Gaan na inhoud

Maria Kloppers

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Maria Kloppers voor sy die Kaap verlaat het vir die Witwatersrand.

Maria Kloppers (Ladismith, 1 Januarie 1868 - Johannesburg, 1950) was die stigter van die kinderhawe in Observatory, Johannesburg.

Haar ouers was Balthazar Johannes Kloppers en Maria Kloppers (gebore Marais). Sy is deur ds. Van Velden op Ladismith gedoop en het die naam Maria Helena Marsophina ontvang. Toe Maria twee jaar oud was, verhuis die gesin na Robertson waar hulle op die plaas van haar oupa aan vaderskant woon. Haar moeder was swak en die klein Maria tingerig en sieklik. Toe Maria tien jaar oud was, was daar 'n masel-epidemie. Binne nege dae is die drie jongste kinders van die gesin dood. Maria is aanvanklik deur 'n goewernante op die plaas onderrig, maar later moes sy dorpskool toe gaan op Robertson. Die hoofonderwyser was ene mnr. Hill en sy assistent was die vader van die latere dr. William Nicol. Omdat haar sieklike ma nie alleen op die plaas kon regkom nie, moes Maria vroeg weer die skool verlaat.

Toe sy agtien jaar oud was, het sy op die dorp by haar oom en tante, mnr. en mev. Nicol, tuisgegaan vir die katkisasieklasse en aanneming. Gedurende hierdie tyd het sy die eerste keer in aanraking gekom met die Heilsleër. Die boodskappe van "Captain Roberts" het 'n geweldige indruk op haar gemaak. Ds. Andrew McGregor, Robertson se predikant wat uit Skotland na Suid-Afrika gekom het nadat dr. William Robertson hom daar vir die NG Kerk gewerf het, het dit egter duidelik gemaak sy sou moes kies tussen die kerk en die Heilsleër. Sy het 'n brandende begeerte gehad om by die Heilsleër aan te sluit, maar wou nie haar ouers teleurstel nie. Haar moeder was in dié tyd geheel en al verswak en het Maria gewaarsku dit sou een van hulle se dood kos as sy by die Heilsleër sou aansluit. Sy het toe die gedagte laat vaar en feitlik die hele huishouding op haar geneem. Op die plaas het sy sendingwerk onder die arbeiders begin doen.

Opleiding op Wellington

[wysig | wysig bron]

Sy was in daardie dae verloof, maar hy het anders as sy oor godsdiens gevoel en so is die verlowing verbreek. In dié tyd het Danie Odendaal op Wellington vir sendeling studeer. Een vakansie kom kuier hy op hul plaas. Hy wou by die 21-jarige Maria weet waarom sy nie die werk van die Here doen nie, waarop sy antwoord dat sy dit daar op die plaas doen. Hy onderneem toe om die saak met ds. Andrew Murray te gaan bespreek en Maria te laat weet. Later kom ds. Murray Robertson toe vir spesiale dienste. Hy vra toe om Maria en haar pa te spreek. Hy sê toe vir haar as die Here haar roep, moet sy gaan. So gebeur dit dat haar inskryf aan die Hugenote-Seminarie, waar sy Bybellesings kry onder mej. Ferguson, die hoof.

Dit was in hierdie tyd dat ds. A.P. Kriel sy beroep van Beaconsfield na Witwatersrand-Wes aangeneem het. Die werk op Fordsburg, waar hy kort daarna sou help om die selfstandige NG gemeente Fordsburg te stig, was baie geseënd. Mej. Martha Murray, sendingwerkster van Masjonaland, vertel toe vir Maria van die behoefte aan 'n sendingwerkster op Fordsburg. In haar hart ontbrand die begeerte om na die Witwatersrand te gaan, maar niemand weet daarvan nie. Intussen vra Mary Murray, wat sendingwerk op Mochudi gedoen het, vir mnr. Fanie le Roux van Wellington watter twee dogters as sendingdames op Kimberley werk en of een van hulle nie na Fordsburg kan gaan nie. Maria was baie teleurgesteld, want nou was haar kans verby. Mej. Ferguson het haar gevra of sy sou wou gaan, waarna sy 'n brief aan haar wys waarin ds. Kriel juis vra dat sy Fordsburg toe moet kom.

Na Johannesburg

[wysig | wysig bron]
Mev. M.M. Roux het die saal van die Kinderhawe in Observatory, Johannesburg, ontwerp deur Gerard Moerdyk, se hoeksteen op 8 Desember 1945 gelê.

Sy het afskeid op die plaas gaan neem waar hy moeder steeds baie siek was. Mettertyd het sy haar gesondheid heeltemal teruggekry en geglo dit was juis omdat sy haar dogter afgegee het dat dit gebeur het. Mej. Ferguson het Maria vergesel tot in die Vrystaat en vandaar is sy alleen Johannesburg toe. Dit was Sondagoggend om negeuur op 17 Desember 1893 toe sy op die Johannesburgse stasie aankom. Toe die trein instoom en sy uitkyk oor die sinkhuisies en oor die groot menigte mense, het haar moed haar amper begewe. Me. Fouché, moeder van eerwaarde Paul Fouché, het haar op die stasie kom ontmoet omdat ds. Kriel op Paardekraal was met Dingaansfees. Van die jongmense is aangesê om haar te gaan ontmoet, maar weens die groot verdeeldheid wat daar tussen Langlaagte en Fordsburg was, het niemand opgedaag nie. Op 'n kerkraadsvergadering is besluit dat ds. Kriel op Langlaagte sou woon en Fordsburg van daar sou bearbei. Mev. Fouché het die jong sendingwerkster vir 'n dag na haar huis toe geneem.

Die Maandagaand was daar vir haar 'n verwelkoming in die kerk, wat ook as skool gedien het. Gou reël sy die eerste biduur. Net 'n paar jongmense kom. 'n Ander klompie het Kloppers versoek om 'n Jongeliede-Vereniging te stig in direkte opposisie. Sy het dadelik gevoel dat die bitterheid en haat moet verdwyn, anders sou haar werk niks beteken nie. Die boodskap tydens die eerste biduur was Matteus 5:46: "As julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Wat besonders doen julle dan?" Om twaalfuur daardie nag het die jongmense van die twee kante met mekaar versoen.

Die jong werkster begin toe buitedienste in die "Brickfields" hou waar die Johannesburgse mark later gebou is. Die jongmense het haar hiermee gehelp. Hulle het kole en hout en dies meer tussen die vullis uitgesoek. Die Brickfields het bestaan uit 'n sak- en sinkdorp. 'n Klein geboutjie het as kerkie gedien. Daar het hulle ook Sondagskool gehou. In hierdie tyd het sy haar leuse gekry: "Eers die Afrikanervolk ophef. Hulle huise en klere en persoon moet eers skoon wees voordat hulle na die Here Jesus gebring kan word." Gewoonlik het Kloppers en haar helpers dan ook eers ingespring en die plakkershuisies en bewoners skoon gekry voordat hulle met die mense oor hulle heil gepraat het. In hierdie tyd het sy vondelinge in die Sendinghuis in Fordsburg begin inneem. Baie mense het haar beskuldig dat sy kwaad in die hand sou werk as sy 'n inrigting vir vondeling-kindertjies daar sou stel, maar vir haar was dit 'n sielsoortuiging dat as hulle nie gered kon word nie, elke kind 'n valstrik vir ander sal word.

Bronne

[wysig | wysig bron]
  • Hofmeyr, Lassie. 1950. Brandhout uit die vuur. Die aangrypende geskiedenis van 'n hedendaagse geloofsmonument - die Kinderhawe Johannesburg van die Ned. Herv. of Geref. Kerk Transvaal. Bloemfontein: Die Sondagskool-Boekhandel.

Eksterne skakels

[wysig | wysig bron]