Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Tweespruit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk Tweespruit
Sluit in  Tweespruit
Thaba Nchu
Excelsior
Klassis  Oos-Vrystaat
Huidige predikant(e)  S.J.B. Lee (laaste)
In kombinasie met  Ladybrand
Belydende lidmate  13 (2013)
Dooplidmate  4 (2013)
Adres Laerskoolsaal, Tweespruit
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1896
Afgestig van  Ladybrand
Eerste predikant  H.F.V. Kruger (1935–'37)
Datum ontbind  2013
Die gemeente se kerkgeboutjie op Thaba Nchu is in 1983 aan die staat verkoop nadat die gebied by die tuisland Bophuthatswana ingelyf is.

Die Gereformeerde kerk Tweespruit was die naasoudste gemeente in die GKSA se Klassis Oos-Vrystaat, maar dit het in 2013 ontbind toe hier net 13 belydende en vier dooplidmate oorgebly het asook twee ouderlinge en een diaken. In 2001 was hier nog 26 belydende en sewe dooplidmate, maar in 1960 onderskeidelik 64 en 60.

Die Gereformeerde kerk Tweespruit het in 1897 van die Gereformeerde kerk Ladybrand afgestig as die Gereformeerde kerk Thaba 'Nchu. Of die gemeente destyds 'n eie kerkgebou opgerig het, is onseker. Die gebou wat as kerkgebou gebruik is, is ná stigting vergroot, en die vergrote gebou is op 7 Augustus 1897 in gebruik geneem. Die opskrif op die hoeksteen is "Ebenhaeser", na aanleiding van 1 Sam. 7:12: "Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-haezer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen" (Statebybel).

Dit is bekend dat pres. Paul Kruger by geleentheid vanaf hierdie kerk se preekstoel 'n stigtelike woord gespreek het. Die Engelse het die gebou gedurende die Anglo-Boereoorlog as oorstaanplek gebruik vir vroue en kinders wat na die konsentrasiekampe onderweg was.

ln 1984 is die gebied Thaba Nchu ingelyf by die tuisland Bophuthatswana. Die kerkraad het besluit om die gebou aan die staat te verkoop. Die geelhoutbanke is aan die NG Sendingkerk in Lesotho verkoop en die klein preekstoel is aan die Kerkmuseum in Potchefstroom geskenk. Die laaste erediens in die gebou is op 19 Augustus 1984 gehou.

Van toe af is eredienste in die skoolsaal van die Landbouskool Tweespruit gehou. Die gemeente se naam het ook verander na die Gereformeerde kerk Tweespruit, maar 19 jaar later het dit ontbind.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kruger, H.F.V, 1935–1937 (in kombinasie met Fauresmith)
 2. Van Wyk, R.S.J., 1938–1942 (in kombinasie met Fauresmith)
 3. De Bruyn, F.R.P., 1956–1958 (in kombinasie met Ladybrand)
 4. Liebenberg, T.A., 1960–1965 (in kombinasie met Ladybrand)
 5. De Klerk, P.J.S., 1966–1971 (in kombinasie met Ladybrand)
 6. Erasmus, J.J., 1973–1980 (in kombinasie met Ladybrand)
 7. Van der Walt, Petrus Jacobus, 1981–2011 (in kombinasie met Ladybrand; aanvaar sy emeritaat)
 8. Lee, Sarel Johannes Barend, 2012–2013 (in kombinasie met Ladybrand; sedertdien net Ladybrand)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]