Wikipedia:Noemenswaardigheid (organisasies en maatskappye)

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie bladsy is behulpsaam om te bepaal of 'n organisasie (kommersieel of andersins), of enige van sy produkte en dienste, 'n geldige onderwerp vorm vir 'n aparte Wikipedia-artikel uitsluitlik gewy aan daardie organisasie of produk. Die omvang van hierdie riglyne dek al die groepe van mense wat saamwerk aan 'n doel, hoewel mense bymekaar vir meer spesifieke doeleindes georden kan word deur meer spesifieke riglyne. Byvoorbeeld, mense bymekaar vir die doel van musiekmaak word gedek deur WP:MUSIEK.

Eenvoudig gestel, 'n organisasie is 'n groep van meer as een persoon saamgevorm vir 'n doel. Dit sluit in kommersiële en nie-kommersiële aktiwiteite, soos liefdadigheidsorganisasies, opvoedkundige inrigtings, hospitale, instellings, belangegroepe, sosiale klubs, maatskappye, vennootskappe, godsdienstige denominasies, sektes, ens.

Hierdie riglyne dek nie klein groepe van nouverwante mense soos families, vermaakgroepe, medeskrywers, en mede-uitvinders gedek deur WP:Noemenswaardigheid (mense) nie.

Besluite wat gebaseer is op verifieerbare bewyse[wysig bron]

Noemenswaardigheid beteken "waardig om opgemerk te word" of "vir algemene kennisname". Die vraag kan gevra word of 'n organisasie opvallend genoeg is om 'n afsonderlike wikipedia-artikel te regverdig, in ag genome die verifieerbare bewyse dat die organisasie of produk kennisname vanuit betroubare bronne onverwant aan die organisasie of produk gelok het. Noemenswaardigheid vereis slegs dat hierdie nodige bronne gepubliseer is—selfs indien hierdie bronne nie eintlik in die artikel aangehaal word nie (alhoewel in die meeste gevalle sou dit waarskynlik die artikel kon verbeter indien hulle toegevoeg word).

Geen inherente noemenswaardigheid nie[wysig bron]

Geen maatskappy of organisasie word beskou as inherent noemenswaardig nie. Geen organisasie is vrygestel van hierdie vereiste, maak nie saak watter soort organisasie dit is nie, insluitende skole. Indien die individuele organisasie geen of baie min kennisname van onafhanklike bronne ontvang het, dan is dit nie noemenswaardig bloot omdat ander individuele organisasies van sy soort algemeen bekend is of bloot omdat dit bestaan nie (sien "As dit nie noemenswaardig is nie", hieronder). "Noemenswaardigheid" is nie sinoniem met "roem" of "belang" nie. Maak nie saak hoe "belangrik" bydraers persoonlik glo 'n organisasie mag wees nie, behoort dit nie 'n selfstandige artikel in Wikipedia te kry nie, tensy betroubare bronne die organisasie onafhanklik bespreek.

Wanneer die noemenswaardigheid van organisasies of produkte bepaal word, moet oorweging geskenk word daaraan of hulle enige noemenswaardige of aantoonbare uitwerking op die kultuur, die samelewing, vermaak, sport, ekonomie, geskiedenis, literatuur, wetenskap, of onderwys uitoefen. Groot organisasies en hul produkte is geneig om meer geredelik beskikbare verifieerbare inligting uit betroubare bronne te verskaf as bewys van hul noemenswaardigheid. Kleiner organisasies en hul produkte kan egter ook noemenswaardig wees, net soos individuele persone ook noemenswaardig kan wees. Arbitrêre standaarde moet nie gebruik word om vooroordeel te skep, ten gunste van groter organisasies of hul produkte nie.

Geen oorgeërfde noemenswaardigheid[wysig bron]

'n Organisasie is nie noemenswaardig bloot omdat 'n bekende persoon of gebeurtenis verband hou met dit nie. 'n Korporasie is nie noemenswaardig bloot omdat dit noemenswaardige filiale besit nie. Die organisasie of korporasie self moet bespreek wees in betroubare, onafhanklike bronne vir dit om beskou te word as noemenswaardig. Voorbeelde: As 'n noemenswaardige persoon 'n restaurant aankoop, "erf" die restaurant nie die noemenswaardigheid van sy eienaar nie. As 'n bekende persoon by 'n organisasie aansluit, "erf" die organisasie nie die noemenswaardigheid van sy lede nie.

Dit geld ook andersom. 'n Organisasie kan noemenswaardig wees, maar individuele lede (of groepe van lede) "erf" nie noemenswaardigheid as gevolg van hul lidmaatskap nie. 

Primêre kriteria[wysig bron]

'n Maatskappy, korporasie, organisasie, skool, span, godsdiens, groep, produk of diens is meldbaar as dit die onderwerp is van aansienlike dekking in sekondêre bronne. Sulke bronne moet betroubaar wees, en onafhanklik van die onderwerp. 'n Enkele onafhanklike bron is byna nooit voldoende vir die demonstrasie van die noemenswaardigheid van 'n organisasie nie.

Gehoor[wysig bron]

Die bron se gehoor moet ook oorweeg word. Bewyse van aansienlike dekking deur 'n internasionale of nasionale, of ten minste plaaslike, media, is 'n sterk aanduiding van noemenswaardigheid. Aan die ander kant is aandag uitsluitlik van plaaslike media, of media van beperkte belang en sirkulasie, nie 'n aanduiding van noemenswaardigheid nie; ten minste een streeks, ekonomiese, provinsiale, nasionale of internasionale bron is nodig.

Onafhanklikheid van bronne[wysig bron]

'n Primêre toets van noemenswaardigheid is of die publiek, onafhanklik van die onderwerp self (of die vervaardiger, die skepper, of verkoper), al oor die maatskappy, korporasie, produk of diens geskryf het en dit gepubliseer het as nie-triviale, nie-roetine werke wat op dit fokus.

Bronne wat gebruik kan word ter ondersteuning van 'n eis van noemenswaardigheid sluit in onafhanklike, betroubare publikasies in alle vorme, soos koerantberigte, boeke, TV-dokumentêre programme, webwerwe, en gepubliseerde verslae deur verbruikerswaghondorganisasies behalwe vir die volgende:

 • persverklarings, of soortgelyke werke;
 • self-gepubliseerde materiaal;
 • enige materiaal wat geskryf is deur die organisasie, sy lede, of die bronne wat nou verband hou met dit;
 • reklame en bemarkingsmateriaal deur, oor, of namens van die organisasie;
 • korporatiewe webwerwe of ander webwerwe wat geskryf en gepubliseer of beheer word deur die organisasie self;
 • patente, hangende of reeds toegestaan;
 • enige materiaal wat geskryf is of wat gepubliseer is deur die organisasie, direk of indirek;
 • ander werke waarin die maatskappy, korporasie of organisasie oor homself praat of verslag doen.

Self-bevordering en produkplasings is nie metodes om te kwalifiseer vir 'n ensiklopediese artikel nie. Kwalifiserende gepubliseerde werke moet deur iemand anders geskryf wees oor die maatskappy, korporasie, klub, organisasie, produk of diens.

Sodra noemenswaardigheid bevestig is, mag primêre bronne en self-gepubliseerde bronne gebruik word om sommige van die artikel se inhoud te staaf.

As dit nie noemenswaardig is nie[wysig bron]

Hoewel 'n organisasie wat versuim om te voldoen aan die kriteria van hierdie riglyn nie 'n aparte artikel moet kry nie, mag inligting oor die organisasie steeds ingesluit word op ander maniere in Wikipedia, mits sekere voorwaardes nagekom word.

Inhoud oor die organisasie kan bygevoeg word in die relevante artikels as dit:

Riglyne: Organisasies[wysig bron]

Wel
 • Organisasies wat op globale of nasionale vlak 'n groot invloed op die samelewing het.
 • Organisasies op globale of nasionale vlak wat dikwels in die openbare belangstelling staan.
 • Algemene beskrywings van plaaslike afdelings van nasionale organisasies.
Nie
 • Spesifieke kantore van streeks-of plaaslike organisasies, wat buite hul streek geen maatskaplike invloed het nie.

Riglyne: Maatskappye en handelsondernemings[wysig bron]

Wel
 • Inligting op bladsye oor maatskappye moet openlik, gratis verifieerbaar wees.
 • Dit beteken dus in die algemeen genoteerde maatskappye wat hierdie soort inligting gereeld openbaar maak.
 • Maatskappye wat uniek is in hul produk of diens en daarmee rigtingbepalend is in hul mark.
 • Maatskappye wat van historiese belang is.
Nie
 • Artikels oor maatskappye wat nie veel meer inligting verskaf as die internetwerf van daardie maatskappy nie.
 • Opsommings van produkte en dienste, voorafgegaan al dan nie deur 'n formele inleiding.
 • Advertensies, reklame en bemarking.

Notas[wysig bron]