Gaan na inhoud

NG gemeente Klipplaat

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die NG kerkgebou op Klipplaat is in 1908 opgerig, sowat 36 jaar voor die gemeente se stigting.
Ds. G.R. van Rooyen en sy gesin. Hy was Klipplaat se eerste leraar, van 1945 tot 1948.
Ds. J.J. Badenhorst was van 1948 tot 1952 Klipplaat se tweede leraar.
Ds. Vidius Nel was leraar van Klipplaat van 1958 tot 1961.

Die NG gemeente Klipplaat is amptelik die kleinste gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode van Oos-Kaapland wat teen 2013 al jare lank vakant was en eintlik nog net in naam bestaan het, soos ook die geval was met die gemeente Waterford, eweneens in die Ring van Graaff-Reinet.

Die jaar 1944 was 'n besonderse vrugbare jaar vir die stigting van gemeentes in die destydse Kaapse Kerk, wat mettertyd sou verdeel in die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland, Oos-Kaapland, Noord-Kaapland en Namibië, want in dié jaar is nege gemeentes gestig: Gamtoosvallei, Kruispad (later genoem Brackenfell), Klipplaat, Tzitzikamma (later gespel Tsitsikamma), Tafelberg, Grootfontein, Gansbaai, Leonard sowel as Naauwpoort (later gespel Noupoort).

Die eerste poging tot afstigting van die gemeente Klipplaat is al die vorige jaar aangewend, maar dit het skipbreuk gelei. Die ywerige ou vader J.C. Els van Mavis Bank het egter dadelik weer met aanvoorwerk begin en ná verskeie ongeslaagde onderhoude met mnr. W.A. van Wyk, skoolhoof, asook mnr. H.J.J. Koen en ander belangstellendes, is 'n wyksvergadering gehou waarop 'n kommissie gekies is om die moontlikheid van afstigting na te gaan.

Stigting[wysig | wysig bron]

Toe die kommissie op die volgende wyskvergadering aanbeveel dat die Ring van Graaff-Reinet versoek word om 'n afsonderlike gemeente op Klipplaat te stig, is dit feitlik eenparig aangeneem, hoewel die leraar van die NG gemeente Jansenville, ds. J.A. Van Zyl le Roux, 'n waarskuwende stem laat hoor het.

Tog het dit aan geesdrif nie ontbreek nie, en toe die Ringskommissie op 18 Oktober 1944 oorkom om die nuwe gemeente amptelik te stig, was die kerk stampvol. As konsulent is ds. J.J.S. Botha, die leraar van die NG gemeente Steytlerville, aangestel.

Eerste jare[wysig | wysig bron]

Die jong gemeente was gelukkig deurdat die tweede beroep geslaag het, want ds. G.R. van Rooyen van die NG gemeente Ugie het die beroep aangeneem en is op 7 April 1945 bevestig. Hy het die gemeente op bekwame wyse bearbei tot hy op 19 Junie 1948 vertrek het na die gemeente Gamtoosvallei, wat nes Klipplaat in 1944 gestig is. Ds. J.J. Badenhorst van die NG gemeente Uitenhage het die beroep aangeneem en is op 4 Desember 1948 bevestig.

Die gemeente mos klein begin omdat daar aanvanklik onder meer geen pastorie op Klipplaat was nie en die moedergemeente Jansenville slegs £500 aan haar dogtergemeente kon afstaan en dit boonop in kwartaallikse paaiemente van £25 betaal het. Binne sewe jaar was die jong gemeente se geldsake egter kerngesond. Die pastorie is afbetaal, 'n saalfonds is in die lewe geroep en het mooi gevorder, alle verpligte fondse is gereeld gesteun, die sendingkwota en Algemene Armsorgkommissie-kwota gereeld aangesuiwer en die dankoffer het ook alle verwagtinge oortref sodat die gemeente 'n mooi batige saldo kon aantoon.

Agteruitgang[wysig | wysig bron]

Die afstigting het daartoe gelei dat intensiewer bearbeiding 'n besliste oplewing op geestelike gebied tot gevolg gehad het, onder meer wat lidmate se belangstelling in die sending betref het. Mettertyd het dié deel van die Karoo egter kwaai ontvolk sodat Klipplaat se belydende lidmate van 513 in 1959 tot 460 in 1971 gedaal het en daarna tienvoudig verminder het tot sowat 40 in 2013.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]