Bezuidenhout (kiesafdeling)

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Japie Basson.

Bezuidenhout is 'n voormalige kiesafdeling van die Volksraad van die Unie van Suid-Afrika sowel as die Republiek van Suid-Afrika.

Die naam is afgelei van die oostelike voorstad van Johannesburg, Bezuidenhoutsvallei, 'n middelklasbuurt wat begrens word deur ander ou voorstede soos Kensington, Belgravia en Jeppestown.

Bezuidenhout was een van die oorspronklike 36 kiesafdelings wat aan die destydse Transvaal toegeken is met Uniewording. In 1917, 13 jaar voordat vroue ook stemreg gekry het, was hier 3 421 geregistreerde blanke, manlike kiesers. Teen 1920 het die derde Afbakeningskommissie die kiesfadeling Siemert in dieselfde omgewing as Bezuidenhout die nuwe naam Jeppes gegee. Dié afdeling het 3 191 kiesers gehad. Bezuidenhout se getal kiesers was in daardie jaar 3 188.

In 1937, toe die Transvaal vir Kaapland verbygesteek het betreffende sy getal setels (60 teenoor 59), het Bezuidenhout 7 922 kiesers van albei geslagte gehad en twee jaar later 9 307. Teen daardie tyd is Kensington ook reeds in die omgewing geskep. Hillbrow sou in 1943 as setel verskyn.

Bezuidenhout was vir die grootste deel van die kiesafdeling se bestaan 'n veilig setel van die Verenigde Party, en is in die verkiesing van 1977, toe die V.P. opgehou bestaan het, deur die P.F.P. gewen en in 1987 deur die Nasionale Party, net om weer in die laaste wit verkiesing deur die Demokratiese Party teruggeneem te word.

In 1938 se Volksraadverkiesing, byvoorbeeld, het die V.P. se kandidaat 3 867 stemme gekry teenoor die kandidaat van die Dominiumparty se 1 134 en die Arbeidersparty-kandidaat se 668. In 1943 se Volksraadsverkiesing het ene H.A. Tothill die setel vir die V.P. met 5 925 stemme teenoor die N.P. se 837 stemme verower met 'n reuse-meerderheid van 5 088.

Van 1961 tot 1980 was die kiesafdeling se verteenwoordiger in die Volksraad van Suid-Afrika die kleurryke Japie Basson, wat in 'n stadium in Kitchenerstraat binne die kiesafdelingsgrense gewoon het.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Peel Pearce, E., Offisiële Jaarboek van die Unie en van Basoetoland, Betsjoeanaland-protektoraat en Swaziland No. 22 - 1941, Kantoor van Sensus en Statistiek, Pretoria, 1941.
  • Haywood, J.J. (L.V.) (red.), Die Afikaner-Gids 1944, Die Afrikaner-Gids (Edms.) Beperk, Bloemfontein, 1944.
  • Holloway, J.E., Official Year Book of the Union and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate and Swaziland No. 7 - 1924, Union Office of Census and Statistics, Pretoria, 1925.