Bespreking:Verklaring van Arbroath

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

(Gedupliseerde teks van die artikel verwyder)


Verwyderings[wysig bron]

Ek het die volgende verwyder:

Verklaring van Arbroath is 'n belangriker dokument as wat daar deur die jare vermoed is.

Alhoewel hierdie mag waar wees, sien ek nie die relevansie van die artikel nie, en veral nie in die openingsin nie. Dit kan dalk later weer bygewerk word. --Alias 21:55, 20 Mrt 2005 (UTC)

Natuurlik moet jy nie-relevante materiaal nie toelaat nie, en sorg dat geskrifte neutraal bly. Ek het nie 'n probleem daarmee nie.


kan ook in verband gebring word met die Majuba-Deklarasie van die Boerevolk van 27 Februarie 2005 [1]

Dit lyk soos 'n advertensie, en die verband lyk vir my besonder vaag en irrelevant. --Alias 21:55, 20 Mrt 2005 (UTC)

Daar is onlangs eers besef dat die Amerikaanse onafhaklikheidsverklaring hierop geskoei is. Ook is baie lede van die Boerevolk tans salig onbewusvan hierdie verklaring. Die Majuba-deklarasie is 'n soortgelyke dokument wat aan die "Pous" van vandag, die VN, gerig word om die Boerevolk se onafhanklikheid te eis, netsoos die Arbroath-dokument van destyds die Skotte se onafhanklikheid geëis het. Ander soortgelye dokumente word tans opgestel deur verskeie volksorganisasies en individue.


Daarbenewens is hierdie dokument 'n belangrike bewysstuk dat die Skotte se voorouers werklik fisies uit Egipteland uitgetrek het, en later as Daniete en Skittiërs deur Europe getrek het. Hierdie selfde ongelooflike feite word bevestig deur die Ierse geskiedenis en geskrifte van die antieke geskiedskrywers, sowel as die dialekte en geskiedenis van die Spaanse gebiede Galesië en Asturas, en deur die doedelsakmusiek van daardie streke.

Miskien het ek te vinnig gelees, maar help my dan maar asb: hoe is hierdie 'n bewysstuk? Hoe bevestig doedelsak musiek hierdie? Op die oog af lyk dit na 'n verdraaiing van die bron by http://www.giveshare.org/israel/arbroathdeclaration.html --Alias 21:55, 20 Mrt 2005 (UTC)

My ander geskrif oor die Geskiedenis van Ierland maak hierdie dinge duidelik. Die geskiedenis was eeuelank vir ons verborge, ook omdat die Gaeliese taal weggeneem is en ons in Suid-frika nie die Skotse/Ierse geskiedenis ken nie, nie die Engelse geskiedenis nie, en ook nie eers die Germaanse voorgeskiedenis nie. Dit is nou eers moontlik om al die navorsing bymekaar te trek deur die Internet en ensiklopedieë soos hierdie een. Die Bybel praat van Griek en Skit(Skittiër). Die antieke geskiedskrywers bevestig dat hulle uit Egipte "uit die slawehuis uitgelei is", soos in die Tien Gebooie staan, en soos hierdie verklaring duidelik uitspel. Die bewerings van die ARBROATH-DOKUMENT word ondersteun deur taalkundige en antropologiese bewyse en ook deur die musiek. Die doedelsak ("Gaita",(Nederlands "geit")oftewel bokvelsak) is 'n instrument wat in Egipte ontstaan het, en wat voorkom in al die lande waardeur die Keltiese stamme, Dan en Kaleb se nageslag, getrek het, vanaf Turkye, dwarsoor Europa tot in Duitsland, Frankryk, Swede, Spanje, en Skotland/Ierland. Ek is nog besig met artikels hieroor, en sal later daardie artikels met kruisverwysings byvoeg. Intussen word van hierdie nuutontdekte feite nog bevraagteken. Slegs geskiedkundige dokumente soos hierdie een, gekoppel met bybelse gegewens wat wetenskaplik (nie teologies nie) bymekaargebring word en bewys kan word as konsekwent sinmakend,oortuig sommige skeptici. Hierdie dokument is 'n belangrike bewysstuk, maar dit moet in die regte verband gebring word, anders kyk 'n mens dit mis.

Henry H. Pinkham

Ek wil voorstel dat as die artikel nie verbeter word nie ons dit dalk eerder moet uitvee. Om net 'n vertaling (wat ek nou te lui is om na te gaan) te lys is nie baie ensiklopedies nie - ten minste 'n beskrywing van die status van die dokument soos op die Engelse en Duitse artikels is nodig. Laurens 22:38, 30 Desember 2005 (UTC)

Kopiereg[wysig bron]

Is hierdie vertaling definitief in die haak wat kopiereg betref? Ek sien nie by die Engelse bron toestemming om die vertaling te hergebruik nie. Is dit dalk privaat gereël? --Alias 21:55, 20 Malrt 2005 (UTC)

Dankie vir die kommentaar en besorgdheid. Vertalings uit hierdie openbare dokument na Engels is die afgelope tyd redelik volop, in teenstelling met ongeveer 'n jaar of twee gelede,toe die dokument "herontdek" is, en daar besef is dat hierdie dokument eintlik 'n sleutel is tot die Keltiese herkoms uit die stamme van Israel. Intussen hetrekenaartegnologie vertalings uit die ou tale na Engels vergemaklik en al wat leef het al hulle eie vertalings in Engels beskikbaar gestel, wat almal 'n soortgelyke strekking het, en hier kan dus nie sprake wees van kopieregskending nie, veral aangesien ek aanvanklik vermeld het dat ek verskeie bronne gebruik het. Die verwysings wat ek gelys het is dan ook verwysings, en nie die enigste bronne nie. Dit dien dan ook geen doel om al die bronne hier te lys nie. Jy sal egter ook merk dat ek nie slegs 'n Engselse bron aangedui het nie. In elk geval is die verwysings 'n verskeidenheid bronne, waarvan nie een woordeliks vertaal is nie. Daar kan derhalwe geen eis van kopiereg of plagiaat wees nie.

Ook is daar geen vertaalregte deur die vertaler voorbehou nie. So-iets moet uitdruklik vermeld word, bv "Alle vertaalregte voorbehou" waarby die "c" in die sirkel moet voorkom. Uit 'n beroepsoogpunt sou die vertaler die bruikbaarheid van sy vertaling beperk deur kopiereg daarop te plaas en die werk van ander vertalers oop te stel vir gebruikers.

Die vertaling is egter wel my eie intellektuele eiendom (waarvan ek die outeur is en waarby my naam as vertaler (outeur van die vertaalde weergawe) geplaas moet word: "vertaal deur ..."). Weens die feit dat my vertaling op Wikipedia veranderbaar is deur almal wat dit lees, bemaak ek egter in werklikheid my vertaalregte aan Wikipedia, en derhalwe kan mense wat dit nader aan die spesifieke bron wil bring, die nodige veranderinge aanbring sonder dat ek werklik beheer daaroor het. Ek behoort dus regte voor te behou, maar hier maak dit nie sin nie.

As daar nog onduidelikheid hieroor bestaan, an dit uitgeklaar word by die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut, kontakpersoon Marian Boers, boers@iafrica.com

Dankie Henry H. Pinkham

Dit is onjuist, volgens oude kopierechtwetten was het noodzakelijk uitdrukkelijk te vermelden dat je auteursrecht opeist, met (C) teken. Volgens moderne auteurswetten wordt alles wat geschreven automatisch beschermd. Volgens Gebruiker:Dewet heeft Zuid-Afrika de Berner conventie ondertekent en heeft dus een auteurswet met automatische bescherming. Zie BronnemateriaalEnBespreking:Kopiereg. Danielm 14:22, 21 Mrt 2005 (UTC)


Dat doedelzakken uit Egypte komen klopt wel, maar dat bewijst niets ten aanzien van de Kelten. Doedelzakken komen ook op de (Slavische) balkan, in (Germaans) ventraal Europa tot in Zweden voor. Het lijkt me dat wiki heel voorzichtig moet zijn met dit soort pseudowetenschap. Jcwf 14:33, 21 Mrt 2005 (UTC)


Is die feit dat verskillende bronne gebruik is vir die vertaling genoegsaam om dit aanvaarbaar te maak in terme van kopieregwetgewing? --Alias 13:24, 30 Desember 2005 (UTC)