Wikipedia:Styl

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die styl van Wikipedia is om ensiklopedies van aard te wees. Dus word volsinne, keurige en formele taal vir artikels gebruik. Wat spelling en skryfwyses betref, word die riglyne van die AWS sover as moontlik gebruik.

Artikeluitleg[wysig bron]

Probeer altyd om in die eerste sin (of twee, as dit moet) kortliks te sê wat die kernsaak is van die term, persoon, datum, of saak. Meer oorsigtelike inhoud in die res van die inleiding is waarskynlik die geskikste. Gebruik verkieslik die naam van die artikel in vetdruk in die eerste sin. Gebruik altyd volsinne eerder as inskrywings wat soos woordeboekinskywings lyk. Alhoewel die artikel se titel waarskynlik 'n enkelvoudvorm aanneem, kan die titel gerus verbuig word om gemaklik in die sin in te pas. Noem gerus ook alternatiewe spellings of skryfwyses (dit is ook gepas in 'n ander alfabet, soos Arabies).

Gebruik afdelings om inligting te orden, waar dit moontlik en sinvol is. 'n Geskiedenis-afdeling kan dalk eerste kom, met "Sien ook", "Bronnelys" en "Eksterne skakels" gewoonlik aan die einde. Plaas die kategorie-inligting reg aan die einde van die dokument. Onthou asseblief ook om na ooreenstemmende artikels in ander tale te skakel deur op "Voeg skakels by" in die kantbalk te kliek.

Onthou om altyd u bronne aan te haal.

Bronne en verwysings[wysig bron]

'n Bronnelys of verwysings dui aan dat daar geen oorspronklike navorsing is nie. Daar is geen vaste standaard waarvolgens een geskryf moet word nie, maar as u 'n konsekwente formaat verkies, word dit aanbeveel dat u die sjabloonmetode gebruik.

Bronnelys[wysig bron]

'n Bronnelys ('n lys van algemene bronne) kan op verskeie maniere opgestel word. 'n Eenvoudige formaat is die volgende:

==Bronnelys==
*''Naam van boek'' (jaar van uitgawe). Outeur. Uitgewer.

Byvoorbeeld:

==Bronnelys==
*''Kruie: Die natuur se medisyne'' (1994). Penelope Ody. Kaapstad: [[Human & Rousseau]].

Dit sal as volg vertoon:

Bronnelys

Direkte verwysing, selfs formaat[wysig bron]

Vir 'n direkte verwysing na 'n spesifieke feit, kan die volgende metode gevolg word:

Dele van Mars se poolkappe is aan die afneem.<ref>NASA (20 September 2005); Webster, G.; Beasley, D.: [http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/newsroom/20050920a.html ''Orbiter's Long Life Helps Scientists Track Changes on Mars'']. Besoek op 26 Februarie 2007.</ref>

Dit sal as volg vertoon:

Dele van Mars se poolkappe is aan die afneem.[1]

Direkte verwysing, outomatiese formaat deur 'n sjabloon[wysig bron]

Vir 'n direkte verwysing na 'n spesifieke feit met outomatiese opmaak (veral die volgorde van die verwysing se onderdele), kan u Sjabloon:Cite web of Sjabloon:Cite book gebruik:

Dele van Mars se poolkappe is aan die afneem.<ref>{{cite web|url=http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/newsroom/20050920a.html|title = Orbiter's Long Life Helps Scientists Track Changes on Mars|accessdate = 26 Februarie 2007|date = 20 September 2005|first=G|last=Webster|first2=D|last2=Beasley|publisher=NASA}}</ref>

Dit sal as volg vertoon:

Dele van Mars se poolkappe is aan die afneem.[2]

Voltooiing[wysig bron]

Onder aan die artikel moet daar dan 'n afdeling vir die verwysings geskep word, genaamd ==Verwysings==, gevolg deur die sjabloon {{verwysings}}, soos volg:

==Verwysings==
{{verwysings}}

Dit sal as volg vertoon:

Verwysings

  1. NASA (20 September 2005); Webster, G.; Beasley, D.: Orbiter's Long Life Helps Scientists Track Changes on Mars. Besoek op 26 Februarie 2007.
  2. Webster, G; Beasley, D (20 September 2005). "Orbiter's Long Life Helps Scientists Track Changes on Mars". NASA. Besoek op 26 Februarie 2007.

Syfers[wysig bron]

Gebruik die desimale komma ",", duisende word gegroepeer met spasies " ": "2 801,256", "-25 830,1". Om seker te maak dat 'n lynbreuk nie by só 'n duisende-breuk plaasvind nie, gebruik of "&nbsp;" of "{{nowrap|....}}" (albei sonder die aanhalingstekens). Die "nbsp" staan vir non-breaking space (wat dit dalk makliker maak om te onthou). Vir eerste bogenoemde voorbeeld tik mens dus:

2&nbsp;801,256

of

{{nowrap|2 801,256}}

Die karakter "&nbsp;" is ook beskikbaar in die lys van spesiale karakters onder die redigeerarea. Deur daarop te klik behoort dit ook in die redigeervenster te verskyn.

Datums[wysig bron]

Alhoewel die RFC 3339-formaat (jjjj-MM-dd) algemeen in Suid-Afrika as kort datumformaat gebruik word, is dit nie sinvol in ensiklopediesgeskrewe teks nie. Ons gebruik dus voluitgeskrewe datums, bv. 1 Junie 2001. Let wel, nie alle bladsye is al in hierdie formaat nie. Daar is bladsye in twee ander formate wat nog in sekere gevalle bygewerk moet word. Sien gerus Lys van historiese herdenkings. Die jjjj-MM-dd-formaat kan moontlik geskik wees vir lang lyste datums, maar elke geval sal apart oorweeg moet word.

Gebruik "xxx" in plaas van "xxx taal" of "xxx (taal)" as titel; dit maak dit moontlik om eenvoudige skakels van die vorm "... word in [[Engels]] geskryf as ..." te maak, waarteenoor die ander vorm meer lomp is: "[[Engels (taal)|Engels]]". Wanneer die bron in 'n ander taal verskyn is, gebruik die parameter "language = Xxx" in die "cite ref" sjabloon. Die teks "(in Xxx)" sal in de verwysing verskyn.

Skryfwyse los en vas[wysig bron]

  • Skryf 'n eienaam en soortnaam as volg: Hoofletter+koppelteken+kleinletter, byvoorbeeld Vredenburg-hospitaal, Strandfontein-oord, Gill-kollege, buiten waar die vasgeskrewe vorm meer gebruiklik is, soos by die skryf van die name van damme, riviere, watervalle, panne, vlaktes en ander name van geografiese verskynsels.
  • Die name van die drie dele van die voormalige Kaapland is Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, nie Weskaap, Noordkaap en Ooskaap nie.
  • Die korrekte skryfwyse van die provinsie wat eers Natal was, is KwaZulu-Natal.
  • Twee streke en rigtings word vas geskryf: Noordwes (provinsie), suidwes (rigting), suidwestelike, noordweste ens.

Sien ook[wysig bron]