer gedeeltelik herbou. Teen die die einde van die 19de eeu word dit in die legendariese Victoria Hotel omskep. In 1972 het die Munisipaliteit van George die gebou gekoop en gerestoureer. DieSedert gebou1976 huisves hierdie gebou die George Museum sedert 1976. Die Drostdy of hedendaags diehedendaagse museum, huisves 'n verskeidenheid van interessante uitstallings, onder andere die florerende houtnywerheid van die gebied met voorbeelde van ou houtwerkimplemente en- -gereedskap, 'n geelhout-boskappershut en aanplantings van inheemse bome in die tuin.<ref name="Stals">Stals, E.L.P. 1961. George, die verhaal van die dorp en distrik: Munisipaliteit Afdelingsraad van George. Procclesia Drukkery. Stellenbosch.</ref>
 
===Stigting van George===
Die dorp George het sy oorsprong te danke aan die plaaslike houtnywerheid in die gebied. Reg van die begin van Europese kolonisasie in Suid -Afrika sedert 1652, het hout ‘n baie belangrike rol in die oorlewing van die setlaars gespeel.Soos Namate die woudgebiede naby Kaapstad egter uitgeput geraak het en oor-ontgin is, het die ontginning van woude uitgebrei in ‘n oostelike rigting, langsmet die kus aflangs, uitgebrei. Die groot woude van die Suid-Kaap is reeds so vroeg as 1711 ontdek, maar as gevolg van die ontoegangbaarheidontoeganklikheid van die area het dit behoue gebly. In 1777 stig die [[Verenigde Oos-Indiese Kompanjie]] (VOCV.O.C.) ‘n houtkapperspos of buitepos waar George vandag geleë is.<ref name="Stals" />
 
===Die George Baken-baken===
In die voorportaal van die George Museum is die oorspronklike George Baken-baken wat deur dieVOC in 1785 opgerig is deur die Goewerneur van die Kaap, Cornelis Jacob van de Graaff, namens die V.O.C. opgerig is. Die baken is opgerig om die gebied af te baken en om die Engelse te verhoed om inOuteniqualand tedringbinne inte Outeniqualanddring. Die baken is as ‘n nasionale monument verklaar in 1962 en as ‘n provinsiale erfenis-voorwerpinvoorwerp in 1992.<ref name="Stals"/>
 
===Stigting van 'n nuwe magistraatsdistrik===
Op 23 April 1811 reik die Graaf van Caledon,toenmalige Goewerneur van die Kaap, die Graaf van Caledon, ‘n proklamasie uit vir die vorming van ‘n nuwe magistraatsdistrik in Outeniqualand met ‘n Drostdy gesetel in George. Hy verklaar dat die dorp waar die landdros (later bekend as die magistraat) woonagtig gaan wees, vernoem word na die heersende koning van Engeland, George III.
 
===Die Drostdy===
J.H. Voorman, 'n landmeter van Swellendam was verantwoordelik vir die planne van die Drostdy. Hy het ook die uitleg vir die wye strate van George beplangedoen. Bouwerk aan die Drostdy het in 1813begin1813 begin. Dit was 'n dubbelverdieping grasdak-gebou met vleuels wat verbind was met mekaar deur 'n platdak.Verskeie Verskeie verslae beskryf die gebou as H-vormig. Die Drostdy, van Kervel’sKervel se se kantoor en woonhuis, is voltooi aan die einde van 1815.<ref name="Sayers"/>. Gedurende Julie 1826, toe die tweede landdros, landdros van der Riet en sy familie weg was met vakansie, het ‘n brand amper die Drostdy in puin gelê. Gelukkig het die mure en die saal onder die plat dak bly staan. Die owerhede wou eers die Drostdy herbou, maar besluit later om dit eerder te verkoop en in 1830 word William Hollet die eienaar.
‘n Mens kan aanvaar dat toe Hollet die Drostdy herbou het, hy die dele van die gebou wat nog staande was onder die plat dak, sou behou het. In die jare daarna het die gebou baie eienaars gehad en elke eienaar het hul eie verbouings en/of aanpassings gemaak. Die grasdak is later vervang met sink en die houtvensters met staal. Bestaande deuropenings is toegemaak en nuwes gemaak. Dele van die mure is gesloop en ander mure is gebou.<ref name="Sayers"/>.
 
‘n Mens kan aanvaar dat toe Hollet die Drostdy herbou het, hy die dele van die gebou wat nog staande was onder die plat dakplatdak, sou behou het. In die jare daarna het die gebou baie eienaars gehad en elke eienaar het hul eie verbouings en/of aanpassings gemaak. Die grasdak is later vervang met sink en die houtvensters met staal. Bestaande deuropenings is toegemaak en nuwes gemaak. Dele van die mure is gesloop en ander mure is gebou.<ref name="Sayers"/>.
==Biblioteek en Argief==
 
==Biblioteek en Argiefargief==
Dokumente, genealogiese dokumentasie, foto's, boeke en koerante verwant aan die geskiedenis van George word in die argief gehuisves.
 
 
==Uitstallings==
Die George Museum poog daarna om die gemeenskap bewus te maak van hul kultuur en geskiedenis, sowelen asom ombenewens ‘n beter begrip te kweek van hul omgewing deur die uitstallings invan die museum. Die museum versamel en stal voorwerpe uit wat verband hou met die kulturele geskiedenis van George en die omgewing daarvan, vanaf die ontstaan van die dorp as ‘n VOC V.O.C.-buitepos. Die buitepos het gou die middelpunt geword van ‘n florerende houtindustrie. Die museum se hooftema, die “Inheemse"Inheemse bos-en houtbedryf van die Suid-Kaap" fokus op die Suid-Kaapse inheemse houtbedryf van die Suid-Kaap en die rol wat hierdie industrienywerheid gespeel het in die geskiedenis van die dorp.<ref name="archivalplatform">http://www.archivalplatform.org/blog/entry/the_george/.</ref>. Die Houttema is uniek in die sin dat geen ander Suid-Kaapse museum die houttema as hul hooftema het nie.
 
===Buitelug-kompleks: Houtnywerheidsuitstallings ===
Die buitelugkompleks wat fokus op die houtnywerheid, bestaan uit aanplantings van inheemse woudbome, die Houtmuseum en 'n gerekonstrueerde geelhout- boskappershut(c. 1910+). Die boskappershut is ook gemeubileer volgens verslae en mondelinge vertellinge van ou boskappers. Vanaf die begin van kolonisasie in Suid-Afrika was hout en die voorsiening van hout van groot belang vir die setlaars. Dit is gebruik vir geboue, meubels, waens, vuurmaakhout, ens. Die Houtnywerheidmuseum fokus op die geskiedenis van die industrie en gee insig in die ontstaan daarvan. ‘n Groot verskeidenheid houtwerkgereedskap wat gebruik is, bv. byle, sae, dissels, ens. word uitgestal.
Vanaf die begin van kolonisasie in Suid-Afrika is hout en die voorsiening van hout van groot belang vir die setlaars. Dis gebruik vir geboue, meubels, waens, vuurmaakhout, ens. Die Hout-industrie museum fokus op die geskiedenis van die industrie en gee insig aan die ontstaan daarvan. ‘n Groot verskeidenheid houtwerkgereedskap wat gebruik is, bv. byle, sae, dissels, ens. word uitgestal.
 
===Uitstallings van plaaslike historiese belang word in die hoofgebou gehuisves ===
Die “Mini” -museum is ‘n museum binne-in die Museum. Dit is ontwerp om ‘n atmosfeer van die ou dae daar te stel. Hierdie uitstalling bestaan uit baie oorspronklike voorwerpe watdeur versameldie is deurmuseumstigter Charles Sayers (stigter van die museum) vir sy geliefde museum versamel is. George was ‘n vooruitstrewende dorp in die Victoriaanse tydperk en in die laat 19de eeu word hierdie ou gebou (wat vandag die museum is) die legendariese Victoria Hotel. ‘n Tipiese slaapkamer, eetkamer en “drawing room” meubels uit hierdie tydperk sorg vir interessante uitstallings. ‘n Versameling meganiese musiek-instrumente, wat wissel van Switserse musiekdose van 1796 tot Edison -fonogramme van die laat 19de eeu en “His Master’s Voice” grammofone van die 1900’s.
 
===Galery van uitstallings ===
<gallery>
Lêer:Gmgarden.jpg|George Museum tuin en buitenshuise kompleks
Lêer:Timber Museum.jpg|Houtindustrie Museum-museum
Lêer:Yellowwood house.jpg|Geelhout houtkappershuisie
Lêer:Victorian Dining Room.jpg|Victoriaanse eetkamer
Lêer:Mini Museum.jpg|Mini Museum-museum
</gallery>
 
===Gedwonge verskuiwings in George ===
Hierdie onlangse uitstalling fokus op die gedwonge verskuiwings wat plaasgevind het in George vanaf 1904 tot 1989. GedurendeIn die loop van die 19de en 20ste eeu is verskeie wette ingestel in Suid-Afrika om swart gemeenskappe te verwyder vanaf die land wat hulle beset het. Hierdie uitstalling toon aan watter gemeenskappe in George en omgewing is gedwing is om te verskuif na ander gebiede wat deur die destydse owerhede bepaal is. Omdat daar egter baie min inligting beskikbaar is oor hierdie belangrike deel van ons geskiedenis is, word besoekers versoek om persone en rolspelers in foto’s te identifiseer. Dit sal die museum dan in staat stel om die onbekende persone in foto’s te identifiseer en sodoende erkenning aan rolspelers te gee. Deur die gemeenskap op hierdie manier betrokke te maak by die uitstalling, word ‘n platform geskep waarop hulle hul gevoelens kan uitdruk en ‘n gevoel van “behoort”eienaarskap, trots en waarde in die gemeenskap daar te stelvestig. Persone kryverkry deur die uitstalling erkenning dat hulle oor iets unieks het waten waardevol isbeskik. Deur die stimulering van dialoog en aanmoediging van besoeker-betrokkenheid, was dit moontlik om akkurate en belangrike inligting te bekom wat die omvang van kennis opoor hierdie onderwerp verbreed.
<gallery>
File:Forced Removals.jpg|Gedwonge verskuiwings -uitstalling
File:Forced removals photographic display.jpg|Gedwonge verskuiwings foto uitstalling-fotouitstalling
File:Forced Removal Photo.jpg|Foto van twee mans by 'n gebedsbyeenkoms tydens gedwonge verskuiwings.
</gallery>
 
===Die museum het ook tydelike uitstallings. ===
[[Lêer:Art Sayers Hall.jpg|thumb|Kunsuitstalling in die Sayerssaal]]
Die Sayerssaal is ingerig as ‘n kunsgalery. HuidiglikTans word ‘n seleksie van kunswerke van die versameling van die Wes-Kaap Biblioteekdiens, wat bestaan uit prominente Suid-Afrikaanse kunstenaars, asook ‘n versameling van die 2010 sokker-gedenkwaardighede, ook deur Suid-Afrikaanse kunstenaars, hier ten toon gestel.
 
===Sport -gedenkwaardighede op uitstalling. ===
<gallery>
Lêer:Soccer players made from wire.jpg|Sokkerspelers gemaak van draad.
Lêer:Objects made from wire and beads.jpg|Kunswerke gemaak van draad, krale en keramiek.
Lêer:Soccer balls made from a variety of materials.jpg|Sokkerballe gemaak van ‘n verskeidenheid van material.materiale
</gallery>
 
'''Medisinale plante'''
 
Wetenskaplikes stem saam dat die mensdom ontwikkelontstaan het in Afrika, miljoene jare gelede. Daarom is tradisionele medisyne uit Afrika die oudste, en ook die medisyne watwaarvan die meeste getoetservaring is vanopgedoen ander medisynesis. DeurOor honderde jare heen is hierdie resepte mondeling oorgedraoorgelewer van geslag tot geslag., en Baiebaie van hierdie medisyne wordis vandag steeds vandagin gebruik. In hierdie program word agt inheemse plante bekendgestelbekend gestel waarby ‘n praktiese sessie ook ingesluit is, nl. die maak van medisyne.
 
'''Die geskiedenis van medisyne'''
'''San/Khoekhoen opvoedkundige program'''
 
Hierdie program toon die leefstyl, voedsel, geloof en klere van die San/Khoekhoen. ‘n Praktiese sessie om self ‘n armband te maak, word hierby ingesluit.
 
'''Ontdekkers en fortuinjagters opvoedkundige program'''
 
In hierdie program ontdek leerders die geskiedenis van Dias en da Gama, asook die karveel.
 
'''Fossiele opvoedkundige program'''
 
Leer wat is fossiele, die rede en hoe dit ontstaan het, die tipes van fossiele en die rede waarom ons fossiele bestudeer. Prakties hierby ingesluit.
 
'''Ekosisteme'''
Hierdie program stel leerders bekend aan die basiese begrippe van ekosisteme.
 
===Galery van opvoedkundige aktiwiteite ===
<gallery>
Lêer:Education George Museum.jpg|
* Du Preez, I.F. 1987. From mission station to Municipality. Published by the Municipality of Pacaltsdorp. George Printing CC. George.
* Parker,S. 1993. The Development of George. Historical survey 1811-1975. University of Port Elizabeth. Department of Architecture.
* Sayers, C. 1982. Looking back on George. Herald Phoenix (Pty) Ltd. George.
* Stals, E.L.P. 1961. George. Die verhaal van die dorp en distrik. UItgegeeUitgegee deur die Munisipaliteit en Afdelingsraad van George. Pro Ecclessia Drukkery. Stellenbosch.
 
== Eksterne skakels ==
10 108

wysigings

Navigasie-keuseskerm