Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Springs

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Dr. B.R. Krüger, van 1939 tot 1956 Springs se eerste Gereformeerde leraar.
Ds. W.J. Postma, evangelisasiepredikant van 1951 tot sy dood die jaar daarna.
Ds. Niko Vorster, predikant van 1967 tot 1969.

Die Gereformeerde kerk Springs is die enigste gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) op die Oos-Randse dorp Springs nadat die gemeente Springs-Oos, wat in Desember 1976 van die moedergemeente afgestig het, in 2012 daarby ingelyf is.

Die Gereformeerde kerk Springs het op 10 Mei 1935 van Brakpan afgestig as die vierde Gereformeerde kerk aan die Oos-Rand. Op sy beurt het Brakpan in 1926 uit die oudste Gereformeerde kerk in dié deel van die Witwatersrand, Germiston (1905), ontstaan. Vroeër in 1935 het ook die Gereformeerde kerk Benoni hier tot stand gekom en net die volgende jaar die Gereformeerde kerk Boksburg.

Springs se lidmate het aanvanklik eredienste in die NG kerksaal, die Vrymesselaarslosie, die ou Baptistekerk, die Dagbreek-skoolsaal en die stadsaal se eetsaal gehou. Op 26 Februarie 1936 besluit die kerkraad om ’n eie gebou op te rig in Geduld, wat die stadsraad aan die gemeente geskenk het. Deur die kerkraad se bemiddeling is die voorstad herdoop tot Paul Krugeroord. Die kerkraad het ’n tender vir die oprigting van die aanvaar, sonder ’n galery. Die boukommissie het aanbeveel dat ’n galery later ingebou kon word. Die totale koste sou £4 000 beloop.

In Mei 1937 het dr. J.A. Schutte die hoeksteen gelê. Daaragter is ’n houer geplaas met daarbinne ’n Afrikaanse Bybel, die agenda van die jongste Sinode van die GKSA, ’n Almanak (dié kerkverband se jaarboek), ’n Kerkblad (sy lyfblad) en ’n naamlys van die kerkraad en boukommissie. Die inwyding het om 19:00 op Saterdagaand 9 Oktober 1937 plaasgevind. Die gebou se nok is met ’n dik laag lood bedek en die preekstoel is van siersteen gebou met ’n fluweelkleed.

Aan die begin is Piet Bornman (waarskynlik ’n lidmaat) se huisorrel gebruik, maar in Januarie 1940 is ’n Hammond-orrel op ’n verhoog bokant die preekstoel geïnstalleer, wat later na die galery verskuif is. Ná 40 jaar is die Hammond-orrel deur ’n pyporrel vervang. Ook die preekstoel is nie meer die oorspronklike nie, want dit het plek gemaak vir ’n sierlike preekstoel van hout, terwyl die fluweelkleed vervang is deur houtsneewerk. Ook is die binnemure en galerypilare met houtpanele bedek. Dié gebou word sedert samesmelting aan 'n ander kerkverband verhuur.

In 1959, die eeufeesjaar van die GKSA, het Springs 575 belydende lidmate gehad. Einde 1997 het hulle 253 getel en Springs-Oos s'n 261. Einde 2001 het die moedergemeente se lidmate toegeneem tot 264 en die Oos-gemeente s'n ietwat afgeneem tot 252, maar einde 2014, twee jaar nadat die gemeentes een geword het, was die totale getal belydende lidmate net 232.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Krüger, dr. Barend Roedolf, 1939–1956
 2. De Wet, Petrus Johannes, 1956–1964
 3. Enslin, dr. Pieter Jacobus Johannes Stephanus, 1965–1966
 4. Vorster, Nikolaas, 1967–1969
 5. Kuperus, Willem Leendert, 1970–1976
 6. Du Plessis, Jan Barend, 1977–1982
 7. Smit, Daniël Willem Jacobus, 1982–1994 (aanvaar sy emeritaat; sy enigste gemeente)
 8. Fick, dr. Paul Hendrik, 1995–1999
 9. Kruger, Michael Andries Frans, 1999–2008
 10. Myburgh, Andrê Johan, 2009 – hede
 11. Van Schaik, Leonardus Hieronimus, 2013 – hede (oorgekom van Springs-Oos, waar hy leraar was van 1976 af)

Bronne[wysig | wysig bron]