Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Boksburg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Boksburg
Sluit in  Beyerspark
Boksburg-Noord
Boksburg-Wes
Burton Park
Impalapark
Jansenpark
Lillianton
Ravensklip
Witfield
Klassis  Sentraal-Oos-Rand
Huidige predikant(e)  Janré van Jaarsveld
Belydende lidmate  203
Dooplidmate  30
Adres H.v. Paul Krugerstraat en
Vierde Laan, Boksburg-Noord
Geskiedenis
Stigtingsdatum  24 Mei 1936/1 Maart 2020
Afgestig van  Germiston
Eerste predikant  L.S. van der Walt (1936–'41)
Saamgesmelt met  Boksburg-Suid
Syaansig van die kerkgebou.
Die Gereformeerde kerk Boksburg, h.v. Paul Krugerstraat en Vierdelaan, Boksburg-Noord.
Ds. Louis van der Walt, leraar van 1936 tot 1941 (in kombinasie met Benoni).
Die kerkgebou se hoeksteen, wat ds. B.R. de Klerk op 4 Februarie 1950 gelê het. Die argitek was Bastiaan Foot en die bouaannemer P.R. de Jager.
Ds. Martinus Postma, leraar van 1942 tot 1946.
Ds. en mev. W. Venter, die leraarspaar van 1964 tot hy sy emeritaat aanvaar het in 1989.
Dr. C.J. Malan, van 1958 tot 1964 die derde leraar.
Ds. Willem Venter, leraar van 1964 tot 1989.

Die Gereformeerde kerk Boksburg is die oudste gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Oos-Randse stad Boksburg. Naas dié gemeente is die Boksburg-Suid in 1969 gestig, maar albei gemeentes het einde Februarie 2020 ontbind om op 1 Maart 2020 die nuwe Gereformeerde kerk Boksburg te vorm.

Aan die einde van die 19de eeu het baie mense van elders in die land na die Witwatersrand verhuis op soek na ’n beter heenkome, onder wie ook lidmate van die Gereformeerde Kerk. So het die eerste twee kerke van dié kerkverband, Johannesburg en Krugersdorp, albei in 1896 tot stand gekom. In die daaropvolgende nege jaar het Johannesburg ook die hele Oos-Rand tot selfs by Delmas ingesluit, tot Germiston in 1905 van Johannesburg afgestig het. Die eerste NG gemeente aan die Oos-Rand, Boksburg, is reeds in 1890 gestig en die tweede, Germiston, in 1899. Albei dié gemeentes bestaan nie meer nie.

Aanvanklik het Boksburg deel van Germiston gevorm, die teenoorgestelde van die geval met die NG gemeentes. Eers op 24 Mei 1936 het die Gereformeerde kerk Boksburg van Germiston afgestig en selfstandig geword. Binne die kort bestek van vier jaar het die getal Gereformeerde kerke aan die Oos-Rand vermeerder van twee (Brakpan is in 1926 gestig) tot sewe, want in 1935 is (3) Benoni en (4) Springs afgestig, toe (5) Boksburg in 1936, (6) Delmas in 1938 en (7) Alberton in 1939.

Verskillende dienste is in die gebied gehou en mettertyd ook ál meer op Boksburg self. Eers is die eredienste waargeneem in die plaaslike kerksaal van die Nederduitsch Hervormde Kerk en later in ’n skoolsaal. Die eerste kerkgebou is in Derde Straat opgerig, maar nadat dit te klein geword het, is die tweede in Agtste Straat gebou. Eindelik is dié gebou verkoop en ’n derde kerk in 1952 in gebruik geneem nadat ds. B.J. de Klerk die hoeksteen op 4 Februarie 1950 gelê het. Die argitek was Bastiaan Boot en die bouaannemer P.R. de Jager.

Met die Gereformeerde Kerk se eeufees in 1959 het Boksburg 506 belydende en 347 dooplidmate gehad. Einde 1997 was dit onderskeidelik 485 en 177, terwyl Boksburg-Suid se getalle onderskeidelik 284 en 129 was. Einde 2014 was Boksburg se getalle 309 en 63 en Boksburg-Suid s'n 229 en 58. Drie jaar later het dit afgeneem tot 253 en 52 en 206 en 48.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Van der Walt, Louis Stefanus, 1936–1941 (in kombinasie met Benoni)
 2. Postma, Martinus, 1942–1946
 3. De Klerk, Barend Johannes, 1947–1957 (aanvaar sy emeritaat)
 4. Malan, dr. Christiaan Jacobus, 1958–1964
 5. Venter, Willem, 1964–1989 (aanvaar sy emeritaat)
 6. Bakker, Daniël Jakob (Daan), 1989 – 2020 (emeriteer)
 7. Naude, Emile, 2020-2021 (lewer afskeidspreek op 28 Maart 2021)
 8. Van Jaarsveld, Janré, 26 September 2021 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]