Christoph Wilhelm Alheit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Christoph Wilhelm Alheit

Eerw. Christoph Wilhelm Alheit (Mühlhausen, Thüringen, Duitsland, 13 November 1817 - Tulbagh, Suid-Afrika, 21 Februarie 1882) was 'n Rynse sendeling in Suid-Afrika en die stamvader van die Alheits in Suid-Afrika.

Alheit was die seun van Wilhelm Alheit en Anna Rebecca Pappe. Ná sy opleiding as sendeling in Barmen kom hy in 1842 na Suid-Afrika. Sy proeftydperk maak hy deur onder eerw. G.A. Zahn op Tulbagh. Op Kersfees 1847 neem hy sy eerste sendingstasie, Schietfontein, oor. Hier het die Kaapse koloniale regering in die 1840's 'n rondtrekkende swart stam gevestig. Sy gemeente vir swart lidmate was die eerste en enigste van dié aard van die Rynse Sendinggenootskap en later kom vestig Kleurlinge en Basters hulle ook daar. Deur sy bemoeiinge word 'n groot plaas deur die regering aangekoop en vir die gekleurde inwoners gereserveer, en aan die Genootskap word 'n groot stuk grond as eiendom gegee. Hierdie grond, waaruit die dorp Carnarvon sou ontstaan, laat Alheit in erwe uitmeet en verkoop.

Deur die verkoop van die erwe word die gemeente selfstandig en met die opbrengs kon Alheit die nodige kerk- en skoolgebou oprig. Hy slaag daarin om die vertroue van die omliggende boere te wen en met die hulp van eerw. J.M. Dönges word 'n skool vir blanke kinders opgerig.

Vanweë Alheit se belangstelling in die onderwys word hy in 1864 na Stellenbosch verplaas om 'n skool vir die kinders van Rynse sendelinge te stig. Hy bly egter aan as onderwyser en die seuns van die sendelinge ontvang gratis opleiding aan sy skool. Hy het ook 'n groot aandeel gehad aan die stigting van die Rynse Meisieskool in die Eikestad. Gedurende 1873 volg hy eerw. J.F. Budler op Saron op waar hy met vrug werk tot hy aan beserings sterf wat hy in 'n perdekarongeluk opdoen.

Uit sy huwelik op 14 September 1847 op Tulbagh met Magchel Johanna Sanetta Vos (7 Oktober 1817 - 13 Junie 1906), 'n dogter van Tulbagh se bekende ds. M.C. Vos, is 'n seun, die latere ds. Wilhelm Adolph Alheit, en twee dogters gebore. Een van die dogters, Maria Petronella Wilhelmina, is later getroud met eerw. Johann Gerdener (1841-1891). Hulle was die ouers van o.a. prof. dr. G.B.A. Gerdener en Elisabeth Anna Luise, wat getrou het met Pierre Daniel Rousseau, seun van ds P.D. Rossouw, die leraar van onder meer die NG gemeente Fraserburg.

Bronne[wysig | wysig bron]