NG gemeente Dewetsdorp

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Wynand Andries du Toit was van 1885 tot sy dood in 'n treinongeluk te Mostertshoek naby Laingsburg in 1898 waarin sy vrou en dogtertjie ook omgekom het, Dewetsdorp se eerste NG leraar.
Die NG kerk op Dewetsdorp. Pres. F.W. Reitz het die hoeksteen op 26 Mei 1894 gelê.
Ds. A.J. Malherbe, tweede leraar, van 1903 tot 1913.
Ds. Petrus Jacobus Pienaar, leraar van 1913 tot 1925.
Ds. Francois Albertus Dreyer, leraar van 1950 tot 1957.
Ds. C.L.W. van Coller, leraar van 12 Oktober 1968 tot April 1973.

Die NG gemeente Dewetsdorp is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Vrystaatse dorp Dewetsdorp. Met sy stigting was dit die 24ste gemeente in die Vrystaatse Sinode, maar dis nou (2015) die 23ste oudste gemeente nadat die moedergemeente Bethlehem by Bethlehem-Wes ingelyf is.

Reeds in 1875 het die gedagte ontstaan om 'n eie gemeente te stig. Op 10 Februarie 1875 is 'n memorandum deur 172 burgers onderteken, aan veldkornet J.I. de Wet oorhandig om dit aan die Volksraad voor te lê. Hierin is die Volksraad versoek om 'n dorp op die plaas Karreefontein te stig. Nadat hierdie versoek geweier is, is die plaas vir £1 500 gekoop deur 'n komitee bestaande uit die here O. Carroll, G.E. Stegman, C. van der Wath en J.I. (Kootjie) de Wet, vader van die gevierde generaal C.R. de Wet. Onmiddellik daarna is erwe beskikbaargestel, asook 'n stuk grond vir 'n kerk aangewys. Hierna is 'n kerk gebou en elke maand het die leraars van Bloemfontein, Smithfield, Edenburg en Wepener hier diens gehou.

Op versoek van ds. Johannes Wynand Louw van Wepener, het hierdie buitepos vanaf 1879 geressorteer onder Wepener; sedertdien is die sakramente plaaslik bedien, lidmate is aangeneem en voorgestel, en huwelike bevestig. Na herhaalde versoeke is die dorp eindelik in 1880 gestig en na oom Kootjie de Wet genoem.

Nadat in 1882 'n versoek gerig is aan die Suidelike Ring, wat in September 1882 op Philippolis sitting gehou het, is 'n Ringskommissie, bestaande uit di. Fraser (Philippolis), Olivier (Bethulie) en ouderling C.C.W. Klopper (Rouxville), afgevaardig om 'n gemeente hier te stig, en dit geskied op 15 Desember 1882. Die gemeente sou uit 551 lidmate en 1 422 siele bestaan.

Eerw. J.H. Otto, skoolhoof, dien die gemeente vanaf 1879 tot 1920 as eerste scriba, kassier en orrelis. Ná herhaalde vrugtelose beroepe is die eerste leraar, prop. Wynand Andries du Toit, op 7 Februarie 1885 bevestig. Ná 'n geseënde bediening is hy op 16 Augustus 1898 saam met sy vrou en dogtertjie aan die gemeente ontruk, toe al drie die lewe in 'n treinongeluk by Mostertshoek naby Laingsburg in die Karoo ingeskiet het.[1]

Sy opvolger, ds. A.J. Malherbe (1903-1913), bou weer die gemeente op uit die puinhope van die verwoestende Anglo-Boereoorlog. Ds. P.J. Pienaar, later Armesorgsekretaris in die 0VS, bedien die gemeente van 1913 tot 1925. Ds. J.H. Badenhorst, later Organiserende Sendingsekretaris in die 0VS, het van 1926 tot 1949 hier gearbei, toe hy op 22 April 1950 deur die volgende leraar, ds. F.A. Dreyer, opgevolg is.

In 2015 het die gemeente 120 doop- en 530 belydende lidmate gehad.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Wynand Andries du Toit, 7 Februarie 1885 - 16 Augustus 1898 (oorlede in 'n treinongeluk op Laingsburg)
  • A.J. Malherbe, 1903 - 1913
  • P.J. Pienaar, 1913 - 1925
  • Jan Hednrik Badenhorst, 1926 - 1949
  • F.A. Dreyer, 22 April 1950 - 1957 (waarna Bultfontein)
  • Johannes Hendrik Venter, 1963 - 1964
  • Christiaan Lodewyk Wentzel van Coller, 12 Oktober 1968 – April 1973

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]